Toţi candidaţii mireni – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obțină avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la F.T.O.U.B., cursuri de licență, sesiunea iulie 2020, vor transmite dosarul pe adresa de e-mail a Sectorului Învățământ și activități cu tineretul  - avizcult@arhiepiscopiabucureștilor.ro, începând cu ziua de luni, 22 iunie 2020 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, a sărbătorilor legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii).

Avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului va fi transmis de către Sectorul Învățământ și activități cu tineretul pe adresa de e-mail a solicitantului.

 Dosarul (altul decât cel de înscriere la Facultate) va conține următoarele documente:

1. Cerere-tip (formularul se găsește în anexă);
2. Recomandarea preotului duhovnic – document original cu ștampila parohiei;
3. Recomandare de la preotul paroh din comunitatea din care face parte (în cazul în care preotul duhovnic este diferit de preotul paroh) - document original cu ștampila parohiei;
4. Recomandarea profesorului de Religie (pentru absolvenții de liceu) - document original;
5. Certificat (sau adeverință) de Botez eliberat în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor - copie simplă (în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obține înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor prin Sectorul Administrativ bisericesc) - copie simplă;
6. C.I. – copie simplă;
7. Certificat de naștere și orice act care atestă schimbări de nume sau prenume – copie simplă;
8. Diploma de Bacalaureat sau adeverința de absolvire a Bacalaureatului;

  • Pentru absolvenții de Liceu/Seminar, promoția 2020: copie simplă a adeverinței de absolvire a Bacalaureatului;
  • Pentru absolvenții de Liceu/Seminar, promoții anterioare celei din 2020: copie simplă a diplomei de Bacalaureat sau a celei de absolvire a Seminarului;
  • Numai pentru candidații la Teologie Ortodoxă Pastorală: foaie matricolă* – copie simplă;

9. Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la Facultatea de Teologie Ortodoxă – copie simplă;
10. Absolvenții Seminariilor Teologice din alte eparhii vor prezenta în plus, în copie, și documentul care atestă primirea Înaltei binecuvântări a Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru efectuarea studiilor la respectivele Seminarii.

*Notă: Media la purtare a candidaților la specializarea Teologie Pastorală, care sunt absolvenți ai Seminariilor Teologice, să nu fi fost scăzută la mai puțin de 7,99 în niciunul dintre anii de studii.

Toate actele vor fi scanate în format PDF sau fotografiate și trimise pe e-mailul: avizcultatarhiepiscopiabucurestilor.ro

În urma analizei dosarului depus, în funcție de întrunirea/neîntrunirea condițiilor regulamentare și statutare, se eliberează un document (avizul de cult) care atestă primirea/neprimirea avizului de cult (binecuvântării) chiriarhale pentru înscrierea la examen.

Avizul scris va fi transmis de către Sectorul Învățământ și activități cu tineretul pe e-mailul personal al solicitantului.

Toţi candidaţii monahi – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obțină avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la F.T.O.U.B., cursuri de licență, sesiunea iulie 2020, vor transmite dosarul pe adresa de e-mail a Sectorului Învățământ și activități cu tineretul  - avizcult@arhiepiscopiabucureștilor.ro, începând cu ziua de luni, 22 iunie 2020 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, a sărbătorilor legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii).

Avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului va fi transmis de către Sectorul Învățământ și activități cu tineretul pe adresa de e-mail a solicitantului.

 Dosarul (altul decât cel de înscriere la Facultate) va conține următoarele documente:

1. Cerere-tip (formularul se găsește în anexă);
2. Recomandarea starețului – document original cu ștampila mănăstirii;
3. C.I. – copie simplă;
4. Adeverință de absolvire a Bacalaureatului (pentru absolvenții de Liceu/Seminar, promoția 2020) sau Diploma de Bacalaureat, pentru promoțiile anterioare celei din 2020  –  copie simplă;
5. Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la Facultatea de Teologie Ortodoxă – copie simplă.

Toate actele vor fi scanate în format PDF sau fotografiate și trimise pe e-mailul: avizcultatarhiepiscopiabucurestilor.ro

În urma analizei dosarului depus, în funcție de întrunirea/neîntrunirea condițiilor regulamentare și statutare, se eliberează un document (avizul de cult) care atestă primirea/neprimirea avizului de cult (binecuvântării) chiriarhale pentru înscrierea la examen.

Avizul scris va fi transmis de către Sectorul Învățământ și activități cu tineretul pe e-mailul personal al solicitantului.