Arhiepiscopia Bucureștilor organizează examenul de selecţionare pentru ocuparea posturilor clericale vacante din Capitală şi Municipiul Ploieşti şi a examenului pentru ocuparea posturilor de preot de caritate din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor – sesiunea septembrie 2022, după cum urmează:

I.    EXAMENUL DE SELECŢIONARE:
Clericii care doresc să susțină examenul de selecționare pentru Capitală și Municipiul Ploiești trebuie să fie cel puțin licențiați în teologie, să aibă o vechime minimă în cler de 5 ani, gradul II clerical, media generală la studii minimum 8.00 și media generală de candidare minimum 8.51 (calculată ca medie aritmetică între media generală la studii, media notărilor administrative pe ultimii cinci ani și media gradelor clericale), cu o activitate clericală foarte bună şi fără sancţiuni administrative în ultimii 3 ani.

II.    EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE PREOT DE CARITATE:
Clericii  care doresc să susţină acest examen, pentru a fi numiţi în posturile vacante de preot de caritate din instituțiile sociale și medicale, trebuie să aibă o vechime în cler de minimum doi ani și gradul clerical Definitiv.

Totodată, la examenul pentru ocuparea posturilor de preot de caritate din sesiunea septembrie 2022 pot fi primiţi şi preoţi din alte eparhii, dacă au o activitate clericală foarte bună şi dacă au obţinut cel puţin un grad clerical în cadrul Centrului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.


III. DESFĂŞURĂTOR:
Cele două examene se vor desfăşura după următorul program:
a)    proba practică, de slujire în sobor, va avea loc în ziua de luni, 19 septembrie 2022, în biserica parohiei Sf. Ecaterina – Paraclis Universitar, unde candidații vor sluji Sfânta Liturghie;
b)    proba scrisă va avea loc loc în ziua de marți, 20 septembrie 2022, între orele 9:00 – 12:00, la Centrul pentru formare continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti, în sala Iustin Patriarhul;
c)    proba orală va avea loc după susținerea probei scrise, în aceeași zi (marți, 20 septembrie 2022), începând cu ora 15:00, în cadrul acesteia urmând a fi notat și memoriul de activitate.

IV. ÎNSCRIERE:
Înscrierea candidaţilor pentru cele două examene se va face la Secretariatul Centrului Eparhial, în perioada 10 august – 10 septembrie 2022, în urma achitării unei taxe de examen de 150 lei / candidat, care va fi plătită electronic în contul Centrului eparhial (IBAN LEI RO16 RNCB 0069 0076 5533 0005, BCR).