Pe malul lacului Găneasa, lângă pădurea Pustnicu, la doar trei kilometri de Mănăstirea Pasărea, se află un schit de monahii închinat Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Schitul a luat fiinţă prin generozitatea familiei Sorin şi Mihaela Marin care s-au hotărât să construiască o biserică pe propriul teren, pentru care au cerut binecuvântarea şi sfatul ierarhului locului. Astfel în 1995, cu binecuvântarea fericitului întru pomenire Părinte Patriarh Teoctist începe înălţarea sfântului locaş care va fi terminat patru ani mai târziu şi sfinţit la 13 noiembrie 1999 de către Înalt Preasfinţitul Teodosie, pe atunci vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Biserica a fost concepută în stil brâncovenesc după proiectul arhitectului Vladimir Popov, care a reuşit prin proporţiile echilibrate să-i dăruiască o acustică foarte bună. Este de plan triconc având un altar cu absidă poligonală, un naos spaţios, despărţit de pronaos prin doi stâlpi masivi şi un pronaos supralărgit. Pridvorul este susţinut de patru coloane, iar la exterior faţadele albe sunt împodobite cu ocniţe şi firide despărţite de un brâu împletit. Iconostasul şi decoraţia în mozaic de la exterior, au fost realizate în anul 2001 de profesorul Ion Achiţenie.

Vitraliile ce înfăţişează sfinţi români sau sfinţi cu moaşte la noi în ţară au fost realizate de Ioan Cadar, în anii 2002-2003, fiind reprezentați: Sfânta Muceniță Filofteia, Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov, Ocrotitorul Bucureștilor, Sfântul Arhanghel Gavriil, Sfântul Arhanghel Mihail, în naos, respectiv în pronaosul bisericii, iar în altar, fiind pictați Maica Domnului cu Pruncul și Mântuitorul Iisus Hristos.

Întregul ansamblu emană echilibru şi linişte prin simplitate şi bun gust, prin armonia dintre tradiţia arhitecturii bisericeşti româneşti și gândirea modernă pusă în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor.

În anul 2000, biserica a prins viaţă, fiind transformată, împreună cu casa alăturată, în schit prin mutarea aici a unei maici din Mănăstirea Pasărea, actuala egumenă, monahia Hristofora Măciucă. Până la sfârşitul acelui an obştea număra patru vieţuitoare şi un preot slujitor, astfel că în anul următor clădirea care cuprindea doar două chilii a fost supraetajată. Tot atunci s-a ridicat lângă corpul de chilii şi trapeza, o clădire octogonală înconjurată de ferestre.

Începând cu data de 1 martie 2010 a fost numită egumenă a schitului ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din comuna Găneasa, monahia Iustina Măciucă, aceasta venind, de asemenea, de la Mănăstirea Pasărea, sub conducerea căreia s-au efectuat o serie de lucrări de reparații și se întreținere a imobilelor așezământului.

Astfel, în noiembrie 2013, înainte de sfințirea picturii bisericii a fost reparat cu plăci de granit soclul pridvorului, travertinul inițial fisurându-se. A fost renovată trapeza schitului, fiind refăcută fundația, consolidându-se clădirea prin ridicarea unui perete de susținere până la nivelul ferestrelor. În interior, foișorul a fost pardosit cu gresie, iar ușa și geamurile au fost înlocuite cu termopan.

Schitul a fost branșat la rețeaua de gaze, respectiv de apă potabilă ale comunei Găneasa. Tot atunci s-a construit o cișmea pentru pelerini și vizitatori, lângă clopotnița schitului. S-au efectuat lucrări de renovare ale instalației de încălzire prin înlocuirea centralei termice, a țevilor de apă caldă și a caloriferelor. Furnizarea apei calde pe timpul verii se realizează cu ajutorul unui panou solar.