Sfânta mănăstire Ianculești a luat ființă în 14 iulie 2005, conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 162 / 2005, ca obște monahală de călugări cu hramul ”Înălțarea Sfintei Cruci”, care se sărbătorește la 14 septembrie. Starețul acestei sfinte mănăstiri este Pcuv. Protosinghel Benedict Sbîrnău.

Ideea înființării acestei sfinte mănăstiri aparține ctitorilor acestuia, anume, Eleonora Ianculescu și Ecaterina Ianculescu din Ploiești, care au dorit ca în apropierea casei părintești din Comuna Șoimari – Județul Prahova să fie înălțată o sfântă mănăstire, în amintirea și spre pomenirea părinților Victoria și Bucur Ianculescu, donând în acest scop 32 ha teren.

Pentru realizarea acestui obiectiv, ctitorele au primit binecuvântarea duhovnicului, respectiv a Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu și Înalta Binecuvântare a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, care l-a delegat pe Înaltpreasfințitul prof. dr. Arhiepiscop Teodosie (fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor) pentru realizarea acestui obiectiv.

În vederea întocmirii documentației de donație a terenurilor era necesară eliberarea proceselor verbale de punere în posesie, respectiv eliberarea titlurilor de proprietate pentru terenul moștenit de la părinți de către Eleonora și Ecaterina Ianculescu. Un rol deosebit de important în obținerea acestora l-a avut Înaltpreasfințitul prof. dr. Arhiepiscop Teodosie, urmare a diligențelor făcute de Înaltpreasfinția Sa la nivelul Prefecturii Ploiești – Prahova.

Menționăm sprijinul acordat în acest sens de către domnii prefecți ai județului Prahova, începând cu dl ing. Romeo Hanganu și succesorii acestuia: ec. Marian Saniuta, ing. Georgică Diaconu, prefectul județului Prahova până la finele anului 2004, cât și a directorilor serviciilor funcționale din prefectură începând cu șeful Serviciului Juridic, respectiv dl. cons. juridic Vasile Trandafir Vadan, șeful Dr. Agricole, ing. Badea Andrei și colaboratorii acestora, jr. Cezar Pârvulescu, ing. Marian Bucur (cadastru) și alții, cât și a Comisiei Județene și Comisiei Locale de aplicare a Legilor fondului funciar.

Costul documentației tehnice-cadastrale care a stat la baza întocmirii contractului de donație a fost evaluat la 30 august 2000, la 6000 lei, dar domnii ing. Marian Rus și ing. Marian Bucur au solicitat numai 3000 lei, diferența fiind oferită pentru realizarea acestei sfinte mănăstiri. Costul final al documentației tehnice-cadastrale, respectiv 3000 lei a fost achitat în luna decembrie 2000 de către Înaltpreasfințitul prof. dr. Arhiepiscop Teodosie, din banii personali.

Actul de donație, respectiv contractul de donație s-a întocmit în februarie 2001 de către dl notar Constantin Ivan, care a solicitat pentru onorariu o sumă simbolică, anume 3500 lei, cifră achitată de către Arhiepiscopia Bucureștilor.

În luna iulie 2004, Înaltpreasfințitul prof. dr. Arhiepiscop Teodosie și Pr. protoiereu Vasile Ilie – Protoieria Vălenii de Munte s-au deplasat în comuna Șoimari stabilind cu conducerea locală, respectiv cu dl Primar Constantin Dragomir cele necesare deschiderii șantierului mănăstirii, părintele protoiereu Vasile Ilie urmând să se ocupe de obținerea avizelor necesare eliberării certificatelor provizorii de urbanism și de construcție.

Vineri, 17 august 2004 s-a început decopertarea drumului de acces spre mănăstire, de către firma Carpatina a d-lui ec. Marius Stoicescu din București, dar după 3-4 zile, lucrările au fost continuate de către o altă firmă din Ploiești, care a realizat decopertarea finală a drumului, patul drumului din piatră refuz de ciur, balastru și dale din beton armat cu profile din oțel. Costul drumului de acces, lung de 370 m, cât și fundația bisericii din lemn, fundație realizată din beton armat cu rețea din profile de oțel a fost achitat din banii personali ai d-lui ing. Georgică Diaconu (valoare estimată la aprox. 200.000 lei).

Bisericuța din lemn a sfintei Mănăstiri Ianculești a fost adusă prin grija Înaltpreasfințitul prof. dr. Arhiepiscop Teodosie și a Preasfinșitului Varsanufie, de către dl. ing. Cornel Popa din comuna Lunca, județul Hunedoara, ca danie a credincioșilor din acea localitate.

Montajul, realizat sub îndrumarea și controlul domnului ing. Cornel Popa, costul montajului de peste 5000 lei fiind suportat de către dl ec. Marius Stoicescu, patronul firmei Carpatina din București.

Acoperișul a fost realizat prin grija Înaltpreasfințitul prof. dr. Arhiepiscop Teodosie, trimițând din Soveja doi meșteri iscusiți.

Proiectul de racordare la rețeaua electrică, racordarea propriu-zisă, prin plantarea a 13 stâlpi de lumină electrică, costul acestor lucrari fiind suportat de către Electrica Ploiești, sucursala Boldești-Scăieni; contravaloarea unor dispozitive (respectiv 700 lei au fost achitați de către Înaltpreasfințitul prof. dr. Arhiepiscop Teodosie, din banii personali).

Pr. Arhimandrit Nicodim Dimulescu, starețul Mănăstirii Crasna a înfrumusețat bisericuța din lemn prin donația unei catapetesme, iconostase, strana pentru cântăreți, analog, policandrul, candele, mochetă și un clopot.

Menționăm că din 1 aprilie 2005 până în iunie 2005, această sfântă mănăstire a fost schit subordonat canonic Sfintei Mănăstiri Crasna – Prahova.

Primele chilii cât și o parte din clădirile existente, amenajarea interiorului bisericuței, prin izolația termică cu vată mineral, rigipsul, profile metalice, instalarea Sfintei Mese, pardoseala, soleea, punerea în funcțiune a instalației electrice, montajul catapetesmei, pregătirea liniei pentru racordarea la rețeaua de apă potabilă, amenajarea drumului prin compactare au fost realizate prin contributia d-nului Dragoș Paun, patronul firmei Aplast din comuna Ceptura – Prahova, cât și a domnului director general Mihai Joița, patron al firmei Jovila Ploiești și a domnului director adjunct Laurențiu Joița.

Pe data de 17 aprilie 2005 a avut loc slujba de deschidere oficială a acestei Sfinte mănăstiri Ianculești, în prezenta Înaltpreasfințitul prof. dr. Arhiepiscop Teodosie, Preasfințitul Ambrozie, delegat al vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, Pr. Protoiereu Vasile Ilie, Pr. Arhim. Nicodim Dimulescu – starețul Mănăstirii Crasna, împreună cu un sobor de preoți, diaconi, corul “Armonia” al Arhiepiscopiei Tomisului, înconjurați de monahi și o mulțime de credincioși.

La data de 14 septembrie anul mântuirii 2008, cu ocazia hramului Înălțării Sfintei Cruci, a avut loc sfințirea bisericii de către Prefericitului Părinte Patriarh Daniel și Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Peste 2.000 de credincioși au participat la sfințirea bisericii, iar importanța evenimentului a fost dată și de faptul că la această sărbătoare s-a adăugat al doilea hram al mănăstirii și anume “Sfântul Mare Mucenic Mina”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură, iar la sfârșitul slujbei a binecuvântat copiii prezenți, cu prilejul începutului noului an școlar.

Cu aceeași ocazie, Părintele Patriarh a hirotesit pe ieromonahul Benedict Sbîrnău ca protosinghel și a acordat donatoarelor terenului pe care s-a ridicat mănăstirea, economist Eleonora și jurist Ecaterina Ianculescu și celorlalți donatori, distincția de vrednicie.