Sectorul Administrativ Bisericesc anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

 

Nr. crt. Post vacant Parohia / Protoieria Perioada de candidare Cerințele postului
1. Secretar eparhial

Cancelaria eparhial /
Centrul eparhial

1 – 30 iunie 2020 Candidații trebuie să fie licențiați ai Facultății de Teologie Ortodoxă, buni cunoscători ai limbii române, să aibă experiență în administrația bisericească de cel puțin 3 ani și cunoștințe IT.
2. Inspector eparhial

Sectorul Economic-financiar /
Centrul eparhial

20 iunie – 10 iulie 2020 Candidații trebuie să fie licențiați ai Facultății de Teologie Ortodoxă şi ai unei facultăţi cu profil economic, buni cunoscători ai limbii române şi cu abilităţi de operare pe calculator (pachetul MS Office). Experienţa în administrația bisericească constituie avantaj.
3. Contabil

Sectorul Economic-financiar /
Centrul eparhial

20 iunie – 10 iulie 2020 Candidații trebuie să fie absolvenţi ai unei şcoli cu profil economic / administrativ şi să aibă bune abilităţi de operare pe calculator (pachetul MS Office).
4. Gestionar vânzător

Serviciul Colportaj /
Centrul eparhial

1 – 30 iunie 2020 Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Experiența în domeniul comercial constituie avantaj.
5. Îngrijitor

Parohia Sf. Voievozi /
Protoieria Sector I Capitală

1 – 30 iunie 2020 Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și să aibă minime cunoștințe de catehism ortodox.
6. Îngrijitor

Parohia Sf. Nicolae - Vlădica  /
Protoieria Sector IV Capitală

15 iunie – 15 iulie 2020
7. Îngrijitor

Parohia Sf. Ioan - Moși /
Protoieria Sector II Capitală

1 – 30 iunie 2020
8. Îngrijitor

Buna Vestire – Giulești /
Protoieria Sector VI Capitală

15 iunie – 15 iulie 2020
9. Îngrijitor

Mănăstirea Chiajna /
Protoieria Sector VI Capitală

15 iunie – 15 iulie 2020
10. Cântăreț bisericesc

Buna Vestire – Giulești /
Protoieria Sector VI Capitală

15 iunie – 15 iulie 2020 Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și absolvenți ai unei instituții de învățământ teologic din cadrul acestei eparhii.
11. Cântăreț bisericesc

Parohia Sf. Ecaterina /
Protoieria Sector IV Capitală

15 iunie – 15 iulie 2020
12. Cântăreț bisericesc

Parohia Hagiu /
Protoieria Sector II Capitală

1 – 30 iunie 2020
13. Cântăreț bisericesc Sf. Cuvioasă Parascheva și Sf. Ioan Rusul / Protoieria Sector V Capitală 1 – 31 iulie 2020

Toţi candidaţii trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în Bucureşti.