Candidații care doresc înscrierea la examenul de selecţionare pentru ocuparea posturilor clericale vacante din Capitală şi Municipiul Ploieşti vor depune un dosar cu următoarele documente:

  • Cerere tip (anexată prezentului anunț)
  • Curriculum vitae;
  • Copie B.I. / C.I.;
  • Copii după actele de studii (atât după diplome, cât şi după foile matricole);
  • Adeverință care să ateste vechimea în preoție (minim 5 ani);
  • Copii după certificatul(-ele) de acordare a gradului(-elor) profesional(-e) clerical(-e): definitivat, gradul II şi gradul I, după caz;
  • Un memoriu scris privind activitatea pastorală, misionară şi gospodărească din ultimii 5 ani, certificat de protoiereu. Acestui memoriu i se vor anexa lista publicațiilor (cărți, studii, articole, predici, cateheze, alte materiale de interes bisericesc), lista conferințelor susținute, precum şi lista participărilor la emisiuni radio şi TV (în special la Radio Trinitas şi Trinitas TV, dar şi la alte posturi, cu binecuvântarea chiriarhului);
  • Dovada, eliberată de Centrul eparhial, că nu i-au fost aplicate sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani.
  • Chitanța din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen.