Parohia Mogoșoaia II, Protoieria Ilfov Nord, organizează licitație pentru desemnarea executantului etapei I: infrastructura demisol a lucrărilor de construire la obiectivul de investiții “Ansamblul Parohial –Biserica cu regim de înălțime D+P+turla, amenajare curți, parcări, spații verzi și racord utilități" .

Caietul de sarcini poate fi obținut de la sediul parohiei Șos. București-Târgoviște nr. 217BIS, Mogoșoaia, Jud. Ilfov în perioada 27 august – 12 septembrie 2021, contact 0763619594.

Documentația opisată, însoțită de portofoliu de lucrări, va fi depusă în plic sigilat în ziua licitației, miercuri, 15 septembrie 2021, ora 11:00, la sala Centenar a Arhiepiscopiei Bucureștilor, situată în Str. Intr. Miron Cristea, nr. 9, Sector 4, București.