Sectorul Administrativ Bisericesc anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

 

Nr. crt. Post vacant Parohia / Protoieria Perioada de candidare Cerințele postului
1. Contabil Protoieria Sector IV Capitală 1 – 30 iunie  2021 Studii economice absolvite și experiență în domeniul financiar - contabil.
2. Cântăreț bisericesc Parohia Boteanu / Protoieria Sector I Capitală 1 – 30 iunie 2021 Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și absolvenți ai unei instituții de învățământ teologic din eparhie.
3. Cântăreț bisericesc Parohia Mavrogheni / Protoieria Sector I Capitală 1 – 30 iunie 2021
4. Cântăreț bisericesc Parohia Oborul Nou / Protoieria Sector II Capitală 15 iunie – 15 iulie
5. Îngrijitor Parohia Mavrogheni / Protoieria Sector I Capitală 1 – 30 iunie 2021 Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și să aibă minime cunoștințe de catehism ortodox.
6. Îngrijitor Parohia Ion Creangă /  Protoieria Sector II Capitală 1 - 30 iunie 2021
7. Îngrijitor Parohia Înălțarea Sfintei Cruci – Titan / Protoieria Sector III Capitală 15 iunie – 15 iulie
8. Îngrijitor Parohia Sf. Nicolae - Vlădica / Protoieria Sector IV Capitală 1 – 30 iunie 2021
9. Îngrijitor Parohia Progresul / Protoieria Sector IV Capitală 1 – 30 iunie 2021
10. Îngrijitor și psalt Parohia Sf. Ilie – Ghencea / Protoieria Sector V Capitală 1 – 30 iunie 2021
11. Asistent social Cancelaria Protoieriei Sector VI Capitală 1-30 iunie 2021 Studii superioare de specialitate. Experiența în domeniu reprezintă un avantaj. Conduită morală și cunoștințe de catehism ortodox.
12. Muncitor necalificat
(lucrări de întreținere)
Centrul pentru tineret Sf. Proroc Ilie – Pantelimon / Sectorul Monumente și Construcții bisericești 1-30 iunie 2021 Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.
13.

Agent de securitate

Centrul social cultural Iustin Patriarhul / Sectorul Economic-financiar 15 iunie – 15 iulie 2021 Atestat agent de securitate. Experiența în domeniu reprezintă un avantaj. Conduită morală și cunoștințe de catehism ortodox.

Toţi candidaţii trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în Bucureşti.