Parohia Nucșoara, Protoieria Vălenii de Munte, Județul Prahova, Arhiepiscopia Bucureștilor, parohie încadrată la gradul al II-lea, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală din nou, tehnica frescă, la biserica cu hramul„Naşterea Maicii Domnului”, din sat Nucşoara, com. Poseşti, judeţul Prahova, în suprafață de aproximativ 1170 mp, în data de 28 ianuarie 2024, la ora 12:30.

La licitație pot participa și pictori de categoria a III-a.

Pictorii interesați pot prezenta ofertele de execuție, CV-urile și portofoliile de lucrări până la data de 27.01.2024. Informații suplimentare la telefon: 0722.420.366 – preot paroh Bondoc Adrian, e-mail: parohianucsoaraatgmail.com