Normele de redactare și de citare bibliografică folosite de Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au fost aprobate, prin hotărârea nr. 4.513, de Permanența Consiliului eparhial din data 16 aprilie 2013. Prin hotărârea amintită, s-a mai decis:

  1. Lucrările, articolele, studiile etc. transmise spre publicare Editurii Cuvântul Vieții sau în revista mitropolitană Glasul Bisericii care nu sunt redactate potrivit normelor de redactare aprobate vor fi returnate autorilor;
  2. Lucrările, articolele, studiile etc. transmise spre publicare Editurii Cuvântul Vieții sau în revista mitropolitană Glasul Bisericii care nu sunt redactate folosind normele de citare bibliografică aprobate vor fi returnate autorilor.

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei