Parohia Sfântul Gheorghe - Plevna, Protoieria Sector VI Capitală, organizează în data de 20 martie 2020 licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare catapeteasmă şi execuție icoane de catapeteasmă pentru biserica parohială.

Ofertele de execuție, însoțite de portofoliul cu lucrări, pot fi depuse la sediul parohiei din Calea Plevnei nr. 122, sector 6, Bucureşti, până în data de 18 martie 2020, orele 16.00.

Informații privind documentația tehnică de intervenție pot fi obținute la telefon: 0721.458.466 sau email:costinpredaatyahoo.com, preot paroh Constantin Preda.