În documentele anexate puteți găsi cererile tipizate pentru acordarea dispenselor de căsătorie, a binecuvântării de căsătorie în cazul teologilor, cererea de înfiere în eparhie și cererile pentru înscrierea la examenele de capacitate preoțească și selecționare.