Atribuțiile Exarhatului mănăstirilor sunt de îndrumare, inspecție și control la mănăstirile, schiturile și metocurile aflate sub oblăduirea canonică a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Totodată Sectorul Exarhat are rol de mediator între unitățile monahale din subordine și celelalte sectoare din cadrul administrației eparhiale....

Atribuţiile Sectorul Agricol Viticol și Silvic includ:

  • îngrijirea de buna administrare a terenurilor agricole (livezi, lacuri, păşuni, fâneţe, terenuri neproductive), plantaţiilor viticole şi a terenurilor acoperite de vegetaţie forestieră aparţinând Centrului eparhial şi unităţilor de cult subordonate acestuia;
  • ...

Sectorul Cimitire, Monumente şi Servicii Funerare a fost înfiinţat la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în luna ianuarie a anului 2012, având ca obiect de activitate administrarea eficientă şi responsabilă a cimitirelor parohiale și mănăstirești, aflate în proprietatea şi folosinţa unităţilor de cult de...

Sectorul control financiar și audit intern, încă de la înfiinţarea sa (ianuarie 2011), a coordonat activități specifice în control și audit intern. În perioada ianuarie 2011 -  aprilie 2015, coordonator al sectorului a fost dl. ec. Teodor IAMANDI, iar ulterior PC Pr. Marian TĂNASE. Din decembrie 2016 activitatea de...