În documentele anexate puteți găsi cererile tipizate pentru acordarea dispenselor de căsătorie. Acestea trebuiesc completate și însoțite de documentele justificative precizate în fiecare cerere.