În documentul anexat găsiți normele de citare ale cărților, articolelor, studiilor sau capitolelor colective și a surselor electronice, folosite pentru redactarea studiilor ce sunt propuse publicării în Revista Facultăților de Teologie din Patriarhia Română Studii Teologice.