Serviciul de Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor funcționează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, începând din anul 2008, ca serviciu productiv.

În prezent, colportajul are un rol tot mai important în viaţa Bisericii, cu atât mai mult cu cât afirmarea identităţii ei duhovniceşti, de sfinţire şi înnoire a lumii, a scopului ei misionar-cultural şi social-filantropic impun aceasta. Mai mult, importanţa colportajului este accentuată astăzi şi de specificul economiei de piață în care ne aflăm, precum şi de principiul autonomiei bisericeşti faţă de instituţiile seculare lumeşti cu care Biserica colaborează.

Specificul economic-misionar al Serviciului de Colportaj Bisericesc are la bază următoarele tipuri de activităţi:

I. Producerea obiectelor de colportaj în atelierele proprii:

Prin cele trei ateliere aflate în structura sa, Serviciul de Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureştilor produce o serie de obiecte de colportaj şi o gamă variată de veşminte bisericeşti, uniforme clericale, accesorii cu motive bisericeşti și icoane, astfel:

  1. În atelierul de croitorie „Reverenda” prind contur confecţii constând în uniforme clericale (reverende, rase, veste, fesuri bisericeşti), dar și cămăşi, pantaloni etc;
  2. În atelierul de broderie „Altarul” sunt confecţionate veşminte bisericeşti (arhiereşti, preoţeşti și diaconeşti) şi articole brodate, acoperăminte pentru Sfânta Masă, pentru Proscomidiar, pentru sfinte vase, epitafuri, steaguri, dvere, ilitoane, potnoje etc.;
  3. În atelierul „Chipuri Eterne” sunt realizate diferite tipuri de icoane din materiale prefabricate, care sunt îmbinate cu măiestrie de către tâmplarii atelierului (icoane litografiate, icoane cu ramă şi geam, hrisotipii etc.).

II. Parteneriate cu tipografii şi producători autorizaţi:

SCB este singurul serviciu autorizat să furnizeze şi să distribuie în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor obiecte de colportaj bisericesc şi cărţi de cult, inclusiv cele produse în atelierele şi tipografia Patriarhiei Române, conform Statutului pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, respectiv, art. 61, alin. 7 și art. 79, alin. 1 lit. e.

În cei aproximativ 15 ani de activitate, Serviciul de Colportaj Bisericesc a întreprins o continuă identificare şi selecţie de producători autorizaţi de obiecte de colportaj bisericesc, în vederea lărgirii paletei actuale de obiecte şi cărţi, care este pusă la dispoziţia credincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi nu numai.

În acest sens, până în acest moment, Serviciul de Colportaj Bisericesc a identificat şi încheiat parteneriate cu peste 160 de furnizori (edituri, tipografii, fabrici, ateliere) din ţară şi din afara graniţelor (Grecia, Serbia, Bulgaria, Franţa, Turcia, Italia, Germania, Polonia, Oman etc).

III. Distribuţia obiectelor de colportaj în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor

Serviciul de Colportaj Bisericesc distribuie, en-gross şi en-detail, obiecte de colportaj, cărți și veșminte bisericești prin intermediul celor 25 unităţi şi departamente din structura organizatorică.

Veniturile obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor de colportaj bisericesc susţin activitățile social-filantropice și cultural-misionare desfăşurate de Arhiepiscopia Bucureştilor.

Activitatea Serviciului de Colportaj Bisericesc este asigurată de un număr de 50 angajați și este coordonată de către un consilier eparhial, în persoana Pcuv. Protos. Joachim Bejenariu, sub îndrumarea şi cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

De asemenea, Serviciul de Colportaj Bisericesc are în structura sa organizatorică un departament contabil, un departament Resurse Umane, o casierie, un parc auto şi un corp de inspectori de colportaj pentru toate unităţile de cult din cuprinsul canonic al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Structura Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor este următoarea:

1. Biroul Consilierului
Protosinghel Joachim BEJENARIU, Consilier eparhial, Directorul SCB
Adresa: Intrarea Miron Cristea patriarh, Nr. 7B, Sector 4, Cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (int. 102)
Tel: +40-725.050.778

E-mail: consilieratcolportaj.ro
FB / ServiciulColportaj / www.colportaj.ro

2. Departamentul vânzări – Director Adjunct, inspector eparhial
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (int. 301)
Tel: +40-733.102.052
E-mail: adjatcolportaj.ro

3. Departamentul Financiar-Contabil – Director Economic
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (int. 401)
Tel: +40-732.082.487
E-mail: economicatcolportaj.ro

4. Departamentul Resurse Umane – Șef Resurse Umane
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (501)
Tel: +40-720.003.366
E-mail: resurseumaneatcolportaj.ro

5. Corpul inspectorilor SCB – Inspector eparhial
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (int. 301)
Tel: +40-733.102.052
E-mail: ciscbatcolportaj.ro

6. Secretariatul Serviciului Colportaj București - Secretar
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (int. 201)
Tel: +40-733.102.056
E-mail: scbatcolportaj.ro;
Site: www.colportaj.ro

7. Registratura Serviciului Colportaj București - Registrator
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (int. 213)
Tel: +40-733.712.105
E-mail: registraturaatcolportaj.ro

8. Departamentul Logistică – Șef Logistică
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (int. 701)
Tel: +40-726.519.257
E-mail: logisticaatcolportaj.ro

9. „Lumini de Sărbători I” – București
Depozitul central de aprovizionare și desfacere colportaj bisericesc (en-gros)
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (int. 311)
Tel: +40-733.102.057
E-mail: dc1atcolportaj.ro

10. „Lumini de Sărbători II” – Ploiești
Depozit en-gros de desfacere colportaj bisericesc
Adresa: Str. Mihai Bravu, nr. 103, cod poștal 100403, Ploiești
Call center: 021-9184 (int. 312)
Tel: +40-374.717.132
E-mail: dc2atcolportaj.ro

11. „Lumini de Sărbători III” – Câmpina
Depozit en-gros de desfacere colportaj bisericesc
Adresa: Str. Avram Iancu, nr. 5, cod 105600, Câmpina
Call center: 021-9184 (int. 313)
Tel: +40-374.717.133
E-mail: dc3atcolportaj.ro

12. „Lumini de Sărbători IV” – Urlați
Depozit en-gros de desfacere colportaj bisericesc
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 51, cod 106300, Urlați
Call center: 021-9184 (int. 314)
Tel: +40-374.717.134
E-mail: dc4atcolportaj.ro

13. „Odoare Sfinte I” – București
Magazin de veșminte și accesorii bisericești
Adresa: Str. 11 Iunie, nr. 17, Sector 4, cod poștal 040171, București
Call center: 021-9184 (int. 321)
Tel: +40-374.717.121
E-mail: odoaresfinteatcolportaj.ro

14. „Odoare Sfinte II” – Ploiești
Magazin de obiecte, cărți și veșminte bisericești
Adresa: Str. I.L. Caragiale, nr. 9, cod poștal 100015, Ploiești
Call center: 021-9184 (int. 322)
Tel: +40-374.717.122
E-mail: odoaresfinte2atcolportaj.ro

15. „Bucuria Pelerinului” – București
Pangarul Catedralei Patriarhale
Adresa: Aleea Mitropoliei, nr. 2-4-6,  Sector 4, cod poștal 040161, București
Call center: 021-9184 9 (int. 325)
Tel: +40-374.717.125
E-mail: bucuriapelerinuluiatcolportaj.ro

16. „Librăria Ortodoxă” – București
Magazin de cărți bisericești
Adresa: B-dul Regina Maria, nr. 1, bl. P5B, Sector 4, cod poștal 040121, București
Call center: 021-9184 9 (int. 323)
Tel: +40-374.717.124
E-mail: librariaortodoxaatcolportaj.ro

17. „Ortodoxia” – București
Magazin de obiecte, cărți și veșminte bisericești
Adresa: Calea Victoriei, nr. 45, Sector 1, cod poștal 010062, București
Call center: 021-9184 (int. 324)
Tel: +40-374.717.123
E-mail: ortodoxiaatcolportaj.ro

18. „Daruri pentru Pelerini” – București
Magazin de obiecte, cărți și veșminte bisericești
Adresa: Piața Gării de Nord, nr. 1-3 (ieșire Calea Griviței), cod poștal 010858, București
Call center: 021-9184 (int. 328)
Tel: +40-374.717.128
E-mail: daruripentrupeleriniatcolportaj.ro

19. „Lumânări și iconițe I” – București
Mic magazin bisericesc
Adresa: Str. Patriarhiei, nr. 2,  Sector 4, cod poștal 040161, București
Call center: 021-9184 (int. 326)
Tel: +40-374.717.326
E-mail: lumanarisiiconiteatcolportaj.ro

20. „Lumânări și iconițe II” – București
Mic magazin bisericesc
Adresa: Str. Patriarhiei, nr. 2,  Sector 4, cod poștal 040161, București
Call center: 021-9184 (int. 327)
Tel: +40.374.717.127
E-mail: lumanarisiiconite2atcolportaj.ro

21. „Colportaj.ro”
Magazinul online al Arhiepiscopiei Bucureștilor
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 7B, Sector 4, cod poștal 040162, București
Tel.: +40-737.145.184; +40-739.145.184; +40-720.800.184;
E-mail: magazinatcolportaj.ro

22. „Altarul” – București
Atelier de broderie bisericească (circuit intern)
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 5, Sector 4, cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (int. 601)
Tel: +40-732.082.431
E-mail: atelierulaltarulatcolportaj.ro

23. „Reverenda” – București
Atelier de croitorie bisericească (circuit intern)
Adresa: Str. Patriarhiei, nr. 2, Sector 4, cod poștal 040161, București
Call center: 021-9184 (int. 602)
Tel: +40-733.600.224
E-mail: atelierulreverendaatcolportaj.ro

24. „Chipuri Eterne” – București
Atelier de icoane (circuit intern)
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 9, Sector 4, cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (int. 603)
Tel: +40.374.717.129
E-mail: chipurieterneatcolportaj.ro

25. „Bob de Rouă” – București
Spălătorie de veșminte bisericești
Adresa: Intrarea Miron Cristea, nr. 1, Sector 4, cod poștal 040162, București
Call center: 021-9184 (int. 901)
Tel: +40-732.095.587
E-mail: tarinapastoruluiatgmail.com
Site: www.bobderoua.ro