Sectorul Administrativ Bisericesc anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

 

Nr. crt. Post vacant Parohia / Protoieria Perioada de candidare Cerințele postului
1. Asistent social Centrul de zi pentru copii școlari Sfânta Treime 15 iulie-15 august Studii superioare de specialitate. Experiența în domeniu reprezintă un avantaj. Cunoștințe de limba engleza, nivel mediu.Conduită morală și cunoștințe de catehism ortodox.
2. Cântăreț bisericesc Catedrala Mitropolitană Sf. Spiridon Nou – Paraclis Patriarhal 1 – 20 iulie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și absolvenți ai unei instituții de învățământ teologic din eparhie.
3. Îngrijitor Parohia Înălțarea Sfintei Cruci – Titan / Protoieria Sector III Capitală 15 iunie – 15 iulie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și să aibă minime cunoștințe de catehism ortodox.
4. Îngrijitor Parohia Zlătari / Protoieria Sector III Capitală 1-31 iulie
5. Îngrijitor Parohia Sf. Ioan Botezătorul – Dristor / Protoieria Sector III Capitală 1-31 iulie
6. Îngrijitor Parohia Sf. Ilie Gorgani / Protoieria Sector V Capitală 1 – 31 iulie
7.

Muncitor necalificat
(lucrări de întreținere)

Centrul pentru tineret Sf. Proroc Ilie – Pantelimon / Sectorul Monumente și Construcții bisericești 1 – 30 iulie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Toţi candidaţii trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în Bucureşti.