Teologii care doresc să candideze pe un post clerical vacant, vor depune într-un dosar de plastic, cu şină, având numele candidatului înscris pe bordura din stânga, următoarele documente:

 • Cerere adresată Preafericitului Părinte Patriarh, cu date amănunţite şi motive întemeiate, care să susţină solicitarea de numire;
 • CV Europass  (datat și semnat) – 1 exemplar, cu poză color imprimată în colţul din dreapta sus;
 • Acte de studii (după caz: Licenţă, Masterat, Doctorat) – Diploma şi Foaia matricolă – original și copie;
 • Adeverință de capacitate preoțească (original) – ATENȚIE ! – examenul de Capacitate preoțească este valabil un an de la data susținerii, iar pentru cei cu media peste 9, doi ani;
 • BI / CI (soţ / soţie) – câte un exemplar copie simplă;
 • Fișă personală (de la Serviciul Personal – Resurse umane al Arhiepiscopiei Bucureştilor) - original;
 • Certificatul de naștere (soţ / soţie) – câte un exemplar original și copie;
 • Certificatul de botez(soţ / soţie) – câte un exemplar original și copie;
 • Adeverință de binecuvântare a căsătoriei - original;
 • Certificatul de căsătorie – un exemplar original și copie;
 • Certificatul de cununie – un exemplar original și copie;
 • Caracterizare de la Facultatea de Teologie (cu ștampilă) - original;
 • Recomandarea duhovnicului, care să specifice dacă există sau nu impedimente la hirotonia candidatului – original cu semnătură și ștampilă;
 • Adeverință de la preotul paroh al parohiei din care face parte teologul, care să ateste implicarea candidatului în activitățile din parohie, în vacanțele anilor de studiu şi ulterior. Această adeverință trebuie prezentată într-un plic sigilat cu ștampila parohiei;  
 • Cazier judiciar (de la Poliţie) – original. ATENȚIE ! – cazierele judiciare sunt valabile 6 luni de la data emiterii;
 • Adeverință de vechime / Extras Revisal (completate la zi) – original sau copie certificată ca fiind conform cu originalul şi ştampilate pe fiecare pagină;
 • Adeverință medicală, cu menţiunea Apt fizic și psihic  – ATENȚIE ! – adeverințele medicale sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

Pentru candidații din alte eparhii:

 • Actul de înfiere în Arhiepiscopia Bucureștilor.

Observații:

 • Dosarele de numire se depun la Secretariatul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor numai în perioada de candidare.
 • Pentru posturile de diacon, candidaţii trebuie să aibă minim 3 ani de vechime în postul de cântăreţ bisericesc la parohiile din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor (angajaţi).
 • Nu vor fi primite dosarele candidaţilor care nu întrunesc condiţiile de studii sau vechime ori au alte impedimente, precum şi dosarele incomplete.