Pentru înscrieri la tururile ghidate gratuite organizate de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul în parteneriat cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, la parohii se vor forma grupuri de minimum 7, maximum 20 de tineri, care să fie însoțiți de o persoană adultă. După ce grupul este format, preotul sau persoana desemnată de aceasta va lua contact cu inspectorul de resort din cadrul Sectorului Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Acesta va centraliza, data, ora și traseul pentru acel grup care se programează (luni-vineri, între orele 10:00- 15:00) și va transmite responsabilului de grup datele de contact ale ghidului și locul de întâlnire cu acesta.

Programarea se va face cu o săptămână în avans (Ex: în perioada 3-7 august se fac programările, pentru săptămâna 10-14 august; în perioada 10-14 august se fac programările pentru săptămâna 17-22 august).

Pentru detalii despre proiectul Cetatea Bucureștilor. Istorie, cultură, spiritualitate precum și pentru descrierea celor cinci tururi propuse intrați aici.

Contat: Sectorul Învățământ și activități cu tineretul , telefon 0722-604.561, email: tineretatarhiepiscopiabucurestilor.ro