Documentul de față se adresează doar fiilor duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Celelalte persoane se vor adresa Centrului eparhial din eparhia din care fac parte.

Toți candidații – fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor – care doresc să obțină avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la F.T.O.U.B., cursuri de Masterat, sesiunea septembrie 2022, vor dosarul (într-un singur document pdf.) pe adresa de e-mail a Sectorului Învățământ și activități cu tineretul  - avizcult@arhiepiscopiabucureștilor.ro, începând cu ziua de joi, 1 septembrie 2022 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, a sărbătorilor legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii).

Dosarul va conține următoarele documente:
1. Cerere-tip (formularul se găsește în anexă);
2. Certificat de naștere și orice act care atestă schimbări de nume sau prenume;
3. C.I.;
4. Certificat (sau adeverință) de Botez eliberat în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor (în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obține înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor prin Sectorul Învățământ și activități cu tineretul);
5. Recomandarea preotului duhovnic– document cu antet, ștampilă și semnătură;
6. Diplomă de Bacalaureat sau de absolvire a Seminarului;
7. Diploma de licență și Foaia matricolă (absolvenții Facultăților de Teologie Ortodoxă din alte eparhii vor prezenta în plus, în copie, și documentul care atestă primirea Înaltei binecuvântări a Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru efectuarea studiilor de licență la respectivele Facultăți);
8. Adeverința de licență - pentru absolvenții promoției 2022;
9. Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la master – copie simplă;
10. Adeverință de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (pentru personalul monahal).
 
Toate actele vor fi scanate într-un singur document PDF și trimise pe e-mailul avizcultatarhiepiscopiabucurestilor.ro

În urma analizei dosarului depus, în funcție de întrunirea/neîntrunirea condițiilor regulamentare și statutare, se eliberează un document (avizul scris), care atestă primirea/neprimirea binecuvântării chiriarhale pentru înscrierea la examen.

Avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului va fi ridicat de către solicitant de la sediul Sectorului Învățământ și activități cu tineretul (Arhiepiscopia Bucureștilor: Intrarea Miron Cristea, nr. 9, sector 4), în ziua următoare transmiterii dosarului.