Perioadele de acordare a binecuvântărilor (avizelor de cult) pentru persoanele care doresc să predea disciplina Religie – cultul ortodox – în unitățile de învățământ din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor,în anul școlar 2019-2020

  1. Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul Inspectoratului Școlar = 25-28 februarie 2019 =
  2. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ = 11-19 martie 2019 =
  3. Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar a personalului didactic titular = 8 aprilie -7 mai 2019 =
  4. Modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 = 2-4 aprilie 2019 =
  5. Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată = 16-24 mai 2019; 20-21 august 2019 =
  6. Ocuparea prin Concurs național a posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile și netitularizabile la nivelul unităților de învățământ (inclusiv absolvenții promoției 2019) = 13-24 mai 2019 și 10-12 iulie 2019 =
  7. Detașarea la cerere / în interesul învățământului a personalului didactic titular = 6-7 mai 2019; 16-24 mai 2019; 20-21 august 2019 =
  8. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora = 30 august – 3 septembrie 2019 și 5-6 septembrie 2019 =