Mănăstirea Cernica din jud. Ilfov scoate la vânzare imobilul aflat în proprietate din București, Sector 2, Strada Mătăsari, nr. 68. Imobilul are o suprafață de 292 m.p. (teren și construcție).

Ofertele se pot depune de către persoanele interesate la secretariatul Mănăstirii Cernica din Orașul Pantelimon, jud Ilfov, str. Cernica nr. 305, sau pe adresa de e-mail manastirea.cernicaatyahoo.ro.