Sectorul Administrativ Bisericesc anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

 

Nr. crt. Post vacant Parohia / Protoieria Perioada de candidare Cerințele postului
1. Inspector resurse umane

Sectorul Administrativ - Serviciul Personal /
Centrul eparhial

20 decembrie  – 31 ianuarie 2020 Cunoștințe de legislația muncii, bune cunoștințe de operare pe calculator (pachetul MS Office), certificat de inspector resurse-umane. Experiența în domeniu și cunoașterea administrației bisericești constituie avantaj.
2. Inspector resurse umane Cancelaria Protoieriei Ilfov Sud

20 decembrie –
20 ianuarie 2020

Cunoștințe de legislația muncii, cunoștințe de operare pe calculator (pachetul MS Office), certificat de inspector resurse-umane. Experiența în domeniu constituie avantaj.
3. Asistent medical Așezământul social Acoperământul Maicii Domnului – Parohia Precupeții Vechi / Protoieria Sector II Capitală

15 decembrie –
20 ianuarie 2020

Certificat de absolvirii a școlii de asistent medical sau studii de specialitate. Experiența în domeniu reprezintă un avantaj.
4. Administrator

Asociația Diaconia – Filiala Sector 6 /
Protoieria Sector VI Capitală

1 – 31 ianuarie 2020 Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Abilități de lucru pe calculator și de bună organizare.
5. Magazioner Cancelaria Protoieria Sector VI Capitală 1 – 31 ianuarie 2020 Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Abilități de lucru pe calculator și de bună organizare.
6. Cântăreț bisericesc

Parohia Progresul /
Protoieria Sector IV Capitală

15 decembrie –
20 ianuarie 2020

Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și absolvenți ai unei instituții de învățământ teologic din cadrul acestei eparhii.
7. Îngrijitor

Parohia Progresul /
Protoieria Sector IV Capitală

15 decembrie –
20 ianuarie 2020

Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și să aibă minime cunoștințe de catehism ortodox.
8.

Catedrala Patriarhală /
Centrul eparhial

1 – 31 ianuarie 2020
9.

Parohia Foișor II /
Protoieria Sector III Capitală

1 – 31 ianuarie 2020
10.

Parohia Sf. Grigore Palama – Paraclis Universitar /
Protoieria Sector VI Capitală

1 – 31 ianuarie 2020

Toţi candidaţii trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în Bucureşti.