Sectorul Administrativ bisericesc coordonează activitatea administrativă şi canonică a parohiilor din cuprinsul eparhiei cu ajutorul celor 13 protoierii şi pune în aplicare hotărârile Chiriarhului şi ale Permanenţei Consiliului eparhial.

Organizare

  • PC Pr. Dumitru Ștefănescu - Consilier administrativ
  • PC Pr....

Potrivit atribuţiilor statutare şi a celor încredinţate de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL, Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul, încă de la înfiinţarea sa (octombrie 2007), a coordonat şi s-a implicat direct în activităţile privitoare la învăţământul teologic, universitar şi preuniversitar, la învăţământul religios (ora de...

Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost înființat la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în luna octombrie 2007, când, pentru eficientizarea activității, fostul Sector cultural și învățământ a fost structurat în două departamente: Sectorul cultural și comunicații media și Sectorul învățământ...

Sectorul Social – Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor  este o componentă a Arhiepiscopiei Bucureştilor, eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, persoană juridică de drept privat și utilitate publică, care este organizată şi funcţionează, din punct de vedere canonic şi...

Sectorul Economic-Financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor reprezintă segmentul care gestionează resursele financiare ale Centrului eparhial, fiind responsabil de întocmirea și încadrarea veniturilor și cheltuielilor în limitele bugetului anual, avându-se în vedere finanțarea diverselor proiecte la nivelul eparhiei. Din anul 2012, an care a...

Serviciul de Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor funcționează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, începând din anul 2008, ca serviciu productiv.

În prezent, colportajul are un rol tot mai important în viaţa Bisericii, cu atât mai mult cu cât afirmarea identităţii ei duhovniceşti, de sfinţire şi...

În virtutea prevederilor statutar-regulamentare Sectorul Juridic și Bunuri bisericești asigură reprezentarea juridică a Arhiepiscopiei Bucureștilor, asistă și consiliază unitățile de cult (mănăstiri, parohii și protoierii) din subordinea Centrului eparhial și supervizează/supraveghează administrarea transparentă,...

Sectorul Patrimoniu şi Pictură Bisericească al Arhiepiscopiei Bucureştilor a fost înfiinţat în anul 2000 pentru a răspunde mai eficient solicitărilor numeroase referitoare la activităţile specifice protejării, conservării şi restaurării patrimoniului cultural bisericesc aflat în gestiunea parohiilor, precum şi pentru o mai bună coordonare a...

Principalul obiect de activitate al Sectorului Monumente și Construcții Bisericești îl reprezintă acordarea asistenței de specialitate la lucrările de investiţii (proiectare, execuție şi recepție) pe care le desfășoară unitățile de cult din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Organizare

  • Ing. Mircea...

Atribuțiile Exarhatului mănăstirilor sunt de îndrumare, inspecție și control la mănăstirile, schiturile și metocurile aflate sub oblăduirea canonică a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Totodată Sectorul Exarhat are rol de mediator între unitățile monahale din subordine și celelalte sectoare din cadrul administrației eparhiale....