Parohia Cărămidarii de Sus - Grozăvești, Protoieria Sector VI Capitală, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de
restaurare a catapetesmei la biserica parohială. Licitația va avea loc în data de 19 iulie 2019  ora 12.00, în biserica parohială.

Specialiștii restauratori interesați pot prezenta parohiei ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliul de lucrări până în data de 18 iulie 2019.

Date de contact : Preot paroh Văduva Ionuț Bogdan , tel: 0744589956, email: ionutvaduva_vibatyahoo.com