Documentul de față se adresează doar fiilor duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Celelalte persoane se vor adresa Centrului eparhial din eparhia din care fac parte.

Toţi candidaţii mireni – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obțină avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la F.T.O.U.B., cursuri de licență, sesiunile iulie și septembrie 2023, vor transmite dosarul  (într-un singur document pdf.) pe adresa de e-mail a Sectorului Învățământ și activități cu tineretul  - avizcult@arhiepiscopiabucureștilor.ro, începând cu ziua de luni, 22 mai 2023 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, a sărbătorilor legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii).

 Dosarul va conține următoarele documente:

1. Cerere-tip (formularul se găsește în anexă);
2. Recomandarea preotului duhovnic – document cu ștampila parohiei;
3. Recomandare de la preotul paroh din comunitatea din care face parte (în cazul în care preotul duhovnic este diferit de preotul paroh) - document cu ștampila parohiei;
4. Recomandarea profesorului de Religie (pentru absolvenții de liceu);
5. Certificat (sau adeverință) de Botez eliberat în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor (în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obține înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor prin Sectorul Învățământ și activități cu tineretul);
6. C.I.;
7. Certificat de naștere și orice act care atestă schimbări de nume sau prenume;
8. Diploma de Bacalaureat sau adeverința de absolvire a Bacalaureatului;

  • Pentru absolvenții de Liceu/Seminar, promoția 2023: adeverința de absolvire a Bacalaureatului;
  • Pentru absolvenții de Liceu/Seminar, promoții anterioare celei din 2023: diploma de Bacalaureat sau cea de absolvire a Seminarului;
  • Numai pentru candidații la Teologie Ortodoxă Pastorală: foaie matricolă*;

9. Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la Facultatea de Teologie Ortodoxă;
10. Absolvenții Seminariilor Teologice din alte eparhii vor prezenta în plus, în copie, și documentul care atestă primirea Înaltei binecuvântări a Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru efectuarea studiilor la respectivele Seminarii.

*Notă: Media la purtare a candidaților la specializarea Teologie Pastorală, care sunt absolvenți ai Seminariilor Teologice, să nu fi fost scăzută la mai puțin de 7,99 în niciunul dintre anii de studii.

Toate actele vor fi scanate într-un singur document PDF și trimise pe e-mailul: avizcultatarhiepiscopiabucurestilor.ro

În urma analizei dosarului depus, în funcție de întrunirea/neîntrunirea condițiilor regulamentare și statutare, se eliberează un document (avizul de cult) care atestă primirea/neprimirea avizului de cult (binecuvântării) chiriarhale pentru înscrierea la examen.

Avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului va fi ridicat de către solicitant de la sediul Sectorului Învățământ și activități cu tineretul (Arhiepiscopia Bucureștilor: Intrarea Miron Cristea, nr. 9, sector 4), în ziua următoare transmiterii dosarului.

Toţi candidaţii monahi – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obțină avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la F.T.O.U.B., cursuri de licență, sesiunile iulie și septembrie 2023, vor transmite dosarul (într-un singur document pdf) pe adresa de e-mail a Sectorului Învățământ și activități cu tineretul  - avizcult@arhiepiscopiabucureștilor.ro, începând cu ziua de luni, 22 mai 2023 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, a sărbătorilor legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii).

 Dosarul va conține următoarele documente:

1. Cerere-tip (formularul se găsește în anexă);
2. Recomandarea starețului – document cu ștampila mănăstirii;
3. C.I.;
4. Adeverință de absolvire a Bacalaureatului (pentru absolvenții de Liceu/Seminar, promoția 2023) sau Diploma de Bacalaureat, pentru promoțiile anterioare celei din 2023;
5. Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Toate actele vor fi scanate într-un singur document PDF și trimise pe e-mailul: avizcultatarhiepiscopiabucurestilor.ro

În urma analizei dosarului depus, în funcție de întrunirea/neîntrunirea condițiilor regulamentare și statutare, se eliberează un document (avizul de cult) care atestă primirea/neprimirea avizului de cult (binecuvântării) chiriarhale pentru înscrierea la examen.

Avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului va fi ridicat de către solicitant de la sediul Sectorului Învățământ și activități cu tineretul (Arhiepiscopia Bucureștilor: Intrarea Miron Cristea, nr. 9, sector 4), în ziua următoare transmiterii dosarului.