Atribuţiile Sectorul Agricol Viticol și Silvic includ:

  • îngrijirea de buna administrare a terenurilor agricole (livezi, lacuri, păşuni, fâneţe, terenuri neproductive), plantaţiilor viticole şi a terenurilor acoperite de vegetaţie forestieră aparţinând Centrului eparhial şi unităţilor de cult subordonate acestuia;
  • ...

Sectorul Cimitire, Monumente şi Servicii Funerare are ca obiect de activitate supravegherea administrării cimitirelor eparhiale, parohiale și mănăstirești, aflate în proprietatea şi folosinţa unităţilor de cult de sub jurisdicţia canonică şi administrativă a Arhiepiscopiei Bucureştilor, înfiinţarea de noi cimitire, coordonarea preoților...

Sectorul control financiar și audit intern, încă de la înfiinţarea sa (ianuarie 2011), a coordonat activități specifice în control și audit intern. În perioada ianuarie 2011 -  aprilie 2015, coordonator al sectorului a fost dl. ec. Teodor IAMANDI, iar ulterior PC Pr. Marian TĂNASE. Din decembrie 2016 activitatea...