Sectorul Administrativ Bisericesc anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

 

Nr. crt. Post vacant Parohia / Protoieria Perioada de candidare Cerințele postului
1. Gestionar vânzător Serviciul Colportaj / Centrul eparhial 15 octombrie – 15 noiembrie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Experiența în domeniul comercial constituie avantaj.
2. Inginer topograf

Sectorul Cimitire, Monumente și Servicii funerare /
Centrul eparhial

1 – 31 octombrie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu domiciliul stabil în București. Studii superioare de specialitate și experiență minimă de 2 ani în domeniile: cartografie, geodezie, cadastru și topografie.
3. Cântăreț bisericesc

Parohia Sf. Nicolae – Vlădica /
Protoieria Sector IV Capitală

20 septembrie – 20 octombrie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și absolvenți ai unei instituții de învățământ teologic din cadrul acestei eparhii.
4. Îngrijitor

Mănăstirea Chiajna /
Protoieria Sector VI Capitală

15 octombrie – 15 noiembrie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și să aibă minime cunoștințe de catehism ortodox.
5.

Parohia Hagiu /
Protoieria Sector II Capitală

15 octombrie – 15 noiembrie
6.

Parohia Sf. Ioan Botezătorul /
Protoieria Sector II Capitală

15 octombrie – 15 noiembrie
7. Funcționar administrativ

Parohia Sf. Gheorghe – Grivița /
Protoieria Sector I Capitală

1 – 31 octombrie Candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și să aibă minime cunoștințe de catehism ortodox și administrație bisericească.

Toţi candidaţii trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în Bucureşti.