Argument

În contextul anului comemorativ al celor adormiți în Domnul (2021), Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a acordat Înalta Binecuvântare în vederea implementării anuale a proiectului intitulat „Lumina lui Hristos luminează tuturor!”, la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Acesta este un proiect de promovare a cultului celor adormiți în Domnul și își propune sensibilizarea concesionarilor din cimitirul parohial/mănăstiresc, față de cei adormiți, înaintașii lor, prin organizarea unei curățenii generale de primăvară și prin achiziționarea unor candele de către credincioși de la pangar, în vederea aprinderii lor pe mormintele din cimitirul parohial/mănăstiresc, la marile praznice (Paști, Înălțare etc.) dar și la alte praznice reprezentative pentru comunitatea locală.

În acest fel, se intenționează luminarea cât mai multor morminte în apropierea sărbătorilor de Înviere sau de Înălțare (și la alte praznice reprezentative pentru comunitatea locală), arătându-se grija față de cei adormiți în Domnul și preocuparea față de buna întreținere a mormintelor.

Scopul proiectului

Scopul proiectului anual „Lumina lui Hristos luminează tuturor” este acela de a păstra și promova valorile creștine și tradițiile religioase și culturale, prin evidențierea importanței cinstirii celor adormiți în Domnul.

Obiectiv general al proiectului

Obiectivul general al proiectului anual „Lumina lui Hristos luminează tuturor” este acela de a cultiva sentimente de iubire, de prețuire și de respect față de înaintași (strămoși, moși, părinți, frați, surori, eroi), prin cinstirea memoriei acestora și prin împlinirea tuturor rânduielilor creștine specifice cultului morților.

Obiective specifice ale proiectului

 • sensibilizarea și responsabilizarea concesionarilor, în special, și a enoriașilor, în general, în vederea manifestării unei griji deosebite față de mormintele celor adormiți întru nădejdea Învierii;
 • implicarea membrilor comunității în organizarea și desfășurarea unor activități gospodărești, de ecologizare, pentru îngrijirea și înfrumusețarea cimitirelor parohiale și mănăstirești (exemplu: curățarea aleilor cimitirului și a mormintelor, înfrumusețarea acestora prin plantarea de flori, toaletarea arbuștilor, întreținerea monumentelor ridicate în cinstea eroilor etc.);
 • oficierea unor slujbe de pomenire pentru toți cei adormiți în Domnul (personalități, vrednici de pomenire slujitori înaintași, eroi, strămoși, moși, părinți, frați și surori), la care pot participa (pot fi invitați) membri ai comunității locale;
 • manifestarea comuniunii și a iubirii creștine prin săvârșirea faptelor de milostenie, în cadrul unor acțiuni filantropice și de voluntariat, mai ales înaintea marilor praznice (spre exemplu: achiziționarea de candele de la pangarul bisericii și aprinderea lor la mormintele din cimitirul parohial/mănăstiresc), în seara Sâmbetei celei Mari sau în ziua de Înălțare;
 • formarea și dezvoltarea unor deprinderi de comportament moral-religios, a abilităților de lucru în echipă și de colaborare, în special în rândul tinerilor, prin activități comune, care să promoveze valorile neamului românesc, precum și tradițiile naționale și locale.

Grup țintă

 • concesionari;
 • preoți și monahi – administratori de cimitire;
 • enoriași;
 • tineri voluntari;
 • membri ai comunității locale;
 • membri ai consiliului parohial/economic mănăstiresc.

Echipa de proiect

Proiectul anual va putea fi coordonat fie de preotul/monahul – administrator de cimitir, fie de un membru al Consiliului parohial/ economic mănăstiresc, fie de unul dintre voluntari. Alături de unul dintre aceștia, proiectul va putea să aibă o echipă de implementare, alcătuită din cei menționați anterior (concesionari, enoriași, voluntari). De asemenea, va putea să aibă și colaboratori, aceștia putând fi persoane fizice (enoriași, concesionari) sau persoane juridice (autorități locale, ONG-uri, firme de profil de curățenie).

Durata proiectului și perioada de desfășurare

În fiecare an, primăvara, în preajma marilor praznice (Paști, Înălțare etc.).

Resurse

Resurse umane:

 •  preoți;
 • enoriași/concesionari;
 • voluntari.

Resurse materiale:

 • unelte pentru grădinărit;
 • flori de sezon sau de lungă durată;
 • plante ornamentale, arbuști, etc.;
 • candele de la pangarul bisericii.

Resurse financiare:

 • autofinanțare;
 • donații;
 • sponsorizări.

Diseminare

 • postarea proiectului pe site-ul Arhiepiscopiei Bucureștilor, Protoieriilor, Parohiilor, Mănăstirilor;
 • prezentarea și promovarea proiectului în cadrul ședințelor administrative și a Cercurilor pastorale;
 • înștiințarea credincioșilor la biserică, la sfârșitul slujbelor;
 • promovarea proiectului prin afișe, bannere, anunțuri la avizierul parohiei/mănăstirii.

Modalități și instrumente de monitorizare și de evaluare

Modalități de evaluare:

 • analiza rezultatelor activităților realizate pe parcursul derulării proiectului (fotografii, impresii, păreri, puncte de vedere);
 • întocmirea unui raport de evaluare finală a activității tuturor participanților (analiza SWOT).

Criterii de evaluare:

 • respectarea termenelor și a cerințelor prezentate în cadrul proiectului;
 • implicarea unui număr cât mai mare de voluntari în vederea realizării activităților propuse;
 • dezvoltarea unui climat armonios, care să contribuie la împlinirea unor lucrări frumoase și rodnice, la nivelul fiecărei parohii/mănăstiri.