Orice hirotonie sau hirotesie obținută în mod necanonic, prin nerespectarea prevederilor statutare și regulamentare bisericești, care stabilesc faptul că doctorii în teologie, absolvenții de masterat, licențiații în teologie, absolvenții de seminar teologic liceal, citeții și ipodiaconii teologi nu pot fi hirotesiți sau hirotoniți într-o altă eparhie fără documente de ieșire canonică din eparhia de care aparțin (art.125, alin. (2) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, precum și pct. 16 din Ghidul privind numirea și transferarea clerului la parohii - Anexă la Hotărârea Sfântului Sinod nr. 5504/2011) nu este recunoscută în Arhiepiscopia Bucureștilor.

 

Sectorul Administrativ Bisericesc