Sectorul Administrativ Bisericesc anunță următorul post clerical vacant:

 

Unitate militară Localitate Post vacant
UM 01835
( Statul Major al Forțelor Aeriene)
București Preot militar*

 

Perioada de candidare este 28 decembrie 2022 - 20 ianuarie 2023.

 

Pentru constituirea dosarelor de candidare și acordarea Înaltei binecuvântări de participare la examen, se vor depune următoarele documente:

 1. Binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia se află postul vacant (candidații ce provin din alte eparhii trebuie să obțină, în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care slujește);
 2. Cererea de înscriere la concurs;
 3. Copii acte studii;
 4. Copie act de identitate;
 5. Fișă personală eliberată de eparhie;
 6. Cazier judiciar;
 7. Fișă medicală (tip recrutare);
 8. Curriculum vitae;
 9. Adeverință de vechime în preoție și copie după cartea de muncă;
 10. Memoriu de activitate vizat de protoierie;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 12. Certificat de competență operare pe calculator.

* Postul poate fi ocupat, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către preoți cu o vechime în cler de minimum 2 ani, care au obținut binecuvântarea Chiriarhului, absolvenți de Teologie Pastorală, cu media generală la studiile de licență minimum 8.50 și media la studiile de masterat de minimum 9.00, cu vârsta de cel mult 45 ani, cu ținută morală și situație canonică ireproșabilă.

Candidații care nu sunt încadrați în Arhiepiscopia Bucureștilor au obligația de a obține în plus binecuvântarea ierarhului eparhiei din care provin.