Serviciul Colportaj Bucureşti funcţionează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, începând din anul 2008, ca serviciu productiv.

În prezent, colportajul are un rol tot mai important în viaţa Bisericii, cu atât mai mult cu cât afirmarea identităţii ei duhovniceşti, de sfinţire şi înnoire a lumii, a scopului ei misionar-cultural şi social-filantropic, impun aceasta. Mai mult, importanţa colportajului este accentuată astăzi şi de specificul economiei de piaţă în care ne aflăm, precum şi de principiul autonomiei bisericeşti faţă de instituţiile seculare lumeşti cu care Biserica colaborează.

Activitatea economică misionară întreprinsă de către Serviciul Colportaj are la bază următoarele tipuri de activităţi:

I. Producerea obiectelor de colportaj în atelierele proprii:

Prin cele trei ateliere aflate în structura sa, Serviciul Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor produce o serie de obiecte de colportaj şi o gamă variată de veşminte bisericeşti, uniforme clericale, accesorii cu motive bisericeşti și icoane, astfel:

  1. În atelierul de croitorie „Reverenda” prind contur confecţiile de uniforme clericale (reverende, rase, veste, fesuri bisericeşti, cămăşi, pantaloni etc);

  2. În atelierul de broderie „Altarul” sunt confecţionate veşminte bisericeşti şi articole brodate (veşminte arhiereşti, preoţeşti și diaconeşti, acoperăminte pentru sfânta masă, acoperăminte pentru proscomidiar, acoperăminte pentru sfinte vase, epitafuri, steaguri, dvere, ilitoane, potnoje etc.);

  3. În atelierul „Chipuri Eterne” sunt realizate diferite tipuri de icoane din materiale prefabricate, care sunt îmbinate cu măiestrie de către tâmplarii atelierului (icoane litografiate, icoane cu ramă şi geam, hrisotipii etc.)

II. Parteneriate cu tipografii şi producători autorizaţi:

Serviciul Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor este singurul serviciu autorizat să furnizeze şi să distribuie în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor obiecte de colportaj şi cărţi de cult, inclusiv cele produse în atelierele şi tipografia Patriarhiei Române conform Statutului Pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, respectiv, art. 61, alin. 7 și art. 79, alin. 1 lit. e.

În cei aproximativ 14 ani de activitate, Serviciul Colportaj a întreprins o continuă identificare şi selecţie de producători autorizaţi de obiecte de colportaj, în vederea lărgirii paletei actuale de obiecte şi cărţi, care este pusă la dispoziţia credincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi nu numai.

În acest sens, până în acest moment, Serviciul Colportaj Bucureşti a identificat şi încheiat parteneriate de colaborare cu peste 150 de furnizori (edituri, tipografii, fabrici, ateliere) din ţară şi din afara graniţelor (Grecia, Serbia, Bulgaria, Franţa, Rusia, Turcia, Italia, Germania, Polonia, Oman etc).

III. Distribuţia obiectelor de colportaj în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor

Serviciul Colportaj Bucureşti distribuie, en-gross şi en-detail, obiecte de colportaj, cărți și veșminte bisericești prin intermediul celor 25 unităţi şi departamente din structura organizatorică.

Veniturile obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor de colportaj susţin activitățile social-filantropice și cultural-misionare desfăşurate de Arhiepiscopia Bucureştilor.

Activitatea Serviciului Colportaj Bucureşti este asigurată de un număr de 70 angajați și este coordonată de către un consilier eparhial, în persoana Pcuv. Protos. Joachim Bejenariu, sub îndrumarea şi cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

De asemenea, Serviciul Colportaj mai are în structura organizatorică un departament contabil, un departament Resurse Umane, o casierie, un parc auto şi un corp de inspectori de colportaj pentru toate unităţile de cult din cuprinsul canonic al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Structura Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor este următoarea:

1. Biroul Consilierului
Protosinghel Joachim BEJENARIU, consilier eparhial, directorul SCB
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.: +40-725.050.778; 021-335.22.05;
E-mail: consilieratcolportaj.ro
FB / ServiciulColportaj / www.colportaj.ro

2. Departamentul vânzări – Director Adjunct, inspector eparhial
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.: +40-733.102.052; 021-335.02.48, int. 13;
E-mail: adjatcolportaj.ro

3. Departamentul Financiar-Contabil – Director Economic
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.:+40-732.082.487; 021-335.02.48, int. 13;
E-mail: economicatcolportaj.ro

4. Departamentul Resurse Umane – Șef Resurse Umane
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.:+40-720.003.366; 021-335.02.48;
E-mail: resurseumaneatcolportaj.ro

5. Corpul inspectorilor SCB – Inspector eparhial
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.: 021-335.02.48, int. 13;
E-mail: ciscbatcolportaj.ro

6. Secretariatul Serviciului Colportaj București - Secretar
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.: +40-733.102.056;
E-mail: scbatcolportaj.ro; officeatcolportaj.ro;
Site: www.colportaj.ro

7. Registratura Serviciului Colportaj București - Registrator
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.:+40-733.712.105; 021-335.02.48;
E-mail: registraturaatcolportaj.ro

8. Departamentul Logistică – Șef Logistică
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.: +40-726.519.257;

9. „Lumini de Sărbători I” – București
Depozitul central de aprovizionare și desfacere colportaj
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.: +40-733.102.057; 021-335.02.48, int. 17;
E-mail: dc1atcolportaj.ro

10. „Lumini de Sărbători II” – Ploiești
Depozit de aprovizionare și desfacere colportaj
Adresa: Str. Mihai Bravu, nr. 103, cod poștal 100403, Ploiești
Tel.: +40-244.522.672
E-mail: dc2atcolportaj.ro

11. „Lumini de Sărbători III” – Câmpina
Depozit de aprovizionare și desfacere colportaj
Adresa: Str. Avram Iancu, nr. 5, cod 105600, Câmpina
Tel.: +40-244.366.218
E-mail: dc3atcolportaj.ro

12. „Lumini de Sărbători IV” – Urlați
Depozit de aprovizionare și desfacere colportaj
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 51, cod 106300, Urlați
Tel.: +40-244.272.906
E-mail: dc4atcolportaj.ro

13. „Odoare Sfinte I” – București
Magazin de obiecte, cărți și veșminte bisericești
Adresa: Str. 11 Iunie, nr. 17, Sector 4, cod poștal 040171, București
Tel.: +40-21.336.25.35
E-mail: odoaresfinteatcolportaj.ro

14. „Odoare Sfinte II” – Ploiești
Magazin de obiecte, cărți și veșminte bisericești
Adresa: Str. I.L. Caragiale, nr. 9, cod poștal 100015, Ploiești
Tel.: +40-244.54.24.26
E-mail: odoaresfinte2atcolportaj.ro

15. „Bucuria Pelerinului” – București
Pangarul Catedralei Patriarhale
Adresa: Aleea Mitropoliei, nr. 2-4-6,  Sector 4, cod poștal 040161, București
Tel.: +40-21.335.00.83
E-mail: bucuriapelerinuluiatcolportaj.ro

16. „Librăria Ortodoxă” – București
Magazin de obiecte, cărți și veșminte bisericești
Adresa: B-dul Regina Maria, nr. 1, bl. P5B, Sector 4, cod poștal 040121, București
Tel.: +40-21.311.50.91
E-mail: librariaortodoxaatcolportaj.ro

17. „Ortodoxia” – București
Magazin de obiecte, cărți și veșminte bisericești
Adresa: Calea Victoriei, nr. 45, Sector 1, cod poștal 010062, București
Tel.: +40-21.313.76.88
E-mail: ortodoxiaatcolportaj.ro

18. „Daruri pentru Pelerini” – București
Magazin de obiecte, cărți și veșminte bisericești
Adresa: Piața Gării de Nord, nr. 1-3 (ieșire Calea Griviței), cod poștal 010858, București
Tel.: +40-21.313.92.41
E-mail: daruripentrupeleriniatcolportaj.ro

19. „Lumânări și iconițe I” – București
Mic Magazin Bisericesc
Adresa: Str. Patriarhiei, nr. 2,  Sector 4, cod poștal 040161, București
Tel.: +40-21.335.05.81
E-mail: lumanarisiiconiteatcolportaj.ro

20. „Lumânări și iconițe II” – București
Mic Magazin Bisericesc
Adresa: Str. Patriarhiei, nr. 2,  Sector 4, cod poștal 040161, București
Tel.: +40-21.310.31.77
E-mail: lumanarisiiconite2atcolportaj.ro

21. „www.colportaj.ro”
Magazin online
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.: +40-737.145.184; +40-739.145.184; +40-720.800.184;
E-mail: magazinatcolportaj.ro

22. „Altarul” – București
Atelier de broderie bisericească (circuit intern)
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 5, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.: +40-732.082.431, +40-21.335.10.48
E-mail: atelierulaltarulatcolportaj.ro

23. „Reverenda” – București
Atelier de croitorie bisericească (circuit intern)
Adresa: Str. Patriarhiei, nr. 2, Sector 4, cod poștal 040161, București
Tel: +40-733.600.224
E-mail: atelierulreverendaatcolportaj.ro

24. „Chipuri Eterne” – București
Atelier de icoane (circuit intern)
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 9, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.: +40-21.335.12.61
E-mail: chipurieterneatcolportaj.ro

25. „Bob de Rouă” – București
Spălătorie de veșminte bisericești
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 1, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.: +40-21.335.04.38, +40-732.095.587
E-mail: tarinapastoruluiatgmail.com
Site: www.bobderoua.ro