Sectorul Administrativ Bisericesc anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

 

Nr. crt. Post vacant Parohia / Protoieria Perioada de candidare Cerințele postului
1. Contabil Protoieria Sector IV Capitală 1 – 28 februarie Studii economice și experiență în domeniul financiar - contabil.
2. Croitor – broder

Serviciul Colportaj /
Centrul eparhial

1  - 28 februarie Candidații trebuie să aibă calificare și experiență în domeniu.
3. Gestionar – vânzător

Serviciul Colportaj /
Centrul eparhial

1 – 28 februarie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Experiența în domeniu vânzărilor sau gestiunii constituie avantaj.
4. Referent resurse umane

Serviciul Colportaj /
Centrul eparhial

1 – 28 februarie Cunoștințe bune de operare pe calculator și experiență în posturi similare.
5. Referent relații între sedii

Serviciul Colportaj /
Centrul eparhial

1 – 28 februarie
6.

Inspector SSM și PSI
Fracțiune de normă ¼

Cancelaria Protoieriei Urlați 1 – 28 februarie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.
7. Cântăreț bisericesc

Parohia Doamna Oltea /
Protoieria Sector II Capitală

1 – 28 februarie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și absolvenți ai unei instituții de învățământ teologic din eparhie.
8. Îngrijitor

Parohia Oborul Nou /
Protoieria Sector II Capitală

1 – 28 februarie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și să aibă minime cunoștințe de catehism ortodox.
9. Îngrijitor

Parohia Iancu Vechi – Mătăsari /
Protoieria Sector II Capitală

1 – 28 februarie
10. Îngrijitor

Parohia Buna Vestire – Giulești /
Protoieria Sector VI Capitală

1 – 28 februarie
11. Îngrijitor

Parohia Acoperământul Maicii Domnului – Drumul Taberei /
Protoieria Sector VI Capitală

1 – 28 februarie
12.

Îngrijitor
Fracțiune de normă ½

Cancelaria Protoieriei Sector II Capitală 20 ianuarie – 20 februarie 2021

Toţi candidaţii trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în Bucureşti.