• Dosar de plastic, cu şină, având numele candidatului înscris pe bordura din dreapta;
 • Cerere adresată Preafericitului Părinte Patriarh, cu date amănunţite şi motive întemeiate, care să susţină solicitarea de numire;
 • CV Europass  (datat și semnat) – un exemplar, cu poză color imprimată în colţul din dreapta sus;
 • Adeverinţă de Cazier canonic (eliberat de Centrul eparhial);
 • Acte de studii (după caz: Licenţă, Masterat, Doctorat) – Diploma şi Foaia matricolă – original și copie (2 exemplare);
 • Adeverință care atestă susținerea examenului de selecționare pentru parohiile din mediul urban (numai pentru candidații care solicită transferul la parohiile din București și Ploiești) ATENŢIE ! Examenul de selecționare este valabil un an de la data susținerii;
 • Adeverință care  atestă  vechimea  în  cler  şi  gradul  clerical  Definitiv  (pentru  candidații  care solicită transferul la parohiile din alte oraşe decât București și Ploiești);
 • BI / CI (soţ / soţie) – câte un exemplar copie xerox;
 • Fișă personală (de la Protopopiatul de provenienţă);
 • Certificatul de naștere (soţ / soţie) – câte un exemplar copie xerox;
 • Certificatul de botez (soţ / soţie) – câte un exemplar copie xerox;
 • Adeverință de binecuvântare a căsătoriei - original;
 • Certificatul de căsătorie – un exemplar copie xerox;
 • Certificatul de cununie – un exemplar copie xerox;
 • Adeverință debite (de la Protopopiatul de provenienţă);
 • Memoriu de activitate vizat de Pc. Pr. Protopop (cu poze ataşate - biserică interior - exterior şi alte activităţi - care să confirme cele menţionate în memoriu);
 • Cazier judiciar (de la Poliţie) – original. ATENȚIE ! Cazierele judiciare sunt valabile 6 luni de la data emiterii;
 • Carte de muncă / Adeverință de vechime / Extras Revisal (completate la zi) – copie xerox (certificate ca fiind conform cu originalul şi ştampilate pe fiecare pagină);
 • Adeverință  medicală, cu menţiunea Apt fizic şi psihic  – ATENŢIE ! Adeverințele medicale sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

 

PENTRU PREOŢII DIN ALTE EPARHII

Înainte de depunerea dosarului de transfer, clericii din alte eparhii vor solicita, printr-o cerere-memoriu, acceptul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru a candida pe unul din posturile vacante din Arhiepiscopia Bucureștilor (conform hotărârii PCE 2548/2020).

 • Binecuvântarea chiriarhului locului (eparhiei de provenienţă) de a candida pentru un post de preot vacant în Arhiepiscopia Bucureştilor;
 • Adeverinţe (Capacitate preoțească, Definitivat, Promovare) – câte 1 exemplar din fiecare (copie xerox legalizată);

OBSERVAŢII

 • Dosarele de numire se depun la Secretariatul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor numai în perioada de candidare.
 • Nu vor fi primite dosarele candidaţilor care nu întrunesc condiţiile de studii sau vechime ori au alte impedimente, precum şi dosarele incomplete.