Parohiile Arhiepiscopiei Bucureștilor sunt organizate și administrate în cele 13 protoierii ale eparhiei, șase în București, corespunzând celor șase sectoare, două în județul Ilfov și cinci în județul Prahova.

Protoieria 1 Capitală
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Biserica Alba Sf Ierarh Nicolae, Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, Sf. Mucenic Haralambie Pr. Mihai – Simion Săsăujan Adresă: Calea Victoriei, Nr. 110, sector 1, București, telefon: 021.314.10.66, email: contactatbisericaalbabucuresti.ro, sit: www.bisericaalbabucuresti.ro
2 Parohia Sf. Nicolae Amza Sfântul Ierarh Nicolae, Buna Vestire Pr. Florin – Alin Sandu Adresă: Str. Biserica Amzei, Nr. 12, sector 1, București, telefon: 0766.104.510, email: sanduflorinalinatyahoo.com
3 Parohia Băneasa Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Valentin Nicolae Adresă: Str. Neagoe Vodă, Nr 20, sector 1, București, telefon: 0722.148.904, email: valinic777atyahoo.com
4 Parohia Basilescu Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Mc. Ecaterina Pr. Alin Urucu Adresă: Bld. Bucureștii Noi, Nr. 116, sector 1, telefon: 0723.156.048; alinciucatyahoo.com; site: bisericabasilescu.ro
5 Parohia Boteanu-Ienii Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Gheorghe, Sf. Arh. Mihail și Gavriil, Sf. Varvara Pr. Costel Hăbelea Adresă: Str. Boteanu, Nr. 8, sector 1, București, telefon: 021.313.3932, email: biserica.boteanuatgmail.com, site: www.bisericaboteanu.ro
6 Parohia Costeasca Învierea Domnului, Acoperământul Maicii Domnului Pr. Dan Toader Adresă: Str. Navigației, Nr. 54, sector 1, București, telefon: 0727.090.496, email: toaderdan71atyahoo.com
7 Parohia Sf. Mc. Miron-Dămăroaia Sfântul Mucenic Miron și Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Stelian Lăcătuş Adresă: Str. Victor Daimaca, Nr. 1, sector 1, București, telefon: 0730.024.288, email: bisericadamaroaiaatgmail.com
8 Parohia Dorobanţi Nașterea Maicii Domnului Pr. Gheorghe Zaharia Adresă: Calea Dorobanți, Nr. 166, sector 1, București, telefon: 0723.237.448, email: gh_zahatyahoo.com, sit: www.bisericadorobanti.ro
9 Parohia Galileea Străulești Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Gabriel Donciu Adresă: Str. Nazarcea, Nr. 3, sector 1, București, telefon: 0737.174.403, email: gabrieldonciuatyahoo.com
10 Parohia Sfinții Apostoli Petru si Pavel- Herăstrău Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sf. Împ. Constantin și Elena, Sf. Ioachim și Ana Pr. Mihail Neațu Adresă: Str. Școala Herăstrău, nr. 26, sector 1; Tel. 0722566913; neatumihail64atyahoo.com, sit: www.parohiaherastrau.ro
11 Parohia Kretzulescu Adormirea Maicii Domnului, Sf. Arh. Mihail și Gavriil Pr. Lucian Georgescu Adresă: Str. Calea Victoriei, Nr. 45-47, sector 1, București, telefon: 0727.781.718, email: parohia.bisericii.kretzulescuatgmail.com
12 Parohia Mavrogheni Izvorul Tămăduirii Pr. Radu-Petre Mureșan Adresă: Str. Monetăriei, Nr. 4, sector 1, București, telefon: 0744.683.569, email: radupetremuresanatgmail.com, sit: www.bisericamavrogheni.ro
13 Parohia Manea Brutaru Sfântul Ierarh Nicolae, Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mc. Gheorghe Pr. Viorel Oprea Adresă: Str. General Constantin Budișteanu, Nr. 4-6, sector 1, București, telefon: 0727.379.262, email: opreavio70atyahoo.com
14 Parohia Măicăneasa Sfântul Antonie cel Mare, Pogorârea Duhului Sfânt Pr. Pavel Călin – Mirel Rotaru Adresă: B-dul Apicultorilor, Nr. 2, Sector 1, București, telefon: 0760.306.032, email: parohiamaicaneasaatgmail.com, sit: www.parohiamaicaneasa.ro
15 Parohia Miron Patriarhul Nașterea Maicii Domnului Pr. Ioan – Traian Diaconu Adresă: Str. Iani Buzoiani, Nr. 2, sector 1, București, telefon: 0768.404.536, email: mironpatriarhulatyahoo.com, sit: www.parohiamironpatriarhul.ro
16 Parohia Parcul Domeniilor Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Gabriel Cazacu Adresă: Bulevardul Mărăști, Nr. 16, sector 1, București, telefon: 0722.299.512, email: pr_gabrielathotmail.com, sit: www.casin.ro
17 Parohia Pitar Moșu Adormirea Maicii Domnului Pr. Mihai Spătărelu Adresă: Str. Dionisie Lupu, Nr. 45, sector 1, București, telefon: 0722.295.215, email: mihaispatareluatgmail.com, sit: www.bisericapitarmosu.blogspot.com
18 Parohia Podeanu Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sf. Simon Zilotul Pr. Dragoș Iordachi Adresă: Str. Dornei, Nr. 70, sector 1, București, telefon: 0744.491.239; dragosiordachiatyahoo.com, sit: www.sfantulapostolsimonzilotul.ro
19 Parohia Popa Tatu Sfântul Ierarh. Nicolae Pr. Mihai Gheorghe Adresă: Str. General Berthelot, nr. 51, sector 1, București, telefon: 0766.565.704, email: mihaigheorghe2708atyahoo.com, site: www.bisericapopatatu.ro
20 Parohia Precupeții Noi Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Marin Comănescu Adresă: Str. General Ernest Broșteanu, Nr. 12, sector 1, București, telefon: 0722.298.406, email: comanescu_marinatyahoo.com
21 Parohia Sf. Andrei Chitila Sfântul Apostol Andrei, Izvorul Tămăduirii Pr. Simion Bondar Adresă: Sos. Chitilei, 138, Sector 1, București, telefon: 0723.137.986, email: prsimionbondaratgmail.com
22 Parohia Sf. Gheorghe - Grivița Sfântul M. Mc.Gheorghe Pr. Lică Lepădatu Adresă: Str. Calea Griviței, Nr. 218, sector 1, București, telefon: 0726.673.824; lepadatu.licaatyahoo.com
23 Parohia Sf. Maria - Herăstrău Nașterea Maicii Domnului Pr. Bogdan Bădicioiu Adresă: Str. Trifești, Nr. 3 A, sector 1, București, telefon: 0738.519.417, email: bogdan.b.badicioiuatgmail.com
24 Parohia Sf. Mina Străulești Sfântul Mina, Sf. Vasile cel Mare și Tuturor Sf. Români Pr. Ovidiu Alexandrescu Adresă: Șos. București-Târgoviște, Nr. 10, sector 1, București, telefon: 0723.598.651, email: preotovidiualexandrescuatyahoo.com
25 Parohia Sf. Nicolae – Buzești Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Mihail Gheorghe Adresă: Bd Alexandru Ioan Cuza nr. 2-4, sector 1, București, telefon: 0722.626.671, email: mihailgheorghe2atyahoo.com
26 Parohia Sf. Nicolae Dintr-o Zi Sfântul Ierarh Nicolae, Sfintele Femei Mironosițe Pr. Vasile Ioana Adresă: Str. Academiei, Nr. 22, sector 1, București, telefon: 0374.600.094, email: dintroziatgmail.com, sit: www.dintrozi.ro
27 Parohia Sf. Nicolae Tabacu Sfântul Ierarh Nicolae, Sf. Ioan Iacob Hozevitul Pr. Eugeniu Rogoti Adresă: Calea Victoriei, Nr.180, sector 1, București, telefon: 0212.129.531, email: bisericatabacuatyahoo.com
28 Parohia Sf. Sofia Sfânta Sofia, Sfântul Nicolae Pr. Eduard – Valentin Toader Adresă: Calea Floreasca, Nr. 216, sector 1, București, telefon: 0723.619.659, email: sfintasofiaatgmail.com
29 Parohia Sfântul Ștefan – Cuibul Cu Barză Sfântul Arhidiacon Ștefan și Duminica Sfinților Români Pr. Daniil Iacşa Adresă: Str. Știrbei Vodă, Nr. 99 bis, sector 1, București, telefon: 0723.007.684, email: pentrudaniilatgmail.com, sit: www.bisericacuibulcubarza.ro
30 Parohia Sfântul Vasile Victoria Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Înălțarea Sfintei Cruci Pr. Cristinel Trandafir Adresă: Calea Victoriei, Nr. 198, sector 1, București, telefon: 0726.689.696, email: www.biserica-sfantulvasile.ro
31 Parohia Sfânta Vineri – Nouă Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Michael Tiţa Adresă: Șos. Nicolae Titulescu, Nr. 157-161, sector 1, București, telefon: 0722.607.102, email: michael.titaatpatriarhia.ro
32 Parohia Sf. Vineri – Pajura Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfânta Teodora de la Sihla, Sf. Martiri Brâncoveni Pr. Radu – Rodin Ilinoiu Adresă: Str. Băiculești, Nr. 27, sector 1, București, telefon: 0722.419.693, email: ilinoiupajuraatgmail.com, site: parohiasfantavineripajura.ro
33 Parohia Sf. Visarion Sfântul Visarion Pr. Nicolae Crîngașu Adresă: Str. Visarion, Nr. 14, sector 1, București, telefon: 0722.468.440, email: cringasu.paulatyahoo.com, site: parohiasfantulvisarion.ro
34 Parohia Sf. Voievozi Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Daniel Vraciu Adresă: Str. Calea Griviței, Nr. 58, sector 1, București, telefon: 0735.014.903, email: dondanielvraciuatgmail.com
35 Parohia Sf. Constantin și Elena Sfinții Împărați Constantin și Elena Pr. Alexandru Ghioca Adresă: Str. Sf. Constantin, Nr. 33, sector 1, București, telefon: 0742.851.355, email: bis.sfconstantinsielena1785atgmail.com
36 Parohia Tuturor Sfinților - Chitila Duminica Tuturor Sfinților, Nașterea Maicii Domnului Pr. Sorin - Marinuș Luțescu Adresă: Str. Hotin, Nr. 18, sector 1, București, telefon: 0722.621.686, email: sorinlutescuatyahoo.com
37 Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil - Greenfield Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Sebastian Stoica Aleea Teisani nr 300-324, sector 1, tel: 0745.168.877, email: pr.stoicaatyahoo.com
Protoieria 2 Capitală
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Andronache Sf. Gheorghe Pr. Ion Pantilimonescu Adresă: Str. Periș, Nr. 10, sector 2, București, telefon:  0743.331.743, email: andronacheatprotopopiatul2capitala.ro, sit: www.parohia-andronache.ro
2 Parohia Batiștei Adormirea Sf. Ana, Sf. Cuv. Parascheva Pr. Mihail – Arcadius Iliescu Adresă: Str. Batiștei, Nr. 19-21, sector 2, București, telefon: 021.311.77.08, email: batisteiatprotopopiatul2capitala.ro, sit: bisericabatistei.ro
3 Parohia Delea Veche Sf. Treime Pr. Aurel Mihai Adresă: Str. Delea Veche nr. 29A, sector 2, București, telefon: 0722.792.111, email: preotmihaiaurelatgmail.com
4 Parohia Dichiu Adormirea Maicii Domnului Pr. Constantin Murgoci Adresă: str. Icoanei nr. 72, sector 2, București, telefon: 0723.691.374, email: dichiuatprotopopiatul2capitala.ro, sit: www.bisericadichiu.ro
5 Parohia Doamna Oltea Sf. Cuv. Parascheva, Antonie Cel Mare, Schimbarea la Față Pr. Mihai Cristian Popescu Adresă: Str. Barbu Văcărescu nr. 46 A, sector 2, București, telefon: 0766.797.257, email: popescumihai36atgmail.com, sit: www.parohiadoamnaoltea.ro
6 Parohia Hagiu Adormirea Maicii Domnului, Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Nicoale, Sf. Grigorie Decapolitul Pr. Cristian Grama Adresă: Str. Traian nr 142, sector 2, București, telefon: 0724.564.433, email: preotgramaatyahoo.com, sit: www.bisericahagiu.ro
7 Parohia Iancu Nou Sf. Nicolae, Sf. Haralambie, Sf. Constantin și Elena Pr. Laurențiu Lazăr Adresă: Sos Mihai Bravu nr. 117/119, sector 2, București, telefon: 0744.163.596, email: iancunouatprotopopiatul2capitala.ro
8 Parohia Iancu Vechi Adormirea Maicii Domnului, Sf. Eustatie Pr. Constantin Stoica Adresă: Str. Matasari, nr. 39, sector 2, București, telefon: 0722.615.606, email: iancuvechiatprotopopiatul2capitala.ro, sit: bisericaiancuvechi.ro
9 Parohia Icoanei Adormirea Maicii Domnului Pr. Liviu Constantin Nechita Adresă: Str. Icoanei, Nr. 12, sector 2, București, telefon: 0723.500.692, email: bicoaneiatgmail.ro, sit: bisericaicoanei.ro
10 Parohia Ion Creangă Sf. Nicolae Pr. Daniel Păun Adresă: Str Nicolae Cânea nr. 10, sector 2, București, telefon: 0723.227.419, email: ioncreangaatprotopopiatul2capitala.ro
11 Parohia Înălțarea Sfintei Cruci Înălțarea Sfintei Cruci, Acoperământul Maicii Domnului Pr. Emanuel Stefan Ciobotaru Adresă: Str Balotului nr. 4, sector 2, București, telefon: 0786.130.900, email: emanuelstefanciobotaruatgmail.com
12 Parohia Mărcuța Sf. Arh. Mihail și Gavriil, Adormirea Maicii Domnului Pr. Gheorghe Dan Adresă: Str Mărcuța nr. 8, sector 2, București, telefon: 0745.045.868, email: marcutaatprotopopiatul2capitala.ro
13 Parohia Mântuleasa Sf. Arh. Mihail și Gavriil, Sf. Nicolae Pr. Vasile Bălțătescu Adresă: Str. Mântuleasa nr. 20, sector 2, București, telefon: 0744.980.383, email: biserica_mantuleasaatyahoo.com
14 Parohia Oborul Nou Sf. Imp. Constantin și Elena, Adormirea Maicii Domnului Pr. Alexandru Mirel Lăudat Adresă: Str Avrig nr 21, sector 2, București, telefon: 0764.391.357, email: oborulnouatprotopopiatul2capitala.ro
15 Parohia Oborul Vechi Sf. Părinți Ioachim și Ana Pr. Georgian Ciprian Tudor Adresă: Str. Traian nr 204, sector 2, București, telefon: 0722.947.843, email: georgianciprianatyahoo.com, sit: www.parohiaoborulvechi.ro
16 Parohia Olari Adormirea Maicii Domnului, Sf. Nicoale Pr. Mihai Iordache Adresă: Str. Olari, Nr. 6, sector 2, București, telefon: 0728.067.348, email: bisericaolariatgmail.com, sit: www.bisericaolari.ro
17 Parohia Oțetari Sf. Arh. Mihail și Gavriil, Sf. Nicolae, Sf. Haralambie Pr. Cătălin Toderel Ciocan Adresă: Str. Oțetari, Nr. 4, sector 2, București, telefon: 0761.695.530, email: otetariatprotopopiatul2capitala.ro, sit: bisericaotetari.ro
18 Parohia Parc Plumbuita Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Imp. Constantin și Elena Pr. Marian Onea Adresă: Șos. Colentina, Nr. 503bis, sector 2, București, telefon: 0761.493.681, email: parccalarasiatprotopopiatul2capitala.ro
19 Parohia Parcul Calarași Sf. Imp. Constantin și Elena, Sf. Cuv. Paraschiva Pr. Nicolae Giolu Adresă: Bd. Muncii, Nr. 2, sector 2, București, telefon: 0769.940.987, email: naegioluatyahoo.com
20 Parohia Popa Chițu Sf. Grigorie Teologul, Sf. Spiridon Pr. Octavian Stroea Adresă: Str. Logofăt Luca Stroici, Nr. 33, sector 2, București, telefon: 0746.398.575, email: popachituatprotopopiatul2capitala.ro, sit: www.parohiapopachitu.ro
21 Parohia Popa Nan Sf. Imp. Constantin și Elena, Adormirea Maicii Domnului Pr. Alexandru Dumitrescu Adresă: Str Popa Nan nr 47, sector 2, București, telefon: 0726.776.857, email: parohiapopananatyahoo.com
22 Parohia Popa Rusu Sf. Treime, Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Nicolae Pr. Gheorghiță Burlănescu Adresă: Str. Popa Rusu, Nr. 15, sector 2, București, telefon: 0724.222.875, email: biserica_popa_rusuatyahoo.com
23 Parohia Popa Soare Adormirea Maicii Domnului, Sf. Nicoale, Sf. Teodosie de la Brazi Pr. Nicolae Vladu Adresă: Str Popa Soare nr 15, sector 2, București, telefon: 0722.618.822, email: nicolae_vladuatyahoo.com, sit: www.parohiapopasoare.ro
24 Parohia Precupeții Vechi Duminica Tuturor Sfinților Pr. Gheorghe Tudor Adresă: Str. Toamnei, Nr. 92, sector 2, București, telefon: 0744.144.385, email: precupetiivechiatprotopopiatul2capitala.ro, sit: www.parohia-precupetii-vechi.ro
25 Parohia Rodica Moșoiu Sf. Ap. Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului Pr. Dragoș Florin Căprioru Adresă: Str. Baicului, Nr. 53, sector 2, București, telefon: 0740.191.054, email: dragosteknoventatgmail.com
26 Parohia Sf. Alexandru Colentina Sf. Ier. Alexandru Pr. Marian Colțan Adresă: Str. Sighet, Nr. 3, sector 2, București, telefon: 0744.427.226, email: marian.coltanatyahoo.com, sit: parohiasfantulalexandru.ro
27 Parohia Sf. Antonie – Colentina Sf. Cuv. Antonie cel Mare Pr. Catalin Ovidiu Robu Adresă: Str. Trei Scaune, Nr. 20, sector 2, București, telefon: 0722.308.335, email: chesaryeatyahoo.com
28 Parohia Sf. Dumitru – Colentina Sf. Mc. Dimitrie, Sf. Maritiri Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Nicuițel Pr. Nicolae Vasile Adresă: Șos. Colentina, Nr. 13, sector 2, București, telefon: 0773.779.908, email: v_irina18atyahoo.com
29 Parohia Sf. Gheorghe – Capra Sf. Gheorghe, Sf. Pantelimon Pr. Tudorel Popescu Adresă: Șos. Pantelimon, Nr. 131, sector 2, București, telefon: 0745.985.112, email: sfgheorghecapraatprotopopiatul2capitala.ro
30 Parohia Sf. Ioan Botezătorul Sf. Prooroc Ion Botezatorul Pr. Siluan Florin Niga Adresă: Șos. Pantelimon, Nr. 257, sector 2, București, telefon: 0723.718.697, email: florinnigaatyahoo.com
31 Parohia Sf. Ioan – Moși Sf. Prooroc Ion Botezatorul, Sf. Mc. Haralmbie Pr. Alexandru Constantin Mortici Adresă: Calea Moșilor, Nr. 305, sector 2, București, telefon: 0723.293.826, email: sfioanmosiatprotopopiatul2capitala.ro, sit: sfantul-ioan-mosi.wixsite.com/biserica
32 Parohia Sf. Nicolae – Balta Albă Sf. Nicolae, Sf. Imp Constantin și Elena Pr. Valentin Andrei Adresă: Bd. Basarabiei, Nr. 222, sector 2, București, telefon: 0752.221.331, email: vly_andreiatyahoo.com
33 Parohia Sf. Pantelimon Sf. Pantelimon, Sf. Cuv Parascheva Pr. Bogdan Teleanu Adresă: Str. Iancu Căpitanul, Nr. 24, sector 2, București, telefon: 0723.237.318, email: sfantulpantelimonatprotopopiatul2capitala.ro, sit: www.bisericasfantulpantelimonfoisoruldefoc.ro
34 Parohia Sf. Silvestru Adromirea Maicii Domnului Sf. Silvestru, Sf. Neagoe Basarab Pr. Alexandru – Gabriel Gherasim Adresă: Str. Silvestru, Nr. 36, sector 2, București, telefon: 0722.441.267, email: aggherasimatyahoo.com
35 Parohia Sfânta Treime – Tei Sf. Treime, Sf. Dionisie Exiguul Pr. Constantin Radu Popescu Adresă: Bd. Lacul Tei, Nr. 15, sector 2, București, telefon: 0741.062.225, email: pr.radu_constantinatyahoo.com, sit: sfantatreimetei.ro
36 Parohia Sf. Vineri – Colentina Sf. Cuv Parascheva Pr. Vasilică - Alexandru Stuparu Adresă: Str. Gherghiței, Nr. 3, sector 2, București, telefon: 0740.161.312, email: stupialexatyahoo.com
37 Parohia Sf. Voievozi – Gherghiceanu Sf. Arh Voievozi Mihail și Gavriil Pr. Dorel Laurențiu Floria Adresă: Bd. Chișinău, Nr. 2A, sector 2, București, telefon: 0744.140.478, email: sfvoievozigherghiceanuatprotopopiatul2capitala.ro
38 Parohia Sfinti Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Pr. Petru Andreana Adresă: Calea Moșilor, Nr. 79, sector 2, București, telefon: 0721.686.028, email: sfintiatprotopopiatul2capitala.ro
39 Parohia Teiul Doamnei – Ghika Înălțarea Domnului, Sf. Grigorie Teologul Pr. Emilian Vîlcu Adresă: Str. Petricani, Nr. 3, sector 2, București, telefon: 0766.231.579, email: vilcu_emilianatyahoo.com
40 Parohia Sf. Trei Ierarhi – Fundeni Sf. Trei Ierarhi Pr. Gheorghe Pop Adresă: Șos. Fundeni, Nr. 254, sector 2, București, telefon: 0745.481.536, email: gradinitasufletdecopilatyahoo.com
41 Parohia Vatra Luminoasă Adromirea Maicii Domnului, Acoperământul Maicii Domnului Pr. Ovidiu Stegăruș Adresă: Str. Tony Bulandra, Nr. 21-23, sector 2, București, telefon: 0722.668.239, email: vatraluminoasaatprotopopiatul2capitala.ro, sit: www.parohiavatraluminoasa.ro
Protoieria 3 Capitală
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Acoperământul Maicii Domnului - Fizicienilor Acoperământul Maicii Domnului și Înălțarea Domnului Pr. Emanuel Oprea Adresă: Str. Fizicienilor, nr. 9A, sector 3, București, telefon: 0729.005.999, email: opreaemanuelatyahoo.com
2 Parohia Acoperământul Maicii Domnului - Titan Acoperământul Maicii Domnului, Sf. Cosma și Damian și Sf. Ierarh Calinic de la Cernica Pr. Mihai Stavără Adresă: Str. Prisaca Dornei, Nr. 2, sector 3, București, telefon: 0722.272.180, email: minastavaraatyahoo.com, sit: www.parohiaacoperamantulmaaiciidomnului-titan.ro
3 Parohia Adormirea Maicii Domnului Malaxa Adormirea Maicii Domnului Pr. Mugurel Cojocaru Adresă: Str. Nicolae Roșu, Nr. 41, sector 3, București, telefon: 0723.287.607, email: patermugurel1atyahoo.com, sit: www.parohiaadormireamaiciidomnului-malaxa.ro
4 Parohia Adormirea Maicii Domnului - Titan Adormirea Maicii Domnului și Sf. Ierarh Spiridon Pr. Nicolae Fieraru Adresă: Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 21, sector 3, București, telefon: 0724.557.100, email: fieraru_nicolaeatyahoo.com, sit: www.adormireamaiciidomnuluititan2.ro
5 Parohia Adormirea Maicii Domnului și Sf. M. Mc. Mercurie Adormirea Maicii Domnului și Sf. Mare Mc. Mercurie Pr. Paul Lepădatu Adresă: Str. Constantin Brâncuși, Nr. 11, sector 3, București, telefon: 0744.31.69.66, email: paul.lepadatuatgmail.com, sit: www.facebook.com/sfantulmercurie
6 Parohia Apostol Sf. Împărați Constantin și Elena și Sfinții Apostoli Petru și Pavel Pr. Ion Sache Adresă: Str. Nerva Traian, Nr. 18 A, sector 3, București, telefon: 0721.129.870, email: ionsacheatyahoo.com, sit: www.bisericaapostol.ro
7 Parohia Balta Albă Adormirea Maicii Domnului și Sf. Mc. Corneliu Sutașul Pr. Vasile Cristian Niță Adresă: Str. Brănești, Nr. 3, sector 3, București, telefon: 0723.338.022, email: nitavasilecristianatyahoo.com, sit: www.parohia-balta-alba.ro
8 Parohia Ceauș Radu Sf. Ierarh Nicolae și Adormirea Maicii Domnului Pr. Cristian Onea Adresă: Str. Vulturilor, Nr. 5, sector 3, București, telefon: 0788.053.430, email: prcristianoneaatyahoo.com, sit: www.bisericaceausradu.ro
9 Parohia Colțea Sf. Trei Ierarhi, Sf. Cuv. Parascheva și Sf. Mare Mc. Ecaterina Pr. Bogdan Matei Adresă: Bd. I. C. Brătianu, Nr. 1, sector 3, București, telefon: 0769.223.076, email: pr_bogdanmateiatyahoo.com, sit: ro-ro.facebook.com/biserica.coltea.bucuresti/
10 Parohia Delea Nouă Buna Vestire și Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Valentin Fătu Adresă: Str. Delea Nouă, Nr. 1, sector 3, București, telefon: 0721.281.756, email: valentinfatuatyahoo.com, sit: www.bisericadeleanouacalist.ro
11 Parohia Doamna Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sf. Mc. Elefterie Pr. Cristian Ștefan Adresă: Calea Victoriei, Nr. 28, sector 3, București, telefon: 0744.100.198, email: teophanosatyahoo.com, sit: www.bisericadoamna.ro
12 Parohia Dobroteasa Buna Vestire, Sf. Cuv. Parascheva și Sf.Mc. Filofteia Pr. Gheorghe Sima Adresă: Bd. Mircea Vodă, Nr. 35, sector 3, București, telefon: 0722.226.621, email: pr. gheorghe.simaatgmail.com, sit: www.dobroteasa.ro
13 Parohia Dudești Cioplea I Sf. Ierarh Nicolae Pr. Marius Constantin Marcoci Adresă: Str. Ticuș, Nr. 1, sector 3, București, telefon: 0722.622.113, email: marcoci_mariusatyahoo.com, sit: www.dudesticioplea1.ro
14 Parohia Dudești Cioplea II Adormirea Maicii Domnului Pr. Gheorghe Tronaru Adresă: Bd. Camil Ressu, Nr. 38 A, sector 3, București, telefon: 0745.019.880, email: tg_1158atyahoo.com, sit: www.parohiadudesticioplea2.ro
15 Parohia Foișor Nașterea Maicii Domnului Pr. Constantin Sandu Adresă: Str. Foișorului, Nr. 119, sector 3, București, telefon: 0723.929.011, email: constantin_ematyahoo.com, sit: www.bisericafoisor.ro
16 Parohia Foișor II Acoperământul Maicii Domnului și Sf. Ierarh Grigorie Dascălu Pr. Victor Ionuț Duță Adresă: Str. Foișorului, Nr. 1, sector 3, București, telefon: 0767.55.36.58, email: ionut.dutaatymail.com, sit: www.bisericafoisorII.ro
17 Parohia Înălțarea Sfintei Cruci Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, Înălțarea Sfintei Cruci și Sf. Martiri Brâncoveni Pr. George Dincă Adresă: Str. Stelian Mihale, Nr. 14, sector 3, București, telefon: 0724.285.819, email: dincazgheorgheatyahoo.com, sit: www.bisericasfasntulilietitan.ro
18 Parohia Izvorul Nou Izvorul Tămăduirii și Schimbarea la Față Pr. Stelian Ionașcu Adresă: Șos. Mihai Bravu, Nr. 311, sector 3, București, telefon: 0744.688.546, email: ionascustatyahoo.com, sit: www.izvorulnou.ro
19 Parohia Lucaci Sf. Cuv. Stelian Paflagonul și Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Ioan Dobrescu Adresă: Str. Logofătul Udriște, Nr. 6, sector 3, București, telefon: 0746.019.974, email: pr.dobrescuatyahoo.com, sit: www.bisericasfstelian.ro
20 Parohia Mihai Bravu Sf. Cuv. Paraschiva, Sf. Mc. Fanurie și Sfânta Treime Pr. Cristian Popa Adresă: Str. Cerceluș, Nr. 18, sector 3, București, telefon: 0722.615.602, email: popacrioatyahoo.com, sit: www.fanurie.ro
21 Parohia Nașterea Domnului Nașterea Domnului și Sf. Mc. Sebastian Pr. Vasile Adrian Mărginean Adresă: Str. Prieteniei, Nr. 6 A, sector 3, București, telefon: 0722.741.531, email: pradrianmargineanatyahoo.com, sit: www.bisericanastereadomnului.ro
22 Parohia Negustori Sf. Ierarh Nicolae Pr. Hotcoleanu Alin Adresă: Str. Ștefan Teodor, Nr. 5, sector 3, București, telefon: 0745.996.598, email: alinhotcoleanuatgmail.com, sit: www.bisericasfantulnicolaenegustori.ro
23 Parohia Pogorârea Sf. Duh Pogorârea Sfântului Duh Pr. Gabriel Parvu Adresă: Str. Liviu Rebreanu - Parc Titan, sector 3, București, telefon: 0733.067.395, email: g_parvuatyahoo.com, sit: www.biserica_maramuresana_titan.ro
24 Parohia Răzvan Adormirea Maicii Domnului și Sf. Mc. Filofteia Pr. Rusu Toderiță Adresă: Str. Biserica Răzvan, Nr. 5, sector 3, București, telefon: 0759.378.958, email: rozaliarusuatgmail.com, sit: www.biserica-razvan.ro
25 Parohia Scaune Adormirea Maicii Domnului și Nașterea Maicii Domnului Pr. Jenică Danțiș Adresă: Str. Scaune, Nr. 3, sector 3, București, telefon: 0745.762.585, email: dantis.jenicaatyahoo.com, sit: www.parohiascaune.ro
26 Parohia Sf. Anton Curtea Veche Sfântul Antonie cel Mare și Buna Vestire Pr. Gheorghe Zaharia Adresă: Str. Franceză, Nr. 33, sector 3, București, telefon: 0747.088.559, email: pr.zahariaatgmail.com, sit: www.biserica-sfantul-anton.ro
27 Parohia Sf. Antonie cel Mare Sf. Antonie cel Mare, Sf. Cuv. Antonie de la Iezer și Sf. Ierarh Nicolae Pr. Gavrilă Nicolae Adresă: Str. Jean Steriadi, Nr. 19 A, sector 3, București, telefon: 0745.319.352, email: gavrila_nicolae64atyahoo.com, sit: www.bisericasfantulantonie.ro
28 Parohia Sf. Dumitru - Poștă Sf. M. Mc. Dimitrie,Sf. Sfințit Mc. Haralambie și Sf. Mc. Pantelimon Pr. Mihai Gojgar Adresă: Str. Franceză, Nr. 1, sector 3, București, telefon: 0727.394.631, email: mihaigojgaratyahoo.com, sit: www.sfantuldumitruposta.ro
29 Parohia Sf. Fecioară Maria Nașterea Maicii Domnului și Sf. M. Mc. Teodor Stratilat Pr. Adrian Niță Adresă: Str. Stan Județul, Nr. 6, sector 3, București, telefon: 0749.288.889, email: adrian1969nitaatgmail.com, sit: www.sfantafecioaramaria.ro
30 Parohia Sf. Gheorghe Nou Sf. M. Mc. Gheorghe și Sf. Martiri Brâncoveni Pr. Nedelea Emil Cărămizaru Adresă: Str. Cavafii Vechi, Nr. 6, sector 3, București, telefon: 0723.600.400, email: emilcaramizaruatyahoo.com, sit: www.sfantulgheorghenou.ro
31 Parohia Sf. Gheorghe Vechi Sf. M. Mc. Gheorghe, Sf. M. Mc. Teodor Tiron și Sf. M. Mc. Dimitrie Pr. Sorin Tancău Adresă: Calea Moșilor, Nr. 36, sector 3, București, telefon: 0745.918.284, email: sorintancauatyahoo.com, sit: www.sfantulgheorghe.ro
32 Parohia Sf. Ierarh Calinic - Titan Sf. Ierarh Calinic de la Cernica și Sf. Cuv. Paraschiva Pr. Gheorghe Brăgărea Adresă: Str. Câmpia Libertății, Nr. 68, sector 3, București, telefon: 0764.781.770, email: bragarea_gheorgheatyahoo.com, sit: www.parohiasfantulierarhcalinictitan.blogspot.ro
33 Parohia Sf. Ilie Hanul Colței Sf. Prooroc Ilie Tesvitaenul Pr. Gabriel Grigorescu Adresă: Str. Doamnei, Nr. 18, sector 3, București, telefon: 0721.287.351, email: gabrigrigatyahoo.com, sit: www. sfantul-ilie.ro
34 Parohia Sf. Ioan - Piață Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și Sf. Ap. Filip Pr. Anatolii Scurtu Adresă: Bd. I. C. Brătianu, Nr. 39, sector 3, București, telefon: 0721.407.650, email: anatoliiscurtuatyahoo.com, sit: www.bisericasfantulioanpiata
35 Parohia Sf. Ioan Botezătorul Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Ap. Petru și Pavel Pr. Ionel Chințoiu Adresă: Str. Râmnicu Sărat, Nr 14, sector 3, București, telefon: 0723.205.394, email: ionel_chintoiuatyahoo.com, sit: www.bisericapetrusipavel.ro
36 Parohia Sf. Ioan Iacob Hozevitul Sf. Ioan Iacob Hozevitul și Sf. Ierarh Alexandru Pr. Ilie Filip Adresă: Str. Pictor Gheorghe Pătrașcu, Nr 57, sector 3, București, telefon: 0722.188.000, email: iliutafilipatyahoo.com, sit: www.parohia-sf-ioan-iacob-hozevitul.ro
37 Parohia Sf. Mare Mucenic Gheorghe Sf. M. Mc. Gheorghe Pr. Adalbert Filipoiu Adresă: Str. Postașului, Nr. 13, sector 3, București, telefon: 0725.539.255, email: adalbertfilipoiuatyahoo.com, sit: www.sfantul-gheorghe-titan.ro
38 Parohia Sf. Mina - Vergu Sf. M. Mc. Mina Pr. Gheorghe Ispas Adresă: Str. C. F. Robescu, Nr. 12, sector 3, București, telefon: 0724.361.170, email: contactatsfminavergu.ro, sit: www.sfminavergu.ro
39 Parohia Sf. Nicolae - Malaxa Sf. Ierarh Nicolae Pr. Gabriel  Militaru Adresă: Str.Tufănica, Nr. 5, sector 3, București, telefon: 0765.529.363, email: pr_gabrielmilitaruatyahoo.com, sit: www.parohiasfnicolaemalaxa.wordpress.com
40 Parohia Sf. Nicolae - Paraclis Universitar Sf. Ierarh Nicolae Pr. Vasile Gavrilă Adresă: Str. Ion Ghica, Nr. 9, sector 3, București, telefon: 0762.608.303, email: gavrilav2003atyahoo.com, sit: www.paraclisuluniversitar.ro
41 Parohia Sf. Nicolae - Şelari Sf. Ierarh Nicolae Pr. Costel Burnichi Adresă: Str. Blănari, Nr. 16, sector 3, București, telefon: 0728.083.818, email: pr_costelatyahoo.com, sit: www.paraclisuluniversitar.ro
42 Parohia Sf. Ştefan Călărași Sf. Întâi Mc. și Arhidiac. Ștefan Pr. Ungureanu Constantin Cârlan Adresă: Calea Călărași, Nr. 83, sector 3, București, telefon: 0723.657.270, email: pr.constantin.carlanatgmail.com, sit: www.bisericasfantulstefan.ro
43 Parohia Sf. Treime - Dudești Sf. Treime și Sf. Ierarh Calinic de la Cernica Pr. Daniel Nicușor Roșu Adresă: Bd. Basarabia, Nr. 11, sector 3, București, telefon: 0722.615.605, email: daniel_rosu_pratyahoo.com, sit: www.sfantatreimedudesti.ro
44 Parohia Sf. Vineri - Herasca Sf. Cuv. Paraschiva Pr. Vladimir Lapte Adresă: Str. Vineri, Nr. 98, sector 3, București, telefon: 0721.257.794, email: craciunvlatyahoo.com, sit: www.bisericasfantavineriherasca.ro
45 Parohia Sfinții Români Duminica Sfinților Români și Acoperământul Maicii Domnului Pr. Ion Mărăcineanu Adresă: Str. Trapezului, Nr. 3A, sector 3, București, telefon: 0723.567.498, email: ionmaracineanu37atyahoo.com, sit: www.parohiasfintiiromani.ro
46 Parohia Soborul Maicii Domnului Soborul Maicii Domnului și Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana Pr. Valentin Dumitru Bușe Adresă: Str. Vasile Goldiș, Nr. 1, sector 3, București, telefon: 0724.304.504, email: valentin.buse2017atgmail.com, sit: www.biserica-soborul-maicii-domnului.crestinortodox.ro
47 Parohia Târca Înălțarea Domnului și Sf. Ierarh Teodosie de la Brazi Pr. Gheorghe Chivu Adresă: Calea Vitan, Nr. 142, sector 3, București, telefon: 0721.293.031, email: prchivuatgmail.com, sit: www.parohiatarca-vitan.ro
48 Parohia Udricani Sf. Ierarh Nicolae și Adormirea Maicii Domnului Pr. Constantin Pătuleanu Adresă: Str. Iuliu Baraș, Nr. 11, sector 3, București, telefon: 0721.242.145, email: cpatuleanuatyahoo.de, sit: www.udricani.ro
49 Parohia Zlătari Nașterea Maicii Domnului, Sf. M. Mc. Gheorghe și Sf. Sfințit Mc. Ciprian Pr. Neculai Dascălu Adresă: Calea Victoriei, Nr. 12, sector 3, București, telefon: 0731.042.270, email: nicolaedascaluatyahoo.com, sit: www.zlatari.ro
Protoieria 4 Capitală
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Apărătorii Patriei I Sf. Ierarh Nicolae; Adormirea Maicii Domnului; Sf. Ierarh Teodosie de la Brazi Pr. Iulian Scoipan Adresă: București, Str. Panselelor, nr. 31, sector 4, telefon: 0722.121.665, email: iulianscoipanatyahoo.com, website: http://www.parohia-aparatorii-patriei.ro/
2 Parohia Apărătorii Patriei II Adormirea Maicii Domnului; Sf. Ierarh Ambrozie Pr. Mircea Alexă Uță Adresă: București, Str. Lunca Bârzești, nr. 3, sector 4, telefon: 0744.185.581, e-mail: parohatsfantulambrozie.ro, website: http://www.sfantulambrozie.ro/
3 Parohia Așezămintele Brâncovenești - Biserica Domnița Bălașa Înălțarea Domnului; Sfinții Martiri Brâncoveni; Sf. Ierarh Grigorie de Nyssa Pr. Ştefan-Cătălin Ababei Adresă: București, Str. Sfinții Apostoli, nr. 60, sector 4, telefon: 0730.708.393, e-mail: stefan.ababeiatyahoo.com, website: https://www.facebook.com/domnitabalasa/
4 Parohia Bărbătescu Nou Schimbarea la Față Pr. Florentin-Marian Dorobanțu Adresă: București, Str. Cuțitul de Argint, nr. 1, sector 4, telefon: 0760.018.239, e-mail: fdorobantumatyahoo.com, website: https://www.facebook.com/cutituldeargint.biserica/
5 Parohia Brâncoveanu Constantin Sfinții Împărați Constantin și Elena; Sf. Ioan Rusul Pr. Valentin Chesaru Adresă: București, Str. Râul Mara, nr. 5, sector 4, telefon: 0723.545.173, e-mail: valentinchesaruatyahoo.co.uk, website: https://parohiabrancoveanu.ro/
6 Parohia Bucur Ciobanul Sfinții Atanasie și Chiril Pr. Ionuț Bărbulescu Adresă: București, Str. Radu Vodă, nr. 33, sector 4, telefon: 0724.506.843, e-mail: bisericabucuratgmail.com, website: https://www.facebook.com/Biserica-Bucur-Ciobanul-360790407367516/
7 Parohia Buna Vestire - Belu Buna Vestire; Sf. Apostoli Petru și Pavel Pr. Daniel Alexandru Bărîcă Adresă: București, Șos. Giurgiului, nr. 29A, sector 4, telefon: 0722.438.111, e-mail: danbaricaatyahoo.com, website: http://bunavestirebelu.ro/
8 Parohia Cărămidarii de Jos Sf. Mc.Trifon; Sf. M. Mc. Gheorghe; Sf. M. Mc. Dimitrie Pr. Marian Bran Adresă: București, Str. Piscului, nr. 3, sector 4, telefon: 0765.215.129, e-mail: marianbran1atyahoo.com, website: https://parohiacaramidariidejos.ro/
9 Parohia Cuvioasa Paraschiva - Bellu Sf. Cuvioasă Parascheva Pr. Ioan Roșu Adresă: București, Str. Mincă Dumitru, nr. 27, sector 4, telefon: 0730.170.537, e-mail: pr_rosu_ioanatyahoo.com, website: http://www.cuvioasaparaschivabellu.ro/
10 Parohia Cuviosul Daniil Sihastrul Cuviosul Daniil Sihastrul; Nașterea Maicii Domnului; Sf. Voievod Ștefan cel Mare Pr. Tanior Ştefan Alexe Adresă: București, Str. Covasna, nr. 23C, sector 4, telefon: 0722.407.664, e-mail: prtanior2008atyahoo.com, https://www.facebook.com/cuviosuldaniil/
11 Parohia Eroilor Martiri din Decembrie 1989 Nașterea Domnului Pr. Marius Vasile Lăcătușu Adresă: București, Calea Șerban Vodă, nr. 237, sector 4, telefon: 0737.035.517, e-mail: lacatusuvmariusatyahoo.com, website: https://www.facebook.com/bisericaeroilor1989/
12 Parohia Flămânda Adormirea Maicii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Haralambie Pr. David Pestroiu Adresă: București, Str. Olimpului, nr. 17, sector 4, telefon: 0723.998.961, e-mail: davidpestroiuatyahoo.com, website: https://www.sfantulharalambie.ro/, https://www.facebook.com/sfantulharalambieflamanda/
13 Parohia Înălțarea Domnului Înălțarea Domnului Pr. Florin Voineag Adresă: București, Șos. Olteniței, nr. 196, sector 4, telefon: 0721.069.070, e-mail: pr.florinatyahoo.com, website: https://www.facebook.com/Parohia-%C3%8En%C4%83l%C8%9Barea-Domnului-Sect…
14 Parohia Manu Cavafu Sfânta Treime; Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Valentin Ciprian Chirițoiu Adresă: București, Bd. Gheorghe Șincai, nr. 4, sector 4, telefon: 0723.340.716, e-mail: ciprianchiritoiuatgmail.com, website: http://www.bisericamanucavafu.ro/
15 Parohia Mărțișor Sf. M. Mc. Gheorghe; Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Dragoș Aureliu Marineață Adresă: București, Str. Mărțișor, nr. 63, sector 4, telefon: 0744.865.404, e-mail: prmarineataatgmail.com, website: http://www.parohiamartisor.ro/
16 Parohia Nașterea Domnului - Cartierul Solar Nașterea Domnului; Sfinții Apostoli Petru și Pavel; Dreptul Simeon Pr. Cristian-Alexandru Țimpău Adresă: București, Bd. Metalurgiei, nr. 132, sector 4: telefon: 0741.254.545, e-mail: timpau_cristianatyahoo.com, website: https://www.facebook.com/nastereadomnuluisolar.parohia
17 Parohia Progresul I Sf. Ier. Bretanion, Episcopul Tomisului Pr. Iulian-Robert Slamna Adresă: București, Str. Ilie Oprea, nr. 5-7, sector 4: telefon: 0768.083.913, e-mail: iulian_slamnaatyahoo.com.au, website: https://www.facebook.com/ParohiaProgresul/
18 Parohia Progresul III Sf. și Dreptul Lazăr; Sf. Voievod Martir Constatin Brâncoveanu Pr. Ionuț-Lucian Neagu Adresă: București, Str. Poștalionului, nr. 103-105, sector 4, telefon: 0766.846.179, e-mail: neaguionut86lucianatgmail.com
19 Parohia Sf. Alexe Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Adormirea Maicii Domnului Pr. George Alin Iancu Adresă: București, Calea Șerban Vodă, nr. 123, sector 4, telefon: 0766.338.822, e-mail: pr_georgealinatyahoo.com, website: https://www.bisericasfalexie.ro/contact/, https://www.facebook.com/bisericasfalexie/
20 Parohia Sf. Antonie cel Mare și Sf. Ioan Casian Romanul Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Ioan Casian Românul; Pr. Sebastian Gabor Adresă: București, Str. Pridovorului, nr. 6A, sector 4, telefon: 0736.053.385, e-mail: pr.sebastiangaboratyahoo.com, website: https://www.facebook.com/pages/Parohia-Sfantul-Ioan-Casian-si-Sfantul-A…
21 Parohia Sf. Apostol și Evanghelist Ioan Sf. Ap. și Evanghelist Ioan; Acoperământul Maicii Domnului; Nașterea Maicii Domnului Pr. Ion Armași Adresă: București, Str. Emil Racoviță, sector 4, telefon: 0722.369.060, e-mail: armvartlawatyahoo.com, website: https://www.facebook.com/parohia.ioan.evanghelistul/
22 Parohia Sf. Arhangheli - Huedin Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil; Sf. Cuv. Antonie cel Mare Pr. Florentin-Nectarie Antasiuc Adresă: București, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 118A, sector 4, telefon: 0726.462.584, e-mail: preotnectarieatyahoo.com, website: https://parohiasfintiiarhangheli.ro/, https://www.facebook.com/Parohia-Sfintii-Arhangheli-Huedin-Bucuresti-51…
23 Parohia Sf. Ecaterina- Paraclis Universitar Sf. M. Mc. Ecaterina Pr. Georgian Păunoiu Adresă: București, Str. Sfânta Ecaterina, nr. 5, sector 4, telefon: 0741.736.556, e-mail: georgepaunoiuatyahoo.com
24 Parohia Sf. Haralambie – Belu Sf. Sfințit Mc. Haralambie Pr. Gheorghe Dogaru Adresă: București, Str. Împăratul Traian, nr. 33, sector 4, telefon: 0744.917.913, e-mail: parohiasfharalambiebeluatgmail.com, website: http://www.parohiasfharalambiebelu.ro/
25 Parohia Sf. Ilie – Rahova Sf. Proroc Ilie Tesviteanul Pr. Mihai Hau Adresă: București, Str. George Georgescu, nr. 17-19, sector 4, telefon: 0724.339.993, e-mail: mhhauatyahoo.com, website: https://www.sfilierahova.ro/
26 Parohia Sf. Nicolae – Broșteni Adormirea Maicii Domnului; Sf. Ierarh Nicolae Pr. Alexandru Gabriel Nicodim Adresă: București, Str. Cuza Vodă, nr. 79, sector 4, telefon: 0722.449.711, e-mail: alexandru_nicodimatyahoo.com, website: https://www.facebook.com/sfantulnicoalebrosteni/
27 Parohia Sf. Nicolae – Vlădica Sf. Ierarh Nicolae Pr. Andrei-Mihail Bîja Adresă: București, Str. Justiției, nr. 34, sector 4, telefon: 0743.786.404, e-mail: pr.andreibijaatgmail.com, website: https://m.facebook.com/Biserica-Sf%C3%A2ntul-Nicolae-Vl%C4%83dica-10631…
28 Parohia Sf. Proroc Daniel Sf. Proroc Daniel; Adormirea Maicii Domnului Pr. Radu Mișu Adresă: București, Aleea Huedin, nr. 6-8, sector 4, telefon:  0732.632.556, e-mail:radumisuatgmail.com, website: https://bisericasfprdaniel.blogspot.com/p/blog-page_8.html
29 Parohia Sf. Spiridon – Vechi Buna Vestire; Sf. Ier. Spiridon al Trimitundei; Nașterea Sf. Ioan Botezătorul Pr. Ion Iordache Adresă: București, Piața Națiunile Unite, nr. 5-7, sector 4, telefon: 0744.301.732, e-mail: officeatclinicasfspiridon.ro, website: https://www.facebook.com/Biserica.Sfantul.Spiridon.Vechi/
30 Parohia Sf. Vineri - Berceni Sf. Cuvioasă Parascheva Pr. Gabriel Cățe Adresă: București, Aleea Erou Mirea Mioara Luiza, nr. 8-10, sector 4, telefon: 0722.653.426, e-mail: gabriel.cateatyahoo.com, website: http://biserica-sfanta-vineri-berceni.crestinortodox.ro/, https://www.facebook.com/bisericasfantavineri.berceni/
31 Parohia Sfinții Trei Ierarhi Sfinții Trei Ierarhi; Înălțarea Domnului Pr. Sorin Ovidiu Mititean Adresă: București, Str. Turnu Măgurele, nr. 244, sector 4, telefon: 0722.345.456, e-mail: ovidiumititeanatyahoo.com
32 Parohia Slobozia Nașterea Maicii Domnului; Sf. M. Mc. Dimitrie Pr. Vlad Toader Adresă: București, Str. Leon Vodă, nr. 3, sector 4, telefon: 0746.266.283, e-mail: vld.toaderatgmail.com, website: https://www.facebook.com/Biserica-Slobozia-Domneasc%C4%83-1310675815684…
33 Parohia Şerban Vodă Adormirea Maicii Domnului; Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Ier. Nicolae Pr. Pompilică Dinu Adresă: București, Str. Petre Țuțea, nr. 1, sector 4, telefon: 021.450.20.96, 0722.342.291, e-mail: parohiaserbanvodaatgmail.com, website: https://www.parohiaserbanvoda.ro/, https://www.facebook.com/BisericaSerbanVoda/
Protoieria 5 Capitală
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Acoperământul Maicii Domnului – Ferentari Acoperământul Maicii Domnului Pr. Marian Stoian Adresă: Drm. SanPaul nr. 8, Sector 5, București, tel: 0724246806, e-mail: prmstoianatyahoo.com, site: http://biserica-acoperamantul-maicii-domnului-ferentari.crestinortodox…
2 Parohia Acoperământul Maicii Domnului – Teiuș Acoperământul Maicii Domnului Pr. Claudius-Sebastian Luțai Adresă: Str. Teiuş, Nr. 121 B, Sector 5, București, tel: 0745995361 / 0729049030, e-mail: preotclaudiusatgmail.com, site: http://www.acoperamantulmaiciidomnului.ro/
3 Parohia Bariera Rahovei Cuvioasa Parascheva Pr. Marius Cherciu Adresă: Șos. București-Măgurele nr. 3, Sector 5, București, tel: 0762289231, e-mail: mariuscherciu@yahoo.com/parohiabarierarahoveiatyahoo.com, site: www.parohiabarierarahovei.ro
4 Parohia Bărbătescu Vechi Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Viorel Dincă Adresă: Str. Bărbătescu Vechi nr. 1, Sector 5, București, tel: 0722.985.005, e-mail: dincaviorel30atgmail.com
5 Parohia Belu Pieptănari Sf. M. Mc. Ecaterina Pr. Ionel Rădiță Adresă: Str. Ostrovului nr. 11, Sector 5, București, tel: 0724347578, e-mail: ionelrdatgmail.com, site: www.bisericasfecaterina.ro
6 Parohia Bumbăcari Nașterea Maicii Domnului Pr. Ionuț Chiriac Adresă: Str. Toporași nr. 70, Sector 5, București, tel: 0766.421.091, email: chiriac_ionut24atyahoo.com
7 Parohia Cuv. Parascheva și Sf. Ioan Rusul Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Ioan Rusu Pr. Constantin Papuc Adresă: Str. Iacobeni nr. 39, Sector 5, București, tel: 0720.952.322, e-mail: pr.constantinpapucatyahoo.com
8 Parohia Ferentari Sf. Ioan Botezătorul Pr. Ștefan Daniel Iftene Adresă: Calea Ferentari nr. 121, Sector 5, București, tel: 0755.746.703,
e-mail: stefanifteneatyahoo.com
9 Parohia Mihai Vodă Adormirea Maicii Domnului Pr. Adrian Beldianu Adresă: Str. Sapientei, nr. 4, Sector 5, București, tel: 0213403474, e-mail: flrnnicaatyahoo.com
10 Parohia Nașterea Maicii Domnului – Ghencea Nașterea Maicii Domnului; Sf. Mc. Haralambie Pr. Ilie Mihai Adresă: Str. Mărgeanului nr. 107, Sector 5, București, tel: 0722 212 160, e-mail: pr.iliemihaiatyahoo.com
11 Parohia Parcul Rahova I Adormirea Maicii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Irineu de Sirmium; Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pr. Răzvan Mare Adresă: Str. Caporal Preda nr. 29,Sector 5, București, Tel : 0727.721.567, e-mail: razvan_mareatyahoo.com
12 Parohia Progresul II Sf. Ap. Petru și Pavel, Sf. M. Mc. Varvara Pr. Șerban Georghe Tica Adresă: Str. Eternității nr. 18, Sector 5, București, tel: 0727.723.37,e-mail:serbanticaatgmail.com, site: www.parohiaprogresul2.ro
13 Parohia Sapienției Adormirea Maicii Domnului Pr. Marin Cojoc Adresă: Str. Sapienției nr. 5,Sector 5, București, tel: 0727528749
14 Parohia Schitul Maicilor Buna vestire, Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Ier. Nicolae Pr. Dorin-Demostene Iancu Adresă: Str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 47, Sector 5, București, tel: 0735 340 073, e-mail: parohiabunavestire5bucurestiatgmail.com, site: https://schitulmaicilor.ro/
15 Parohia Sfinții Apostoli Sf. Apostoli Petru și Pavel Pr. Casian-Brăduț Dabija Adresă: Str. Sfinții Apostoli nr. 33A, Sector 5, București, tel: 0723639171, e-mail: anima76.ceratgmail.com/ sfintiipetrusipavelatgmail.com, site: www.parohia-sfintii-apostoli.ro
16 Parohia Sfântul Elefterie Sf. Ierarh Elefterie; Sf. M. Mc. Gheorghe Pr. Valer Ulican Adresă: Str. Sfântul Elefterie nr. 1, Sector 5, București,tel: 0214108095/ 0723588988, e-mail: parohiasfantulelefterieatgmail.com, site: www.sfelefterie.ro
17 Parohia Sfântul Ilie Ghencea Sf. Proroc Ilie, Sf. Ierarh Vasile cel Mare, Sf. Iosif cel Nou de la Partoș Pr. Sebastian Emanuel Stoica Adresă: Str. Floare de Gheață nr. 1,  Sector 5, București, tel: 0745168877, e-mail: pr.stoicaatyahoo.com, site: www.sfantulilieghencea.ro
18 Parohia Sfântul Ilie Gorgani Sf. Proroc Ilie Pr. Silviu Tudose Adresă: str. Siflidelor, nr. 5, Sector 5, București, tel: 0721444172, email: pr.silviutudoseatyahoo.com, site: www.sfiliegorgani.ro
19 Parohia Sfânta Treime Ghencea Sf. Treime, Sf. Iachint Pr. Ion Grădincea Adresă: Calea 13 Septembrie, nr.211, Sector 5, București, tel: 0744889953, e-mail: iongradinceaatyahoo.it, site: www.sfantatreimeghencea.ro
20 Parohia Spirea Nouă Adormirea Maicii Domnului Pr. Vanghele Gheorghe Adresă: Str. Puișor nr. 59, Sector 5, București, tel: 0723296743, e-mail: vanghele.gheorgheatyahoo.com
21 Parohia Tudor Vladimirescu I Sf. Împărați Constantin și Elena; Adormirea Maicii Domnului Pr. Gheorghita Cepoi Adresă: Str. Mărgeanului nr. 2, Sector 5, București, tel: 0722529400, e-mail: bisericaatsfintii-imparati.ro, site: http://sfintii-imparati.ro/
22 Parohia Tuturor Sfinților Români Duminica Sfinților Români; Sf. Ierarh Nectarie; Sf. Corneliu Sutașul Pr. Cornel Ilie Adresă: Aleea Sălaj nr. 4A, Sector 5, București, tel: 0722273224, e-mail: preotcornelatyahoo.com
23 Parohia Vovidenia Intrarea Maicii Domnului în Biserică Pr. Ion Barbu Adresă: Str. Garoafei nr. 56, Sector 5, București, tel: 0721.304.405, e-mail: ionbarbu5atyahoo.com
Protoieria 6 Capitală
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Acoperământul Maicii Domnului - Brâncuși Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ioan Rusul Pr. Costel Burlacu Str. Prelungirea Valea Ialomitei Nr.52 Sector 6 București, telefon: 0741067918, burlacu_costelatyahoo.com, http://www.sfioanrusulbrancusi.ro/
2 Parohia Acoperământul Maicii Domnului – Drumul Taberei Acoperământul M.D., Sf. Voievod Ștefan cel Mare Pr. Sergiu Ristea Str. Drumul Taberei nr.28A Sector 6 București, telefon: 0722139274, sergiu.risteaatgmail.com, http://www.sfantulacoperamant.ro/, prparohatsfantulacoperamant.ro
3 Parohia Adormirea Maicii Domnului - Giulești Adormirea Maicii Domnului Pr. Adrian Bacheș Calea Giulesti nr. 236-238 Sector 6 Cimitir-Calea Giulesti nr. 335 Sector 6 București, telefon: 0744811944, 0769263649, prabachesatyahoo.com
4 Parohia Belvedere Sf. Ecaterina, Sf. Ap. Petru și Pavel Pr. Liviu Georgel Popa Str. Carvunarilor nr.2 Sector 6 București, telefon: 0722280003, bisericabelvedereatyahoo.com, website: www.bisericabelvedere.ro
5 Parohia Buna Vestire - Giulești Buna Vestire, Sf. Ecaterina Pr. Lucian Gheorghe Str. Carvunarilor nr.2 Sector 6 București, telefon: 0766476957, preotLucianatgmail.com, www.bunavestiregiulesti.ro
6 Parohia Cărămidarii de Sus Buna Vestire, Sf. Nicolae Pr. Ionuț Bogdan Văduva Sos. Grozavesti nr.7 Sector 6 București, telefon: 0744586956, ionutvaduva_vibatyahoo.com, http://www.facebook.com/caramidariidesus/, parohiacaramidariidesusatyahoo.com
7 Parohia Cotroceni Sf. Vasile cel Mare, Sf. Cuv. Parascheva, Duminica Tuturor Sfinților Pr. Valentin Ștefan Str. Drumul Sarii nr.119 Sector 6 București, telefon: 0722355385, preotvalentinatgmail.com
8 Parohia Giulești Sărindar Adormirea Maicii Domnului Pr. Marian Dobrică Calea Giulesti nr.455, Sector 6 București, telefon: 0742030848, 0766242555, marian_dobricaatyahoo.com, site: parohiagiulestisarindar.ro, Email: bisericagiulestisarindaratyahoo.com
9 Parohia Giulești Sârbi Sf. Nicolae Pr. Gabriel Divan Calea Giulesti nr.506 Sector 6 București, telefon: 0722280508, gabrieldivanatyahoo.com
10 Parohia Înălțarea Domnului - Drumul Taberei Inaltarea Domnului,Sf. Antonie cel Mare Pr. Mihail Ivan Aleea Valea Boteni nr.7 Sector 6 București, telefon: 0721659621, mihaivn71atyahoo.com, www.parohiainaltareadomnului.ro, https://www.facebook.com/InaltareaDomnului.DrumulTaberei/
11 Parohia Militari I Adormirea Maicii Domnului, Sf. Grigorie Teologul Pr. Nicușor Beldiman Str. Orsova nr.4 Sector 6 București, telefon: 0728083384, prnbeldimanatgmail.com
12 Parohia Militari II Sf. Cuv. Paraschveva Pr. Constantin Anghel Str. Dreptatii nr.24 Sector 6 București, telefon: 0722322667, parohiamilitari2atgmail.com, http://www.parohiamilitari2.ro/
13 Parohia Militari III Sf. Ioan Botezatorul Pr. Florin Cătălin Dabu Str. Valea Lunga nr.1 Sector 6 București, telefon: 0723217720, catadabuatyahoo.com ,http://www.bisericamilitari3.ro/
14 Parohia Nașterea Maicii Domnului -Drumul Taberei Nasterea Maicii Domnului, Sf. Mc. Emilian, Sf. Imp. Constantin și Elena Pr. Constantin Țincu Str. Tg. Neamt nr.8 Sector 6 București , telefon: 0744587961, tincuconstantinatyahoo.com, http://www.bisericanastereamaiciidomnului.ro/
15 Parohia Parc Ghencea I Sf. Arhangheli Mihai si Gavriil, Sf. Spiridon Pr. Ștefan Stanciu Splaiul Independentei nr.313 Sector 6 București, telefon: 0744650829, stanciu.stefan56atgmail.com, http://www.parohiaparcghenceabisericasfintiiarhanghelimihailsigavriil.r…
16 Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Militari Pogorarea Sf. Duh, Sf. Ier. Nicolae Pr. Visarion Alexa Adresă: Str. Politehnicii nr.7, sector 6, București, telefon: 0744.483.905, email: visarionalexaatgmail.com, sit: www.sf-nicolae-militari.ro
17 Parohia Sfântul Andrei Militari Sf. Andrei Pr. Dumitru Mugurel Popescu Str. Boja nr.73 Sector 6 București, telefon: 0722816982, mugurel777atyahoo.com
18 Parohia Sfântul Andrei Parva Sf. Andrei Pr. Ilian Sorin Corneanu Adresă: Str. Aleea Parva nr. 1B, sector 6, București, telefon: 0740.044.942, email: corneanusorinatyahoo.com, sit: www.sfandrei.ro
19 Parohia Sfântul Gheorghe Plevna Sf. Gheorghe, Sf. Mc. Filofteia Pr. Constantin Preda Adresă: Str. Calea Plevnei nr. 122, sector 6, București, telefon: 0721.458.466, email: costinpredaatyahoo.com, sit: www.sfgheorgheplevna.ro, https: //www.facebook.com/sfgheorgheplevna/
20 Parohia Sfântul Grigorie Palama Sf. Grigorie Palama Pr. Marian Mihai Adresă: Str. Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, București, telefon: 0723.233.737, email: pr.marianmihaiatyahoo.com, sit: www.grigoriepalama.ro
21 Parohia Sfântul Ilie Grant Sf. Ilie Pr. Costea Tănăsache Adresă: Str. G.M.Zamfirescu nr.55, sector 6, București, telefon: 0744397702, 0726036847, costeagheorgheatyahoo.com, sit: www.parohiasfantulilie.ro
22 Parohia Sfânta Treime Militari Sf. Treime, Sf. Ioachim si Ana Pr. Marius Cristinel Răducu Adresă: Str. Bd. Iuliu Maniu nr. 194 A, sector 6, București, telefon: 0749996957, 0722535689, email: raducumariuscristinelatyahoo.com
23 Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Ier. Antim Ivireanul Pr. Iustin Manta Adresă: Str. Brasov nr. 21, sector 6, București, telefon: 0722.325.012, email: iustinmantaatyahoo.com, sit: www.parohiasfantavineridt.ro
Protoieria Ilfov Sud
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia 1 Decembrie Sf. Ier. Nicolae Pr. Nicolae Manea Adresă: Str. Panselelor Nr. 14, Com. 1 Decembrie, jud. Ilfov; telefon: 0728.575.838; email: nicolae.manea79atgmail.com
2 Parohia „Adormirea Maicii Domnului” - 1 Decembrie Adormirea Maicii Domnului Pr. Didel Stroe Adresă: Str. Intrarea Bisericii, Nr. 1, Com. 1 Decembrie, jud. Ilfov, telefon: 0769.151.515, email: didelstroeatgmail.com
3 Parohia Bălăceanca Adormirea Maicii Domnului Pr. Constantin Iordăchescu Adresă: Str. Gării, Nr. 43, Sat Bălăceanca, Com. Cernica, jud. Ilfov, telefon: 0771.660.499, email: padreconstantinatyahoo.com
4 Parohia Berceni Sfântul Nicolae Pr. Nicolae Cristian Manu Adresă: Str. Înfrățirii, Nr. 7, Com. Berceni, jud. Ilfov, telefon: 0763.659.384, email: pr.nicolaemanuatgmail.com
5 Parohia Berceni II Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Cristian Gheorghe Penea Adresă: Str. Macului, Nr. 12, Com. Berceni, jud. Ilfov, telefon: 0722.886.166, email: cristianpeneaatyahoo.ro, sit: www.parohiaberceni2.ro
6 Parohia Bobești Sfânta Treime Pr. Mihai Gabriel Miron Adresă: Str. Văii, Nr. 25, Sat Bobești, Com. Glina, jud. Ilfov, telefon: 0727.024.922, email: mihaimiron.trinitastvatyahoo.com
7 Parohia Bragadiru Sfântul M. Mc. Dumitru, Sf. M. Mc. Gheorghe Pr. Gheorghe Cheran Adresă: Șos. Alexandriei, Nr. 231, Oraș Bragadiru, jud. Ilfov, telefon: 0722.780.811, email: epy_bragadiruatyahoo.com
8 Parohia Brănești Sfântul Ier. Nicolae Pr. Adrian Nicolae Petrescu Adresă: Str. Petre Ionel Nr. 7, Com. Brănești, jud. Ilfov, telefon: 0720.777.070, email: adrianptrscatyahoo.com
9 Parohia Buda Nașterea Maicii Domnului, Sfântul Irodion de la Lainici Pr. Gheorghe Valentin Voinea Adresă: Str. Școlii, Nr.11, Sat Buda, Com. Cornetu, jud. Ilfov, telefon: 0723.639.431, email: prvvalentinatyahoo.com
10 Parohia Căldăraru Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Alin-George Stoica Adresă: Str.Tineretului, Nr. 14, Com. Cernica, Sat Căldăradu, jud. Ilfov, telefon: 0720.930.000, email: parohia.caldararuatgmail.com
11 Parohia Călțuna SfântaTreime Pr. Nicolae-Marius Vlad Adresă: Str. Sabarului, Nr. 158, Com. Clinceni, jud. Ilfov, telefon:  0784.743.668, email: vladnicolaemarius1990atgmail.com
12 Parohia Cățelu Sat Sfântul Nicolae Pr. Adrian Liviu Anton Adresă: Str. Independenței, Nr. 20A, Sat Cățelu, Com. Glina, jud. Ilfov, telefon: 0763.662.271, email: antonadrian78atyahoo.com, sit: www.parohia-sf-nicolae-catelu.ro
13 Parohia Cernica Sfinții Ap. Petru și Pavel; Sfântul Mc. Carp Pr. Sorin Mircea Popa Adresă: Str. Traian, Nr.14, Com. Cernica, jud. Ilfov, telefon: 0723.417.499, email: popa_sorin_mirceaatyahoo.com
14 Parohia Chiajna Sfântul Nicolae; Sfinții Ap. Petru și Pavel; Sfântul Voievod Neagoe Basarab Pr. Cristian Vasile Adresă: Str. Eroului, Nr.40, Com. Chiajna, jud. Ilfov, telefon: 0756.033.116, email: vasileacatyahoo.com, sit: www.bisericasfantulnicolaechiajna.ro
15 Parohia Chitila I Sfântul Ioan Botezătorul Pr. Ciprian Panțîru Adresă: Str. Ion Olteanu, Nr. 4, Oraș Chitila, jud. Ilfov, telefon: 0762.637.537, email: ciprian.pantiruatyahoo.com
16 Parohia Chitila II Sfântul Gheorghe Pr. Doru Dumitrache Adresă: Str. Ana Ipătescu, Nr. 38, Oraș Chitila, jud. Ilfov, telefon: 0757.119.122, email: ddm.doruatyahoo.com
17 Parohia Chitila III Sfinții Martiri Brâncoveni Pr. Mihai Voicu Adresă: Șos. Banatului, Nr. 14B, Oraș Chitila, jud. Ilfov, telefon: 0744.300.422, email: parohia.brancoveni.chitilaatgmail.com
18 Parohia Ciorogârla I Sfântul M. Mc. Gheorghe Pr. Nicolae Codea Adresă: Str. Băii, Nr. 14, Com. Ciorogârla, jud. Ilfov, telefon: 0723.599.628, email: nicolaecodeaatyahoo.com
19 Parohia Ciorogârla II Acoperământul Maicii Domnului; Sfântul Grigorie Dascălul, Sf. Ier. Nectarie de la Eghina Pr. Răzvan Mihai Cozma Adresă: Intr. Bisericii, Nr. 1, Com. Ciorogârla, jud. Ilfov, telefon: 0742.069.456, email: pr.razvanmihaicozmaatgmail.com
20 Parohia Clinceni Sfântul Nicolae Pr. Gheorghe Gheorghe Adresă: Str. Principală, Nr. 1, Com. Clinceni, jud. Ilfov, telefon: 0722.733.411
21 Parohia Copăcenii De Jos Sfântul M. Mc. Gheorghe Pr. Daniel Apaitan Adresă: Str. Principală, Nr. 507, Com. Copăceni, jud. Ilfov, telefon: 0757.119.155, email: apaitanatyahoo.com
22 Parohia Copăceni Mânăstirea Sfântul M. Mc. Dimitrie Pr. Gheorghe Anghel Adresă: Str. Principală, Nr. 198, Com. Copăceni, jud. Ilfov, telefon: 0722.409.545, email: pr.anghelatyahoo.com
23 Parohia Cornetu Sfânta Cuvioasă Parascheva; Sfântul Mc. Efrem cel Nou Pr. Florian Stan Adresă: Șos. Alexandriei, Nr. 205, Com. Cornetu, jud. Ilfov, telefon: 0722.597.775, email: pr_florian_stanatyahoo.com
24 Parohia Crețești Sfântul M. Mc. Gheorghe Pr. Ninel Vasile Barbu Adresă: Str. Principală, Nr.137, Sat Crețești, Com. Vidra, jud. Ilfov, telefon: 0723.204.262, email: barbu_minelatyahoo.com
25 Parohia Dărăști-Asan Sfântul M. Mc. Gheorghe Pr. Nicolae Zota Adresă: Str. Asan, Nr. 29, Com. Dărăști, jud. Ilfov, telefon: 0724.067.705, email: gabrielazota69atyahoo.ro
26 Parohia Dărăști Filipescu Sfântul Nicolae Pr. Marian Datcu Adresă: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 275, Com. Dărăști, jud. Ilfov, telefon: 0768.933.957, email: marian.datcuatyahoo.com
27 Parohia Dârvari Adormirea Maicii Domnului Pr. Jane Dumitru Ghiță Adresă: Str. 1 Mai, Nr. 41, Sat Dârvari, Com. Ciorogârla, jud. Ilfov, telefon: 0723.506.721, email: jane_ghitaatyahoo.com
28 Parohia Dobroești Adormirea Maicii Domnului Pr. Daniel Frujină Adresă: Str. Progresului, Nr.5, Com. Dobroești, jud. Ilfov, telefon: 0723.667.796, email: iustinfr2000atyahoo.com, sit: www.parohiadobroesti.ro
29 Parohia Dobroești II Sfinții Împărați Constantin și Elena Pr. Maximilian Marius State Adresă: Drm. Fermei FN, T 31, P 894, Nr. cad. 57478, Com. Dobroești, jud. Ilfov; telefon: 0723.667.795; email: maximilian.stateatyahoo.com
30 Parohia Domnești Cațichea Sfântul Spiridon Pr. Marian Cosmin Petre Adresă: Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 404, Com. Domnești, jud. Ilfov, telefon: 0722.995.724, email: mariancosminpetreatgmail.com
31 Parohia Domnești De Jos Izvorul Tămăduirii Pr. Nicolae Anghel Adresă: Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 16, Com. Domnești, jud. Ilfov, telefon: 0755.353.704, email: parohiadomnestiidejosatyahoo.com, sit: www.parohiadomnesti.ro
32 Parohia Domnești De Sus Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Iancu Dan Cornițescu Adresă: Str. Curtea Domnească, Nr. 13, Com. Domnești, jud. Ilfov, telefon: 0757.119.170, email: parohiadomnestidesus.ilfovatgmail.com
33 Parohia Dragomirești Deal Adormirea Maicii Domnului; Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Gheorghe Toader Dolha Adresă: Str. Păcii, Nr. 47, Com. Dragomirești Vale, jud. Ilfov, telefon: 0723.305.622, email: parohia.dragomiresti.dealatgmail.com, sit: www.parohiadragomirestideal.ro
34 Parohia Dragomirești Vale Adormirea Maicii Domnului Pr. Ştefan Radu Alexandru Adresă: Str. Micșunelelor, Nr. 164, Com. Dragomirești Vale, jud. Ilfov, telefon: 0723.604.380, email: pr_stefalexandruatyahoo.com
35 Parohia Dudu II Nașterea Maicii Domnului; Sfântul Ap. Andrei; Sfinții Împ. Constantin și Elena Pr. Narcis Mihail Ursuleasa Adresă: Str. Apeductului, Nr. 47, Sat Roșu, Com. Chiajna, jud. Ilfov, telefon: 0724.171.804, email: ursuleasanarcisatyahoo.ro, sit: www.nastereamaiciidomnului.ro
36 Parohia Dumitrana Sfânta Treime Pr. George Mihail Savu Adresă: Str. Revoluției, Nr. 12, Sat Dumitrana, Oraș Măgurele, jud. Ilfov, telefon: 0723.699.691, email: mihaisavu1965atgmail.com
37 Parohia Fundenii Doamnei Sfântul Cuv. Eftimie cel Mare Pr. George Cazacu Adresă: Șos. Fundeni, Nr 136-138, Sat Fundeni, Com. Dobroești, jud. Ilfov, telefon: 0745.313.079, email: cazacu.gatgmail.com
38 Parohia Găneasa Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Pr. Nicolae Mădălin Țugui Adresă: Str. Ștefan Cel Mare, Nr. 47, Com. Găneasa, jud. Ilfov, telefon: 0747.549.099, email: madalin_tuguiatyahoo.com
39 Parohia Gherman Sfânta Treime Pr. Aurelian Mirea Adresă: Str. Aluniș, Nr. 26, Sat Aluniș, Oraș Măgurele, jud. Ilfov, telefon: 0757.119.184, email: parohia.gherman2017atgmail.com
40 Parohia Glina Adormirea Maicii Domnului Pr. Ionuț Alexandru Turcu Adresă: Str. Heleșteului, Nr. 27, Com. Glina, jud. Ilfov, telefon: 0763.995.924, email: ionutalexandru.turcuatyahoo.com
41 Parohia Islaz Sfinții Ap. Petru și Pavel Pr. Gheorghe Năstăilă Adresă: Str. 24 Ianuarie nr. 37A, Sat Izlaz, Com. Brănești, jud. Ilfov, telefon: 0757.119.179, email: nastailaatyahoo.com
42 Parohia Jilava 1 Sfinții Împ. Constantin și Elena Pr. Ionuț Simion Adresă: Șos. Giurgiului, Nr. 282, Com. Jilava, jud. Ilfov, telefon: 0766.311.102, email: sim_ionutatyahoo.com
43 Parohia Jilava 2 Acoperământul Maicii Domnului Pr. Constantin Nedelea Adresă: Str. Sabarului, Nr. 18, Com. Jilava, jud. Ilfov, telefon: 0760.959.346; email: constantin.nedelea06atgmail.com
44 Parohia Jilava 3 - - -
45 Parohia Leordeni Sfinții Arh. Mihail și Gavriil Pr. Cristian Mirea Adresă: Str. Breaza, Nr. 36, Oraș Popești Leordeni, jud. Ilfov, telefon: 0754.075.921, email: basudeumatyahoo.com
46 Parohia Manolache Sfânta Cuv. Parascheva Pr. Gheorghe Bogdănel Bogdan Adresă: Str. Lungă, Nr. 16, Sat Manolache, Com. Glina, jud. Ilfov, telefon: 0745.784.002, email: bogdan.roxanaatyahoo.com
47 Parohia Măgurele Sfinții Împ. Constantin și Elena Pr. Anton Ionescu Adresă: Str. Călugăreni, Nr. 10-12, Oraș Măgurele, jud. Ilfov, telefon: 0745.025.632, email: ionescu_antonatyahoo.com
48 Parohia Mierlari Adormirea Maicii Domnului Pr. Dumitru Ştefănescu Adresă: Str. Mierlari, Nr, 89, Com. Jilava, jud. Ilfov, telefon: 0722.529.246, email: dumitru.stefanescuatgmail.com
49 Parohia Moara Domnească Sfântul Nicolae Pr. Mihail Dobre Adresă: Str. Paulina Kotzebue, Nr. 35, Sat Găneasa, Com. Moara Domnească, jud. Ilfov, telefon: 0735.838.755, email: pr.dobremihailatyahoo.com
50 Parohia Nefliu Adormirea Maicii Domnului Pr. Cătălin Drăgan Adresă: Str. Unirii, Nr. 63, Oraș Măgurele, jud. Ilfov, telefon: 0766.583.745, email: pr.dragan2atgmail.com
51 Parohia Olteni Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Daniel Ionuț Topor Adresă: Str. Ciurari, Nr. 7A, Sat Olteni, Com. Clinceni, jud. Ilfov, telefon: 0740.213.034, email: emtoporatyahoo.com
52 Parohia Ordoreanu Nou Sfinții Împ. Constantin și Elena, Sf. Ier. Nicolae Pr. Alexandru Nicolae Trușcă Adresă: Str. Unirii, Nr. 1, Sat Ordoreanu, Com. Clinceni, jud. Ilfov, telefon: 0726.202.002, email: biserica.ordoreanuatgmail.com
53 Parohia Pantelimon Sat Sfântul Nicolae Pr. Adrian Tănăsoiu Adresă: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 2, Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, telefon: 0722.241.755, email: adrian.tanasoiuatyahoo.com
54 Parohia Pantelimon II Adormirea Maicii Domnului; Sfinții Împ. Constantin și Elena Pr. Dănuț Novac Adresă: Str. Vișinilor, Nr. 24, Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, telefon: 0763.666.435, email: novakdanutatyahoo.com
55 Parohia Pantelimon III Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil Pr. Gheorghe Marcu Adresă: Str. Tractorului nr. 58, Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, telefon: 0726.421.186, email: marcugeorge23atyahoo.com
56 Parohia Pasărea Sfântul Ilie Pr. Marius Anicescu Adresă: Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 32A, Sat Pasărea, Com. Brănești, jud. Ilfov, telefon: 0744.539.756, email: anicescumariusatyahoo.com
57 Parohia Piteasca Adormirea Maicii Domnului Pr. Constantin Daniel Pintilie Adresă: Str. Revoluției, Nr. 71, Sat Piteasca, Com. Găneasa, jud. Ilfov, telefon: 0722.159.813, email: ponzi2004atyahoo.com
58 Parohia Popești Nașterea Maicii Domnului Pr. Dumitru Cristian Olteanu Adresă: Str. Viilor Nr. 68, Oraș Popești - Leordeni, jud. Ilfov; telefon: 0735.841.979; email: olteanuc200atgmail.com
59 Parohia Roșu Izvorul Tămăduirii Pr. Ioan Ciucă Adresă: Str. Gospodari, Nr. 7, Sat Roșu, Com. Chiajna, jud. Ilfov, telefon: 0744.232.619, email: parohiarosu1atyahoo.com
60 Parohia Roșu II Acoperământul Maicii Domnului; Sfântul Dionisie Exigul; Sfântul Ioan Rusul, Sfinții Împ. Constantin și Elena Pr. Marius Telu Gagea Adresă: Str. Drumul Bacriului, Nr. 44D, Sat Roșu, Com. Chiajna, jud. Ilfov, telefon: 0726.838.090, email: gageamarius410atyahoo.com
61 Parohia Rudeni Sfinții 40 de Mucenici Pr. Valentin Marian Stoica Adresă: Str. Panduri, Nr. 13, Oraș Chitila, jud. Ilfov, telefon: 0722.479.074, email: preotstoica1991atyahoo.com
62 Parohia Sbârcea Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil Pr. Petre Laurențiu Popescu Adresă: Str. Bisericii, Nr. 8, Sat Crețești, Com. Vidra, jud. Ilfov, telefon: 0722.663.357, email: parohiasbarceaatyahoo.com
63 Parohia Sfântul Andrei - Bragadiru Sfântul Ap. Andrei; Sfânta Teodora de la Sihla Pr. Dorin Gheorghe Nicolae Adresă: Str. Speranței, Nr. 52-54, Oraș Bragadiru, jud. Ilfov, telefon: 0723.315.164, email: nicolaedoringheatyahoo.com, sit: www.bisericasfantulandrei.ro
64 Parohia Sfântul Gheorghe –Cernica Sfântul M. Mc. Dimitrie, Sf. M. Mc. Gheorghe Pr. Iustinian Guțea Adresă: Str. Poștei, Nr. 37, Sat Poșta, Com. Cernica, jud. Ilfov, telefon: 0726.126.234, email: g_iustinianatyahoo.com
65 Parohia Sfântul Gheorghe Dudu Sfântul Gheorghe Pr. Florin Cătălin Dinu Adresă: Str. Bisericii, Nr. 8, Sat Dudu, Com. Chiajna, jud. Ilfov, telefon: 0723.163.158, email: florence.dinuatyahoo.com, sit: www.parohiadudu.ro
66 Parohia Sfinții Trei Ierarhi –Pantelimon Sfinții Trei Ierarhi Pr. Cristian Marius Melinte Adresă: Str. Poet George Țărnea, Nr.7, Oraș Pantelimon, jud. Ilfov, telefon: 0722.552.882, email: parohiatreiierarhiatgmail.com, sit: www.parohiatreiierarhi.ro
67 Parohia Sintești Adormirea Maicii Domnului Pr. Daniel Constantin Gangă Adresă: Str. Principală, Nr. 237, Sat Sintești, Com. Vidra, jud. Ilfov, telefon: 0720.296.180, email: bisericasintestiatyahoo.com
68 Parohia Slobozia Sfântul Nicolae Pr. Paul Alexandru Tudor Adresă: Str. Răsăritului, Nr.2, Com. Clinceni, jud. Ilfov, telefon: 0724.583.580, email: tudorpaulalexatyahoo.com
69 Parohia Tânganu Adormirea Maicii Domnului Pr. Robert Alexandru Ioniță Adresă: Str. Burebista, Nr. 71, Sat Tânganu, Com. Cernica, jud. Ilfov, telefon: 0761.611.183, email: ionita.robert.alexandruatgmail.com
70 Parohia Țegheș Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Marcel Corja Adresă: Str. Transilvaniei, Nr. 33, Sat Țegheș, Com. Domnești, jud. Ilfov, telefon: 0757.119.209, email: parohia-teghesatoutlook.com
71 Parohia Vadu Anei Sfinții Împ. Constantin și Elena Pr. Petru Muntean Adresă: Str. Războieni, Nr. 26, Sat Vadu Anei, Com. Brănești, jud. Ilfov, telefon: 0770.801.421, email: kefamunteanatyahoo.com
72 Parohia Vârteju Sfinții Ioachim și Ana Pr. Marius Dumitru Marinescu Adresă: Str. Sârbilor, Nr.2, Sat Vârteju, Oraș Măgurele, jud. Ilfov, telefon:  0721.233.184, email: marinescu_marius_dumitruatyahoo.com
73 Parohia Vidra Sfântul Mucenic Dimitrie Pr. Cristian Nicolae Preda Adresă: Str. Bisericii, Nr.1, Sat Vidra, Com. Vidra, jud. Ilfov, telefon: 0765.456.790, email: parohiavidraatyahoo.com, sit: www.parohiavidrailfov.ro
74 Parohia Vintilă Vodă Sfânta Treime; Sfântul Nicolae Pr. Ioan Bondar Adresă: Str. Unirii, Nr. 26, Oraș Popești Leordeni, jud. Ilfov, telefon: 0725.916.422, email: ioanbondar24atgmail.com
75 Parohia Zurbaua Sfânta Treime Pr. Nicușor Sandu Adresă: Str. Ghioceilor, Nr.33, Sat Zurbaua, Com. Dragomirești Vale, jud. Ilfov, telefon: 0724.007.974, email: nicusorsanduatgmail.com, sit: www.parohiazurbaua.ro
Protoieria Ilfov Nord
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Afumați I Adormirea Maicii Domnului Pr. Petru Stoian Adresă: Str. Ștefănești, Nr. 53, Com. Afumați, jud. Ilfov, telefon: 0721.010.638, email: spetru1atyahoo.com, sit: www.parohiaafumati1.ro
2 Parohia Afumați II Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul De Mir, Sf. Pahomie De La Gledin Pr. Florin Ionică Adresă: Sos. București-Urziceni, Nr. 195, Com. Afumați, jud. Ilfov, telefon: 0721.788.672, email: ionik_florin1985atyahoo.com, sit: afumati2.protoieriailfovnord.ro
3 Parohia Atârnați I Sf. Mc. Varvara Pr. Mihai Niță Adresă: Str. Stirbei Voda Nr. 10, Oras Buftea, jud. Ilfov, telefon: 0769.090.515, email: preotmihainitaatyahoo.com, sit: atarnati1.protoieriailfovnord.ro
4 Parohia Atârnați II Sf. Ierarh Nicolae Pr. Alin Dumitru Adresă: Str. I. C. Brătianu, Nr. 58, Oraș Buftea, jud. Ilfov, telefon: 0769.627.016, email: pr.alindumitruatymail.com, sit: atarnati2.protoieriailfovnord.ro
5 Parohia Balotești Sf. Ierarh Nicoale, Sf. Teodor Tiron, Sf. Stelian Pr. Iulian Popescu Adresă: Str. Unirii, Nr. 221, Com. Balotești, jud. Ilfov, telefon: 0726.419.221, email: parohiabalotestiatgmail.com, sit: balotesti.protoieriailfovnord.ro
6 Parohia Balta Neagră Sf. Arh. Mihail și Gavriil Pr. Nuță Popescu Adresă: Str. Malu Rosu Nr.19, Sat Balta Neagra, Com. Nuci, jud. Ilfov, telefon: 0736.460.177, email: nuta.popescuatgmail.com, sit: balta-beagra.protoieriailfovnord.ro
7 Parohia Bălteni Cocioc Sf. Ierarh Nicolae Pr. Alexandru Costea Adresă: Sat Balteni, Com. Peris, jud. Ilfov, telefon: 0742.957.464, email: alex_costea2000atyahoo.com, sit: balteni-cocioc.protoieriailfovnord.ro
8 Parohia Boltașu Sf. Părinți Ioachim și Ana Pr. Mitel Florea Adresă: Comuna Ștefănești, jud. Ilfov, telefon: 0744.438.390, email: florea_mitelatyahoo.com
9 Parohia Bojdani Soborul Sf. Ioan Botezătorul Pr. Marian Trușcă Adresă: Str. Lujerului Nr. 10, Sat Lipia, Com. Gruiu, jud. Ilfov, telefon: 0723.949.108, email: trusca.elisabetaatyahoo.com, sit: balteni-cocioc.protoieriailfovnord.ro
10 Parohia Brătulești Sf. Arhidiac. Ștefan, Sf. Împăraţi Constantin și Elena Pr. Emil Manole Adresă: Str. Principala Nr.301 A Comuna Peris, jud. Ilfov, telefon: 0744.340.722, email: pr_emil72atyahoo.ca
11 Parohia Buciumeni Sf. Împăraţi Constantin și Elena Pr. Paul Grozea Adresă: Str. B-Dul Muncii, Fn , Oras Buftea, jud. Ilfov, telefon: 0744.895.900, email: paulgrozeaatyahoo.com, sit: buciumeni.protoieriailfovnord.ro
12 Parohia Bucoveni Adormirea Maicii Domnului Pr. Adrian Cârstea Adresă: Strada Horia Nr. 1A, Buftea, jud. Ilfov, telefon: 0762.273.038, email: pady2002atyahoo.com
13 Parohia Buna Vestire - Corbeanca Buna Vestire Pr. Cosmin Brînzea Adresă: Str Independentei Nr 16, Sat Corbeanca, Com Corbeanca, jud. Ilfov, telefon: 0733.999.333, email: cosminbranzeaatyahoo.com, sit: buna-vestire-corbeanca.protoieriailfovnord.ro
14 Parohia Buriaș Sf. Ap. Petru și Pavel Pr. Victor Cocârlea Adresă: Str. Inv. Gh. Petre, Nr. 111, Sat Burias, Comuna Peris, jud. Ilfov, telefon: 0721.803.278, email: victor.adrian10atyahoo.com, sit: burias.protoieriailfovnord.ro
15 Parohia Canela Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul De Mir Pr. Mircea Miloș Adresă: Str. Nordului Nr. 11, Com. Moara Vlasiei, jud. Ilfov, telefon: 0726.901.279, email: milosmircea06atgmail.com, sit: canela.protoieriailfovnord.ro
16 Parohia Căciulați Adormirea Maicii Domnului Pr. Gabriel Ștefan Adresă: Sat Caciulati, Str. Unirii, Nr.89, Comuna Moara Vlasiei, jud. Ilfov, telefon: 0724.824.372, email: stefangv82atyahoo.com, sit: canela.protoieriailfovnord.ro
17 Parohia Ciofliceni Sf. Ierarh Nicolae Pr. Ștefan Șerban Adresă: Str. Bisericii, Nr. 7, Sat Ciofliceni, Com Snagov, jud. Ilfov, telefon: 0741.622.081, sit: ciofliceni.protoieriailfovnord.ro
18 Parohia Ciolpani Nașterea Maicii Domnului Pr. Cristian Zamfir Adresă: Str. Sf. Maria Nr. 32, Com.Ciolpani, jud. Ilfov, telefon: 0730.418.503, email: parohia.ciolpaniatgmail.com, sit: ciolpani.protoieriailfovnord.ro
19 Parohia Cocioc Adormirea Maicii Domnului Pr. Alexandru Crețu Adresă: Str. Bisericii, Nr.17, Sat Cocioc, Com Peris, jud. Ilfov, telefon: 0724.370.710, email: cretu.a.danielatgmail.com, sit: cocioc.protoieriailfovnord.ro
20 Parohia Dascălu Adormirea Maicii Domnului Pr. Mihai Țone Adresă: Str. Pr. I. Bucur Nr. 20, Com. Dascălu, jud. Ilfov, telefon: 0721.222.188, email: pr.dascalulatyahoo.com, sit: dascalu.protoieriailfovnord.ro
21 Parohia Dimieni Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov Pr. Vasile Bolea Adresă: Str. Vulcana, Nr. 5, Sat Dimieni, Com. Tunari, jud. Ilfov, telefon: 0730.729.513, email: cristi.boleaatyahoo.com, sit: dimieni.protoieriailfovnord.ro
22 Parohia Dobroșești Buna Vestire Pr. Dan Panaite Adresă: Str. Florilor, Nr. 54, Sat. Snagov, Com. Snagov, jud. Ilfov, telefon: 0728.989.567, email: b_panaiteatyahoo.com, sit: dobrosesti.protoieriailfovnord.ro
23 Parohia Domus Sf. Ierarh Nicolae, Sf. Teodora De La Sihla Pr. Niță Teodor Geană Adresă: Str. Emil Racovița, F.Nr., Oraș Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0746.037.469, email: pr.teodor2011atyahoo.com
24 Parohia Dumbrăveni Izvorul Tămăduirii Pr. Constantin Dumitrescu Adresă: Sat Dumbraveni, Com. Balotesti, jud. Ilfov, telefon: 0729.161.615, email: lilianaconstatyahoo.com, sit: dumbraveni.protoieriailfovnord.ro
25 Parohia Eroilor Adormirea Maicii Domnului, Sf. Ierarh Nicolae Pr. Dragoș Stoian Adresă: Str.Popa Sapca, Nr. 1, Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0721.038.562, email: dumitrustoian42atgmail.com, sit: eroilor.protoieriailfovnord.ro
26 Parohia Ferme Sf. Ap. Petru și Pavel, Sf. Arh. Mihail și Gavriil Pr. Bogdan Nastasiu Adresă: Str. Ion Minulescu Nr.16, Cartier Ferme, Otopeni, jud. Ilfov, telefon: 0745.910.036, email: bogdan_nstsatyahoo.com
27 Parohia Gagu Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pr. David Ioan Păun Adresă: Str. Putna, Nr. 14, sat Gagu, com. Dascălu, jud. Ilfov, telefon: 0723702764, email: daviyd_90atyahoo.com, sit: https://protoieriailfovnord.ro/micromonografie-parohia-gagu/
28 Parohia Ghermănești Sf. Ierarh Nicolae Pr. Alexandru Iarinca Adresă: Str. Călugareni, Nr. 45, Sat Ghermănești, Com. Snagov, jud. Ilfov, telefon: 0742.030.856, email: alexiarincaatgmail.com, sit: ghermanesti.protoieriailfovnord.ro
29 Parohia Grădiștea Adormirea Maicii Domnului Pr. Alexandru Popescu Adresă: Str. Intrarea Bisericii Nr. 15, Com. Grădiștea, jud. Ilfov, telefon: 0731.280.577, email: parohiagradisteaatyahoo.com, sit: gradistea.protoieriailfovnord.ro
30 Parohia Grecii de Sus Sf. Treime Pr. Corneliu Izak Adresă: Strada Primariei, Nr. 44, Comuna Gradistea, jud. Ilfov, telefon: 0730.100.447, email: marin11geoatyahoo.com, sit: grecii-de-sus.protoieriailfovnord.ro
31 Parohia Gruiu Sf. Arh. Mihail și Gavriil Pr. Gabriel Florin Darie Adresă: Str. Lunca Gârliței, Nr. 18, sat Gruiu, com. Gruiu, jud. Ilfov, telefon: 0720142134, email: darie_gabriel26atyahoo.com, sit: https://protoieriailfovnord.ro/parohia-sfintii-arhangheli-mihail-si-gav…
32 Parohia Izvorani Sf. Ioan Botezătorul Pr. Gabi Piciu Adresă: Str. Vintila Bratianu , Nr. 7, Sat Izvorani, Com. Ciolpan, jud. Ilfov, telefon: 0765.447.792, email: piciugabiatyahoo.com, sit: izvorani.protoieriailfovnord.ro
33 Parohia Lipia Sf. Ierarh Nicolae Pr. Ion Șuțu Adresă: Str. Lipia – Nuci, Nr. 121, Sat Lipia, Com. Gruiu, jud. Ilfov, telefon: 0722.795.582, sit: lipia.protoieriailfovnord.ro
34 Parohia Măineasca Sf. Ierarh Nicolae Pr. Mihai Scorțescu Adresă: Sos. Sinesti, Nr. 7, Sat Maineasca, Com. Petrachioaia, jud. Ilfov, telefon: 0749.152.112, email: parohiamaineascaatyahoo.com, sit: maineasca.protoieriailfovnord.ro
35 Parohia Merii Petchii Adormirea Maicii Domnului Pr. Marian Ungureanu Adresă: Șos. București - Brazi, Nr. 120, sat Merii Petchii, com. Nuci, jud. Ilfov, telefon: 0724588242, email: monicamarilenaatyahoo.com, sit: https://protoieriailfovnord.ro/parohia-adormirea-maicii-domnului-merii-…
36 Parohia Micșuneștii – Mari Adormirea Maicii Domnului Pr. Caesar Cranta Adresă: Loc. Nuci, Sat Micsunestii Mari, jud. Ilfov, telefon: 0720.959.971, email: caesar_iulianatyahoo.com, sit: micsunestii-mari.protoieriailfovnord.ro
37 Parohia Moara Săracă Adormirea Maicii Domnului Pr. Orlando Dobre Adresă: Str. Eroilor 273, Moara Vlasiei, jud. Ilfov, telefon: 0720.174.463, email: dobremarianatoutlook.com, sit: moara-saraca.protoieriailfovnord.ro
38 Parohia Mogoșoaia Sf. M. Mc. Gheorghe, Sf. Martiri Brâncoveni Pr. Ion Vrăjitoru Adresă: Str. Valea Parcului, Nr. 1, Com. Mogosoaia, jud. Ilfov, telefon: 0766.414.771, email: ioanvrajitoruatyahoo.com, sit: mogosoaia.protoieriailfovnord.ro
39 Parohia Mogoșoaia II Acoperământul Maicii Domnului, Sf. Mc. Efrem Cel Nou, Sf. Ștefan Cel Mare Pr. Iulian Răducă Adresă: Str. 8 Martie, Nr. 53, Com. Mogoșoaia, jud. Ilfov, telefon: 0763.619.594, email: iulian_raducaatyahoo.com, sit: parohiasfefrem.ro
40 Parohia Netezești Sf. Alexandru, Sf. Ierarh Nicolae Pr. Tudor Rizea Adresă: Loc. Nuci, Soseaua Calea Bucuresti, Nr. 213, jud. Ilfov, telefon: 0723.052.597, email: fam.rizeaatyahoo.com, sit: netezesti.protoieriailfovnord.ro
41 Parohia Nicolae Bălcescu Sf. Arh. Mihail și Gavriil Pr. Gheorghe Rădulescu Adresă: Str. Jiului Nr.58, Oraș Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0721.374.057, email: radulescugheorghe67atyahoo.com, sit: www.parohianicolaebalcescuvoluntari.ro
42 Parohia Nuci Sf. Împăraţi Constantin și Elena Pr. Nuță Popescu Adresă: Calea Bucuresti Nr.62, Sat Nuci, Comuna Nuci, C.P. 077140, jud. Ilfov, telefon: 0736.460.177, email: nuta.popescuatgmail.com, sit: nuci.protoieriailfovnord.ro
43 Parohia Odăi Sf. Împăraţi Constantin și Elena, Sf. Martiri Brâncoveni Pr. Iliuță Ion Adresă: Str. George Toparceanu Nr.30, Sat Odăile, Oraș Otopeni, jud. Ilfov, telefon: 0721.550.210, email: ilici78atyahoo.com, sit: odai.protoieriailfovnord.ro
44 Parohia Ostrat Sf. Treime Pr. Adrian Ciobotoiu Adresă: Str. Hipodromului, Nr. 21, Sat Ostratu, Com. Corbeanca, jud. Ilfov, telefon: 0721.047.493, email: adrianciobotoiuatyahoo.com, sit: ostrat.protoieriailfovnord.ro
45 Parohia Otopeni Sf. M. Mc. Gheorghe, Nașterea Maicii Domnului, Sf. Ier. Calinic De La Cernica Pr. Mihai Bujor Radu Adresă: Str. Lacul Ursului Nr. 43, Oraș Otopeni, jud. Ilfov, telefon: 0745.432.428, sit: otopeni.protoieriailfovnord.ro
46 Parohia Otopenii De Jos Sf. Ierarh Nicolae Pr. Radu Dima Adresă: Str. Bisericii, Nr. 2, Otopeni, jud. Ilfov, telefon: 0720.020.530, email: radudima2019atgmail.com, sit: otopenii-de-jos.protoieriailfovnord.ro
47 Parohia Pașcani Adormirea Maicii Domnului, Sf. Ierarh Nicolae Pr. Ștefan Niță Adresă: Str. Eternitatii, Nr. 10, Com. Moara Vlăsiei, jud. Ilfov, telefon: 0722.786.816, email: parohia_pascaniatyahoo.com, sit: pascani.protoieriailfovnord.ro
48 Parohia Petrăchioaia Adormirea Maicii Domnului Pr. Mihăiță Răducanu Adresă: Str. Vânători, Nr. 303, Sat Petrăchioaia, Com. Petrăchioaia, jud. Ilfov, telefon: 0722.777.543, email: raducanu_catalin84atyahoo.com, sit: petrachioaia.protoieriailfovnord.ro
49 Parohia Periș Sf. Pantelimon, Sf. Ierarh Calinic de la Cernica Pr. Dumitru Răbușapcă Adresă: Str. Principală Nr. 553, Sat Periș , Comuna Periș, jud. Ilfov, telefon: 0722.467.667, email: parohia.perisatgmail.com, sit: peris.protoieriailfovnord.ro
50 Parohia Petrești Sf. Arh. Mihail și Gavriil Pr. Constantin Ciortan Adresă: Intr. Institutului Nr. 1, Sat Petrești, Com. Corbeanca, jud. Ilfov, telefon: 0726.739.004, email: ciortanconstantin76atgmail.com, sit: petresti.protoieriailfovnord.ro
51 Parohia Pipera Adormirea Maicii Domnului Pr. Ionuț Doroșencu Adresă: B.dul Pipera, Nr. 61, orș. Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0743254545, email: ionutdorosencuatyahoo.com, sit: https://protoieriailfovnord.ro/parohia-pipera/
52 Parohia Pisc Izvorul Tămăduirii Pr. Mihai Dobrin Adresă: Str. Bisericii Nr 1, Sat Piscu, Com. Ciolpani, jud. Ilfov, telefon: 0770.492.360, email: dobrinmihai25atgmail.com, sit: pisc.protoieriailfovnord.ro
53 Parohia Preoțești Adormirea Maicii Domnului Pr. Mircea Ioniță Adresă: Str. Unirii, Nr. 141, Com. Balotesti, jud. Ilfov, telefon: 0744.268.558, sit: preotesti.protoieriailfovnord.ro
54 Parohia Săbăreni Sf. Prooroc Ilie Pr. Florin Badea Adresă: Str. Rasaritului Nr. 1, Oras Buftea, jud. Ilfov, telefon: 0740.488.348, email: preot_florinioanatyahoo.com
55 Parohia Săftica Sf. Treime Pr. George Stoian Adresă: Str. Sfânta Troița, Nr. 1, Sat Săftica, Com. Balotești, jud. Ilfov, telefon: 0723.675.895, email: stoiangrgatyahoo.com, sit: saftica.protoieriailfovnord.ro
56 Parohia Sf. Ap. Andrei - Voluntari Sf. Ap. Andrei Pr. Mircea Ilieș Nicolae Adresă: Str. Gheorghe M. Georgescu, Oraș Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0733.118.372, email: nicolaemirceaillyatyahoo.com, sit: sf-andrei-voluntari.protoieriailfovnord.ro
57 Parohia Sf. Dimitrie – Voluntari Acoperământul Maicii Domnului, Sf. Ioan Rusul, Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pr. Laurențiu Dumitrache Adresă: Aleea Teișani Nr. 23, Oraș Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0729.076.630, email: parintelelaurentiuatgmail.com, sit: sf-mare-mucenic-dimitrie.protoieriailfovnord.ro
58 Parohia Sf. Irina – Voluntari Sf. Arh. Mihail și Gavriil Pr. Zosima Banyai Adresă: Str. Erou Mircea Marinescu Nr. 10, Oraș Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0788.202.640, email: parohiasfantairinaatyahoo.com, sit: sf-irina-voluntari.protoieriailfovnord.ro
59 Parohia Sf. Cuv. Parascheva – Buftea Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Cuv. Teodora De La Sihla Pr. Daniel Marcu Adresă: Str. Studioului Nr. 1F, Buftea, jud. Ilfov, telefon: 0745.174.740, email: marcu.danielatyahoo.com
60 Parohia Sf. Cuv. Parascheva - Voluntari Sf. Cuv. Parascheva Pr. Claudiu Tomozii Adresă: Bulevardul Vrâncei Fn, Oraș Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0745.018.688, email: claudiutomoziiatyahoo.com, sit: sf-parascheva-voluntari.protoieriailfovnord.ro
61 Parohia Siliștea Snagov Sf. Ierarh Nicolae, Nașterea Maicii Domnului Pr. Daniel Avram Adresă: Com. Gruiu, Sat. Siliștea Snagov, jud. Ilfov, telefon: 0722.870.353, email: luminita3_avramatyahoo.com, sit: silistea-snagovului.protoieriailfovnord.ro
62 Parohia Sitaru Adormirea Maicii Domnului Pr. Petruș Boboc Adresă: Str. Bisericii, Nr. 2, Sat Sitaru, Com. Gradistea, jud. Ilfov, telefon: 0765.939.849, email: petrusbobocatyahoo.com, sit: sitaru.protoieriailfovnord.ro
63 Parohia Stoienoaia Nașterea Maicii Domnului Pr. Marius Georgescu Adresă: Șos. Măineasca, Nr. 208, Com. Petrăchioaia, jud. Ilfov, telefon: 0732.067.499, email: preot_georgescuatyahoo.com, sit: stoienoaia.protoieriailfovnord.ro
64 Parohia Sudiți Nașterea Maicii Domnului Pr. Andrian Șerban Adresă: Str. Crinilor, Nr. 70, sat Sudiți, com. Nuci, jud. Ilfov, telefon: 0764965939, email: contactatparohiasuditi.ro, sit: https://protoieriailfovnord.ro/parohia-suditi-nasterea-maicii-domnului/
65 Parohia Surlari Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pr. Costel Rangu Adresă: Str. Mostistea, Nr. 1, Sat Surlari, Com. Petrechioaia, jud. Ilfov, telefon: 0723.392.452, email: parohiasurlariatyahoo.com, sit: surlari.protoieriailfovnord.ro
66 Parohia Șindrilița Sf. M. Mc. Gheorghe, Sf. Mc. Filofteea Pr. Aurel Mateescu Adresă: Str. Panait Istrati, Nr. 11, sat Șindrilița, com. Găneasa, jud. Ilfov, telefon: 0744926763, email: mateounuatgmail.com, sit: https://protoieriailfovnord.ro/i-08-69-parohia-sindrilita/
67 Parohia Ștefăneștii de Jos Sf. Arh. Mihail și Gavriil Pr. Mihai Postelnicu Adresă: Str. Bisericii, Nr.7, sat Ștefăneștii de Jos, com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov, telefon: 0722613151, email: doimihaiatyahoo.com, sit: https://protoieriailfovnord.ro/parohia-stefanestii-de-jos-cu-hramul-sfi…
68 Parohia Ștefăneștii de Sus Sf. Ier. Nicolae, Sf. Împăraţi Constantin Și Elena Pr. Marcel Matache Adresă: Str. Dornei Nr.2, Sat Ștefăneștii De Sus, Com. Ștefăneștii De Jos, jud. Ilfov, telefon: 0769.737.817, email: matache.bebe33atgmail.com, sit: stefanestii-de-sus.protoieriailfovnord.ro
69 Parohia Tamași Sf. Ier. Nicolae Pr. Cosmin Manea Adresă: Str. Bisericii Nr. 20, Sat Tamași, Com. Corbeanca, jud. Ilfov, telefon: 0726.282.750, email: maneacosminatymail.com, sit: tamas.protoieriailfovnord.ro
70 Parohia Tâncăbești Sf. Împăraţi Constantin și Elena, Înălţarea Domnului Pr. Marian Daniel Vasluianu Adresă: Str. Bisericii Nr. 13, sat Tâncăbești, com. Snagov, jud. Ilfov, telefon: 0741170318, email: parohiatancabesti1910atyahoo.com, sit: https://protoieriailfovnord.ro/micromonografia-parohiei-tancabesti-2/
71 Parohia Tunari Sf. Ierarh. Nicolae, Sf. Pantelimon, Sf. Martiri Brâncoveni Pr. Grigore Moraru Adresă: Intr. Bisericii, Nr. 2, Com. Tunari, jud. Ilfov, telefon: 0767.119.031, email: mrrgrigoreatyahoo.com, sit: www.parohiatunari.ro
72 Parohia Țigănești Adormirea Maicii Domnului Pr. Teodor Irimia Adresă: Str. Țigănești, Nr.3, Com. Ciolpani, jud. Ilfov, telefon: 0744.381.939, email: irimiateodor13atyahoo.com, sit: tiganesti.protoieriailfovnord.ro
73 Parohia Uniunea Voluntarilor Sf. Împăraţi Constantin și Elena, Sf. M. Mc. Dimitrie, Sf. Ier. Calinic De La Cernica Pr. Marius Zamfir Adresă: Str. Tudor Vladimirescu Nr. 33, Oraș Voluntari, jud. Ilfov, telefon: 0722.712.131, email: zamfirmailatyahoo.com, sit: uniunea-voluntarilor.protoieriailfovnord.ro
74 Parohia Vărăști Adormirea Maicii Domnului Pr. Ciprian Ciorâță Adresă: Sat. Vărăști, Com. Dascalu, jud. Ilfov, telefon: 0722.274.177, email: ciprian.cip988atyahoo.com, sit: varasti.protoieriailfovnord.ro
75 Parohia Vărăștii De Sus Sf. Arh. Mihail și Gavriil Pr. Cristian Popa Adresă: Str. Victoriei, Nr. 156, sat Dascălu, com. Dascălu, jud. Ilfov, telefon: 0722615602, email: popacrioatgmail.com , sit: https://protoieriailfovnord.ro/parohia-varastii-de-sus/
76 Parohia Vânători Sf. Împăraţi Constantin și Elena Pr. Dragoș Dumitrescu Adresă: Sat Vânători, Com. Petrachioaia, Jud. Ilfov, jud. Ilfov, telefon: 0762.005.859, email: dmtrsc_dragosatyahoo.com
77 Parohia Vlădiceasca Sf. Corneliu Sutașul, Sf. Arh. Mihail și Gavriil, Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel Pr. Sorin Șerban Adresă: Str. George Enescu, Sat Vlădiceasca, Com. Snagov, jud. Ilfov, telefon: 0767.589.863, email: pr.serbansorinatyahoo.ro, sit: vladiceasca.protoieriailfovnord.ro
Protoieria Ploiești Sud
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Dumitru Apostol Sfintii Impărați Constantin și Elena Pr. Mihail Andrei Colotelo Adresă: Str. Trestioarei, Nr. 21, Ploiești, jud. Prahova, email: parohia.dumitru.apostol.platgmail.com
2 Parohia Înălțarea Domnului Înălțarea Domnului - Eroilor și Sf. Mare Mc. Mina Pr. Mihai Claudiu Băzăvan Adresă: Str. Cantacuzino, Nr. 259A, Ploiești, jud. Prahova, email: parohia.inaltarea.domnului.platgmail.com
3 Parohia Întâmpinarea Domnului Întampinarea Domnului și Sf. Ierarh Nectarie Pr. Constantin Cătălin Dogărel Adresă: Str. Eroilor, Nr. 103 A, Ploiești, jud. Prahova, email: parohia.intampinarea.domnului.platgmail.com
4 Parohia Schimbarea La Față Schimbarea la Față și Izvorul Tămăduirii Pr. Gabriel Ionel Frunză Adresă: Str. Tazlău, Nr. 45, Ploiești, jud. Prahova, email: parohia_schimbarea_la_fata_platyahoo.com
5 Parohia Sf. Atanasie Și Chiril Sfinții Atanasie și Chiril Pr. Eduard Rădună Adresă: Str. Mărășești, Nr. 193, Ploiești, jud. Prahova, email: bisericasfantatanasiesichirilvestatgmail.com
6 Parohia Sf. Ecaterina Sfânta Mare Muceniță Ecaterina Pr. Alexandru Niculescu Adresă: Str. Rudului, Nr. 72, Ploiești, jud. Prahova, email: parohia.sf.ecaterina.platgmail.com
7 Parohia Sf. Filofteia Sfânta Muceniță Filoteia Pr. Gh. Ioan Ioan Adresă: Str. Fierari, Nr. 11, Ploiești, jud. Prahova, email: parohia.sf.filofteia.platgmail.com
8 Parohia Sf. Gheorghe Vechi Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sf.Mc.Filoteia Pr. Octavian Dobrică Adresă: B-Dul Independenței, Nr. 4, Ploiești, jud. Prahova, email: parohia.sf.gheorghe.vechi.platgmail.com
9 Parohia Sf. Haralambie Sf. Haralambie și Sf. Visarion Pr. Ion Dobre Adresă: Str. Mărășești, Nr. 65, Ploiești, jud. Prahova, email: parohia.sf.haralambie.platgmail.com
10 Parohia Sf. Ioan Botezătorul Sfântul Ioan Botezătorul Pr. Aurelian Mihail Frusinoiu Adresă: B-Dul Independenței, Nr. 12, Ploiești, jud. Prahova, email: catedralasfantulioanatgmail.com
11 Parohia Sf. Împărați Sfintii Impărați Constantin si Elena și Sf. Stelian Pr. Marin Anghel Adresă: Str. I .L. Caragiale, Nr. 9, Ploiești, jud. Prahova, email: parohia.sf.imparati.platgmail.com
12 Parohia Sf. Sava Sfântul Sava cel Sfințit și Sf. Gheorghe Pr. Mihai Șerban Malai Adresă: Str. Dr. Gheorghe Petrescu, Nr. 19, Ploiești, jud. Prahova, email: parohia.sf.sava.platgmail.com
13 Parohia Sf. Trei Ierarhi Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan și Sf. Mc. Epictet și Astion Pr. Laurențiu Ștefănescu Adresă: Str. Gen. Eremia Grigorescu,Ploiești, jud. Prahova, email: sfintiitreiierarhiploiestiatyahoo.com
14 Parohia Sf. Treime Sfânta Treime si Sf. Ierarh Nicolae Pr. Mihail Colotelo Adresă: Str. Traian, Nr. 24, Ploiești, jud. Prahova, email: sfantatreimeatyahoo.com
15 Parohia Sf. Vasile Sf. Vasile si Sfintii Trei Ierarhi: Vasile, Grigore si Ioan Pr. Mihăiță Stroe Adresă: B-Dul Republicii, Nr. 171, Ploiești, jud. Prahova, email: parohia.sf.vasile.platgmail.com
16 Parohia Ariceștii Rahtivani Sf. Prooroc Ilie, Sf. Ierarh Nicolae Pr. Mina Cazan Adresă: Comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, email: parohia.aricestii.rahtivaniatgmail.com
17 Parohia Balta Doamnei Sfinții Impărați Constantin si Elena și Sf. Stelian Pr. Georgian Silviu Arsenie Adresă: Comuna Balta Doamnei, jud. Prahova, email: parohia.balta.doamneiatgmail.com
18 Parohia Băltița Sf. Ierarh Nicolae Pr. Vasile Suraj Veselu Adresă: Comuna Mănești, jud. Prahova, email: parohia.baltitaatgmail.com
19 Parohia Bărcănești Adormirea Maicii Domnului Pr. Constantin Coman Adresă: Comuna Bărcănești, jud. Prahova, email: parohia.barcanestiatgmail.com
20 Parohia Bătești Nașterea Maicii Domnului Pr. Aurelian Paraschivescu Adresă: Comuna Brazi, jud. Prahova, email: parohia.batesti.phatgmail.com
21 Parohia Bâra Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir Pr. Dumitru Toma Adresă: Comuna Balta Doamnei, jud. Prahova, email: parohia.baraatgmail.com
22 Parohia Brazi Sfânta Treime Pr. Liviu Bistrițeanu Adresă: Comuna Brazi, jud. Prahova, email: parohia.braziatgmail.com
23 Parohia Brătești Adormirea Maicii Domnului Pr. Ion Nițu Adresă: Comuna Șirna, jud. Prahova, email: parohia.bratestiatgmail.com
24 Parohia Buda Sf. Apostoli Petru și Pavel Pr. Ion Victor Cristea Adresă: Comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, email: parohia.buda.phatgmail.com
25 Parohia Coada Izvorului Adormirea Maicii Domnului Pr. Ion Preda Adresă: Comuna Mănești, jud. Prahova, email: parohia.coada.izvoruluiatgmail.com
26 Parohia Cocorăștii Colț Adormirea Maicii Domnului și Buna Vestire Pr. Mihai David Adresă: Comuna Cocorăști, jud. Prahova, email: parohia.cocorastii.coltatgmail.com
27 Parohia Cocorăștii Grind Sf. Treime Pr. Andrei Bîja Adresă: Comuna Cocorăști, jud. Prahova, email: parohia.cocorastii.grind.phatgmail.com
28 Parohia Crivina Sf. Împărați Constantin și Elena Pr. Liviu Cătălin Dincă Adresă: Comuna Gorgota, jud. Prahova, email: parohia.crivinaatgmail.com
29 Parohia Ghighiu Duminica Tuturor Sfinților Pr. Adrian Albu Adresă: Comuna Bărcănești, jud. Prahova, email: parohia.ghighiuatgmail.com
30 Parohia Gorgota Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Valentin Enache Adresă: Comuna Gorgota, jud. Prahova, email: parohia.gorgotaatgmail.com
31 Parohia Hăbud Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Mihai Leonard Chivu Adresă: Comuna Șirna, jud. Prahova, email: parohia.habudatgmail.com
32 Parohia Lacul Turcului Sfântul Stelian și Sfântul Ierarh Nicolae Pr. George Răzvan Vișănescu Adresă: Comuna Balta Doamnei, jud. Prahova, email: parohia.lacul.turculuiatgmail.com
33 Parohia Mănești Adormirea Maicii Domnului Pr. Constantin Țoțan Adresă: Comuna Mănești, jud. Prahova, email: parohia.manestiatgmail.com
34 Parohia Negoiești Adormirea Maicii Domnului și Sfinții Martiri Brâncoveni Pr. Alexandru Henciu Adresă: Comuna Brazi, jud. Prahova, email: parohia.negoiesti.phatgmail.com
35 Parohia Nedelea Sfinții Voievozi și Sfinții Împărați Constantin și Elena Pr. Viorel Badea Adresă: Comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, email: parohia.nedeleaatgmail.com
36 Parohia Odăile Sfinții Voievozi Pr. Constantin Ionescu Adresă: Comuna Puchenii Mari, jud. Prahova, email: parohia_odaile_prahovaatyahoo.com
37 Parohia Ologeni Adormirea Maiciii Domnului Pr. Viorel Gh. Eugen Preda Adresă: Comuna Poienarii Burchi, jud. Prahova, email: parohia.ologeniatgmail.com
38 Parohia Pietroșani Nasterea Maicii Domnului Pr. Mihai Dobre Adresă: Comuna Puchenii Mari, jud. Prahova, email: parohia.pietrosaniatgmail.com
39 Parohia Pisculești Adormirea Maicii Domnului Pr. Radu Ștefan Vlad Adresă: Comuna Tinosu, jud. Prahova, email: parohia.pisculesti.phatgmail.com
40 Parohia Podu Văleni Sfinții Voievozi, Sf. Ierarh Nicolae și Izvorul Tămăduirii Pr. Andrei Băbeanu Adresă: Comuna Poienarii Burchi, jud. Prahova, email: parohia.podu.valeniatgmail.com
41 Parohia Poienarii Apostoli Adormirea Maiciii Domnului Pr. Petrișor Radu Adresă: Comuna Gorgota, jud. Prahova, email: parohia.poienarii.apostoliatgmail.com
42 Parohia Poienarii Burchii Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Marius Curelea Adresă: Comuna Poienarii Burchi, jud. Prahova, email: parohia.poienarii.burchiiatgmail.com
43 Parohia Poienarii Rali Adormirea Maiciii Domnului Pr. Maxim Alexandru Adresă: Comuna Poienarii Burchi, jud. Prahova, email: parohia.poienarii.raliatgmail.com
44 Parohia Popești I Sfinții Apostoli Petru și Pavel Pr. Dragoș Florea Adresă: Comuna Brazi, jud. Prahova, email: parohia.popesti1atgmail.com
45 Parohia Predești Sfânta Treime Pr. Gheorghe Florin Măcelaru Adresă: Comuna Tinosu, jud. Prahova, email: parohia.predestiatgmail.com
46 Parohia Puchenii Mari Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Pr. Ionuț Ciprian Joița Adresă: Comuna Puchenii Mari, jud. Prahova, email: parohia.puchenii.mari.phatgmail.com
47 Parohia Puchenii Moșneni Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Tănase Dănuț Nedelcu Adresă: Comuna Puchenii Mari, jud. Prahova, email: parohia.puchenii.mosneni.phatgmail.com
48 Parohia Românești Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Iustin Constantin Bumbănac Adresă: Comuna Bărcănești, jud. Prahova, email: parohia.romanesti.phatgmail.com
49 Parohia Stăncești Sfinții Apostoli Petru și Pavel Pr. Marius Mădălin Barbu Adresă: Comuna Târgșorul Vechi, jud. Prahova, email: parohia.stancestiatgmail.com
50 Parohia Stejaru Sfânta Treime Pr. Răzvan Cornel Sima Adresă: Comuna Brazi, jud. Prahova, email: parohia.stejaruatgmail.com
51 Parohia Stoenești Sfinții Apostoli Petru și Pavel Pr. Dorin Rohat Adresă: Comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, email: parohia.stoenestiatgmail.com
52 Parohia Strejnicu Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Daniel Ioan Chilan Adresă: Comuna Târgșorul Vechi, jud. Prahova, email: parohiastrejnicuatgmail.com
53 Parohia Șirna Sfinții Voievozi Pr. Dumitru Moldoveanu Adresă: Comuna Șirna, jud. Prahova, email: parohia.sirnaatgmail.com
54 Parohia Tăriceni Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Pr. Teodor Ciprian Stănică Adresă: Comuna Șirna, jud. Prahova, email: parohia.tariceniatgmail.com
55 Parohia Tătărani Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și Sf. Nectarie Pr. Cristian Prușan Adresă: Comuna Bărcănești, jud. Prahova, email: parohia.tataraniatgmail.com
56 Parohia Tătărăi Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Cristian Costel Făgăraș Adresă: Comuna Poienarii Burchi, jud. Prahova, email: parohia.tataraiatgmail.com
57 Parohia Târgșoru Nou Sfintii Voievozi Pr. Titus Ciobanu Adresă: Comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, email: parohia.targsoru.nouatgmail.com
58 Parohia Târgșoru Vechi Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Constantin Ghiță Adresă: Comuna Târgșorul Vechi, jud. Prahova, email: parohia.targsoru.vechiatgmail.com
59 Parohia Tinosu Sfintii Voievozi Pr. Dumitru Boițeanu Adresă: Comuna Tinosu, jud. Prahova, email: parohia.tinosuatgmail.com
60 Parohia Varnița Sfânta Treime Pr. Costin Stoica Adresă: Comuna Șirna, jud. Prahova, email: parohia.varnitaatgmail.com
61 Parohia Zalhana Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Pr. Cristian Anton Adresă: Comuna Mănești, jud. Prahova, email: parohia.zalhanaatgmail.com
Protoieria Ploiești Nord
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Acoperământul Maicii Domnului Acoperământul Maicii Domnului Pr. Constantin Bădulescu Adresă: Str. Cameliei, Nr.1D, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0722.892.697, email: badulescu.constantinatyahoo.com
2 Parohia Adormirea Maicii Domnului Adormirea Maicii Domnului și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Stan Duțu Adresă: Str. Corlătești, Nr.3B, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0765.211.721, email: adormireamaiciidomnuluiatyahoo.com
3 Parohia Buna Vestire Buna Vestire Pr. Bogdan Grigorescu Adresă: Str. Plevnei, Nr. 2, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0724.509.144, email: bunavestire.ploiestiatgmail.com
4 Parohia Învierea Domnului Învierea Domnului Pr. Nicolaie Bondrea Adresă: Str. Pomilor, Nr.24, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0724.266.617
5 Parohia Maica Precista Adormirea Maicii Domnului Pr. Ștefan Mușat Adresă: Str. Armoniei, Nr. 3, jud. Prahova, telefon: 0722.343.235, email: ciprian1984atyahoo.com
6 Parohia Nașterea Domnului Și Sf. Andrei Nașterea Domnului și Sf.Ap. Andrei Pr. Laurențiu Brescan Adresă: Str. Andrei Mureșean, Nr.69, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0728.071.563, email: brescanlaurentiuatyahoo.com
7 Parohia Nașterea Maicii Domnului Nașterea Maicii Domnului și Învierea lui Lazăr Pr. Cătălin Ionuț Iordăchescu Adresă: Str. Mihai Bravu, Nr. 228 B, Ploiești, jud. Prahova, email: nasterea_maicii_domnuluiatyahoo.com
8 Parohia Sf. Antonie Cel Mare Sfântul Antonie cel Mare Pr. Marian Daniel Constantinescu Adresă: Str. Salcâmilor, Nr.2, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0762.670.751, email: c_marian_daniel2008atyahoo.com
9 Parohia Sf. Apostoli Sfinții Apostoli Petru și Pavel Pr. Ioan Augustin Pîrlea Adresă: Str. Matei Basarab, Nr.63, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0748.259.835, email: ph12augatyahoo.com, site: www.bisericadomneasca.ro
10 Parohia Sf. Dumitru Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Pr. Marius Bogdan Dumitru Adresă: Str. Mircea Cel Bătrân, Nr.47, Ploiești, jud. Prahova,  0724.547.619; bogdansideliaatyahoo.com
11 Parohia Sf. Gheorghe – Nou Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Sf. Calinic și Schimbarea la Față Pr. Gabriel Oprea Adresă: Str. Boldescu, Nr.16, Ploiești, jud. Prahova, telefon:  0344.100.520; email: goprea70atgmail.com, sit: www.sfgheorghenou-ploiesti.ro
12 Parohia Sf. Ilie Sfântul Ilie Pr. Daniel Goga Adresă: Str. Carpenului, Nr.17-19, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0744.643.033, email: sfantulilie.tabaciatgmail.com
13 Parohia Sf. Nicolae – Nou Sf. Ierarh Nicolae și Sf. Ierarh Alexandru Pr. Jean Nedelea Adresă: Str. Stadionului, Nr. 21, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0742.228.014; email: jeannedeleaatyahoo.de
14 Parohia Sf. Nicolae – Vechi Sf. Ierarh Nicolae, Sf. Mc. Teodor Tiron Pr. Cătălin Irimia Adresă: Str. Mihai Bravu, Nr.105, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0723.453.199, email: andairimiaatgmail.com
15 Parohia Sf. Pantelimon Sf. Mare Mucenic Pantelimon și Intrarea Maicii Domnului în Biserică Pr. Ilie Gabriel Hagiu Adresă: Str. Democrației, Nr.71, Ploiești, jud. Prahova, telefon:  0722.572.714; email: higabriel07atgmail.com; site: sfpantelimon.ro
16 Parohia Sf. Spiridon Sf. Ierarh Spiridon și Sf. Apostoli Petru si Pavel Pr. Dragoș Badea Adresă: Str. Văleni 98, jud. Prahova, telefon: 0755.220.099; email: pdbatgmail.com, site: sfspiridonploiesti.ro
17 Parohia Sf. Ștefan Și Sf. Mina Sf. M. Mc. și Arhid. Ștefan și Sf. M.Mc Mina Pr. Marcel Cîrstea Adresă: Str. Romană, Nr.94, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0766.302.752, email:cirsteamarcelatyahoo.com
18 Parohia Sf. Vineri Sf. Cuv. Parascheva și Sf. Mc. Paraschevi Pr. Petre Mihai Adresă: Str. Neagoe Basarab, Nr.12, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0723.617.211
19 Parohia Sf. Voievozi Sf. Voievozi și Sf. Antonie cel Mare Pr. Răzvan Negoescu Adresă: Str. Ștefan Cel Mare, Nr.23, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0724.218.524; email: bisericasfvoievozi23atyahoo.com, site: www.biserica-sf-voievozi.ploiesti-prahova.ro
20 Parohia Balaca Sfinții Împărați Constantin și Elena Pr. Marian Ioan Stan Adresă: Str. Cocorilor, Nr. 7, Boldești-Scăieni, jud. Prahova, telefon: 0723.849.385, email:  marianstanatymail.com
21 Parohia Blejoi Sf. Cuviasă Parascheva și Nașterea Maicii Domnului Pr. Bogdan Costin Georgescu Adresă: Comuna Blejoi, Str. Principală, Nr. 13, jud. Prahova, telefon: 0344.114.733; email: stefanmihaelabogdananaatgmail.com
22 Parohia Berceni Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Ionuț Dragoș Iftimi Adresă: Sat Berceni, Comuna Berceni, jud. Prahova, telefon: 0729.296.898
23 Parohia Boldești Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Daniel Vasile Sasu Adresă: Str.Calea Unirii, Nr.50, Boldești-Scăieni, jud. Prahova, telefon:  0727.800.944; email: danielsasu72atyahoo.com
24 Parohia Bucov Sfânta Treime Pr. Mihai Ionescu Adresă: Comuna Bucov, Sat Bucov, Str. Eroilor, jud. Prahova, telefon: 0744.323.748, email: marinamihaiatyahoo.com
25 Parohia Buda Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Ionuț Emanuel Sandu Adresă: Comuna Râfov, Sat Buda, jud. Prahova, telefon: 0766.285.016, email: sanduionutemanuelatyahoo.com
26 Parohia Chițorani Sfântul Stelian Pr. Laurențiu Petre Adresă: Comuna Bucov, Sat Chițorani, jud. Prahova, telefon: 0742.406.470
27 Parohia Cocorăștii Mislii Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pr. Costin Iulian Trupoiu Adresă: Comuna Cocorăștii Mislii, jud. Prahova, telefon: 0727.826.175; email: iulian_trupoiuatyahoo.com
28 Parohia Cocoșești Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Sf. Cuv. Parascheva Pr. Ștefan Viorel Unchiașu Adresă: Sat Cocoșești, Comuna Păulești, jud. Prahova, telefon: 0751.367.498, email: stefan_uncheasuatyahoo.com
29 Parohia Corlătești Sf. Ierarh Nicolae Pr. Iustin Marian Biton Adresă: Sat Corlătești, Comuna Berceni, jud. Prahova, telefon: 0726.018.166, email: rose_florysatyahoo.com
30 Parohia Coslegi Sfinții Împărați Constantin și Elena Pr. Marian Cioca Adresă: Comuna Valea Călugărească, jud. Prahova, telefon: 0723.861.615
31 Parohia Cosminele Înălțarea Domnului Pr. Vasile Veselu Adresă: Comuna Cosminele, jud. Prahova, telefon: 0746.010.683
32 Parohia Dâmbu Sf. Dimitrie cel Nou Pr. Iustin Florin Dumitru Adresă: Comuna Berceni, jud. Prahova, telefon: 0734.633.644; email: parohiadambuphatyahoo.com
33 Parohia Dârvari Adormirea Maicii Domnului Pr. Daniel Cimpoieru Adresă: Comuna Valea Călugărească, Sat Dârvari, Nr, 20B, jud. Prahova, telefon: 0726.915.323, email: daniel_cimpoeru2006atyahoo.com
34 Parohia Găgeni Sf. Voievozi și Sf. Cuv. Parascheva Pr. Aurel Gheorghe Panait Adresă: Comuna Păulești, jud. Prahova, telefon: 0724.538.456, email: preotaurelatyahoo.com
35 Parohia Gherghița Sfântul Dimitrie și Sfântul Procopie Pr. Emil Barbu Adresă: Comuna Gherghița, Sat Gherghița, jud. Prahova, telefon: 0799.108.648; email: emil.barbuatpreferafoods.ro
36 Parohia Goga Nașterea Maicii Domnului Pr. Silviu Cătălin Cristinescu Adresă: Comuna Râfov, jud. Prahova, telefon: 0763.670.091; email: fcsilviuatyahoo.com
37 Parohia Goruna Sfinții Voievozi Pr. Florin Vasile Șuruparu Adresă: Comuna Cocorăștii Mislii, jud. Prahova, telefon: 0722.438.978; email: parohiagorunaatyahoo.com
38 Parohia Gura Văii Izvorul Tămăduirii și Sfântul Gheorghe Pr. George Cătălin Sandu Adresă: Comuna Valea Călugărească, jud. Prahova, telefon:  0724.237.817; email: sandu_geo_catalinatyahoo.com
39 Parohia Malamuc Sfântul Mucenic Haralambie și Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Nicolae Dumitru Stan Adresă: Comuna Gherghița, Sat Malamuc, jud. Prahova, telefon: 0748.010.013, email: stannicolaedumitruatgmail.com
40 Parohia Moara Domnească Sf. Ierarh Nicolae Pr. Alexandru Nicolae Scărlătescu Adresă: Comuna Râfov, Sat Moara Domnească, jud. Prahova, telefon: 0769.223.174
41 Parohia Moara Nouă Buna Vestire Pr. Ioan Moldovan Adresă: Comuna Berceni, Sat Moara Nouă, jud. Prahova, telefon: 0754.373.444, email: parohia.moara.nouaatgmail.com
42 Parohia Nisipoasa Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Marian Luca Adresă: Comuna Plopu, sat nisipoasa, jud. Prahova, telefon: 0722.444.127
43 Parohia Olarii Vechi Adormirea Maicii Domnului, Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântul Haralambie Pr. Cornel Neagu Adresă: Comuna Gherghița, Sat Olarii Vechi, jud. Prahova, telefon: 0727.852.162, email: cornelneagu77atyahoo.com
44 Parohia Palanca Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Pr. Petre Sandu Adresă: Comuna Râfov, Sat Palanca, jud. Prahova, telefon: 0763.600.245
45 Parohia Pantazi Sfinții Trei Ierarhi Pr. Laurențiu Stănescu-Savu Adresă: Comuna Valea Călugărească, Sat Pantazii, jud. Prahova, telefon: 0736.938.090, stanescusavulaurentiuatgmail.com
46 Parohia Păulești Sf. Ierarh Nicolae Pr. Valentin Enache Adresă: Comuna Păulești, jud. Prahova, telefon: 0744.565.935, email: enachesabrinaatyahoo.com
47 Parohia Pleașa Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Pr. Marius Gheorghe Adresă: Comuna Bucov, Sat Pleașa, jud. Prahova, telefon: 0727.558.677, email: parohiapleasaatyahoo.com
48 Parohia Pleașa Colonie Sfântul Calinic de la Cernica Pr. Jean Paul Arghire Adresă: Comuna Bucov, Sat Pleașa, jud. Prahova, telefon: 0744.317.785; email: mihaelalauraarghireatyahoo.co.uk
49 Parohia Plopeni Oraș Înălțarea Domnului și Sfântul Nicolae Pr. Marius Miu Adresă: Plopeni, Str. Independenței, Nr.1, jud. Prahova, telefon: 0743.178.173, email: miumariusconstantinatyahoo.com, sit: www.bisericaorasuluiplopeniprahova.webgarden.com
50 Parohia Ploieștiori Sf. Mare Mucenic Dimitrie Pr. Gabriel Tudor Adresă: Ploieștiori, jud. Prahova, telefon: 0722.288.323, email: gabrielrodutatyahoo.com
51 Parohia Plopeni Sat Adormirea Maicii Domnului Pr. Vasile Bogdan Niculică Adresă: Sat Dumbrăvești, Comuna Dumbrăvești, jud. Prahova, telefon:  0727.074.821, email: parohiaplopenisatatyahoo.com
52 Parohia Plopu Sfinții Atanasie și Chiril Pr. Panait Georgian Ștefan Adresă: Comuna Plopu, Sat Plopu, jud. Prahova, telefon: 0733.566.383
53 Parohia Radila Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul Pr. George Vlad Adresă: Comuna Valea Călugărească, Sat Radila, Nr. 83, jud. Prahova, telefon: 0726.019.724, email: vladgeorge1985atyahoo.com
54 Parohia Râfov - Filia Mălăiești Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Vasile Ioniță Adresă: Comuna Râfov, Nr.23, jud. Prahova, telefon: 0788.132.234; email: parohia.rfovatyahoo.ro
55 Parohia Scăieni Adormirea Maicii Domnului Pr. George Damian Zidărescu Adresă: Boldești-Scăieni, Str. Monumentului, jud. Prahova, telefon: 0730.003.139; email: zidarescugeorgedamianatgmail.com
56 Parohia Seciu Sfânta Treime Pr. Gheorghe Petre Adresă: Loc. Boldești-Scăieni, jud. Prahova, telefon: 0734.464.818
57 Parohia Țipărești Sfinții Apostoli Petru și Pavel Pr. Florian Alexandru Cârciu Adresă: Com. Cocorăștii Mislii, Sat Goruna, jud. Prahova, telefon: 0729.889.716; parohia_tiparestiatyahoo.com
58 Parohia Valea Nicovani Adormirea Maicii Domnului Pr. Ciprian Ionuț Gheorghiu Adresă: Comuna Valea Călugărească, Sat Valea Nicovani, jud. Prahova, telefon: 0724.294.752, email: gheorghiu_ciprian_ionutatyahoo.com
59 Parohia Valea Popii Buna Vestire și Sfântul Pantelimon Pr. Bogdan Vasile Voica Adresă: Comuna Valea Călugărească, jud. Prahova, telefon: 0721.705.394, email: iulianagabriela_voicaatyahoo.com
60 Parohia Vâlcănești Sfântul Dumitru și Sfântul Gheorghe Pr. Ionel Florin Rusea Adresă: Comuna Vâlcănești, jud. Prahova, telefon: 0726.278.698, email: mihaela.ruseaatyahoo.com
Protoieria Câmpina
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Înălțarea Domnului Câmpina Înălțarea Domnului Pr. Paul Izvoranu Adresă: Str. Viitorului Nr. 11, Câmpina, jud. Prahova, telefon: 0721.228.633, email: anda.izvoranuatyahoo.com
2 Parohia Sf. Apostol Andrei Câmpina Sf. Ap. Andrei si Sf. Voievod Stefan cel Mare Pr. Mihail Radu Adresă: Str. Bistriței, Nr. 15, Câmpina, jud. Prahova, telefon: 0721.907.184, email: radumihai_22atyahoo.com
3 Parohia Sf. Mc. Dimitrie Câmpina Sf.Cuv.Parascheva Pr. Grigore Melnic Adresă: Str.Orizontului, Nr. 1B, Câmpina, jud. Prahova, telefon: 0722.620.159, email: melnicgrigoreatyahoo.ro
4 Parohia Sf. Nicolae Câmpina Sf.Nicolae Pr. Grigore Meșteroaie Adresă: Str.Aleea Nucilor, Nr. 9, Câmpina, jud. Prahova, telefon: 0726.717.398, email: melnicgrigoreatyahoo.com
5 Parohia Sf. Treime Câmpina Sf.Treime Pr. Gheorghe Mantu Adresă: Str.Republicii, Nr. 23, Câmpina, jud. Prahova, telefon: 0721.634.677, email: pr.gheorghe.mantuatgmail.com
6 Parohia Sf. Voievozi Câmpina Sf.Voievozi Pr. Bogatoiu Octavian Simion Adresă: Str.B. P. Hașdeu, Nr. 88, Câmpina, jud. Prahova, telefon: 0723.334.748, email: simionbogatoiuoctavianatyahoo.com
7 Parohia Nașterea Maicii Domnului Câmpina Nașterea Maicii Domnului Pr. Nicolae Radu Adresă: Str.Taberei, Nr. 2, Câmpina, jud. Prahova, telefon: 0727.068.460, email: pr.nicolae.raduatgmail.com
8 Parohia Adormirea Maicii Domnului Breaza Adormirea Maicii Domnului Pr. Gheorghe Gâță Adresă: Str. Armoniei, Nr. 8, Breaza, jud. Prahova, telefon: 0744.513.727, email: gicu_amdatyahoo.com
9 Parohia Adormirea Maicii Domnului Băicoi Adormirea Maicii Domnului și Sf. Serafim de Sarov Pr. Iustin Negoiță Adresă: Băicoi, jud. Prahova, telefon: 0765.077.193, email: iustin_negoitaatyahoo.com
10 Parohia Azuga Sf.Treime Pr. Mihai Dobrescu Adresă: Str. Independentei, Nr. 27, Azuga, jud. Prahova, telefon: 0741.119.703, email: parohia.azugaatyahoo.ro
11 Parohia Azuga II Adormirea Maicii Domnului Pr. Alexandru Mihai Adresă: Str. Monumentului, Nr. 54, Azuga, jud. Prahova, telefon: 0748.240.558, email: alecsandru_mav182atyahoo.com
12 Parohia Băicoi I Sf.Împ.Constantin și Elena Pr. Gheorghe Ștefănică Adresă: Str. Plevnei, Nr. 8, Băicoi, jud. Prahova, telefon: 0788.288.499, email: astefanicaatyahoo.com
13 Parohia Băicoi II Sf.Nicolae și Sf.Ilie Pr. Constantin Andrei Adresă: Str. Victoriei, Nr. 12, Băicoi, jud. Prahova, telefon: 0788.288.492, email: beatrice_andreiatyahoo.com,
14 Parohia Bănești Adormirea Maicii Domnului Pr. Gheorghe Liță Adresă: Șos. Națională, Nr. 8, Com. Bănești, jud. Prahova, telefon: 0725.495.158, email: gheorghelita1957atgmail.com
15 Parohia Bobolia Sf. Arh. Mihail si Gavriil Pr. Constantin Musat Adresă: Sat Bobolia, Com. Poiana Campina, jud. Prahova, telefon: 0721.545.008, email: martiriromaniatyahoo.com,
16 Parohia Bordenii Mari Adormirea Maicii Domnului Pr. Liviu Milea Adresă: Sat Bordenii Mari, Com. Scorțeni, jud. Prahova, telefon: 0723.867.880, email: pr.liviumileaatyahoo.com
17 Parohia Bordenii Mici Sf.Arh.Mihail și Gavriil Pr. Constantin Neagu Adresă: Sat Bordenii Mici, Com. Scorțeni, jud. Prahova, telefon: 0742.136.446, email: neaguadriancatgmail.com
18 Parohia Brătășanca Sf. Mare Mc.Gheorghe Pr. Ion Daniel Vătășescu Adresă: Sat Bratasanca, Com. Filipeștii De Târg, jud. Prahova, telefon: 0728.072.890, email: vatasescu_iondanielatyahoo.com
19 Parohia Breaza de Jos Sf. Mare Mc.Gheorghe Pr. Cosmin Dinu Adresă: Str.Sunătorii, Nr. 6, Breaza, jud. Prahova, telefon: 0737.125.080, email: cosminvictordinuatyahoo.com
20 Parohia Breaza de Sus I Sf.Nicolae Pr. Gheorghe Dobre Adresă: Str. Republicii, Nr. 13, Breaza, jud. Prahova, telefon: 0722.734.503, email: geo.dobreatyahoo.com
21 Parohia Breaza de Sus II Schimbarea la Față Pr. Ștefan Simion Adresă: Str.Republicii, Nr. 231, Breaza, jud. Prahova, telefon: 0724.577.848, email: simion_s2000atyahoo.com,
22 Parohia Brebu I Sf.Voievozi Pr. Tănase Marian Pr Adresă: Com. Brebu, jud. Prahova, telefon: 0729.023.327, email: parohiabrebu1atgmail.com
23 Parohia Brebu II Nașterea Maicii Domnului Pr. Mihai Albu Adresă: Com. Brebu, jud. Prahova, telefon: 0720.544.866, email: albu_mihailatyahoo.com,
24 Parohia Buștenari Sf.Ștefan Pr. Chirobocea Alexandru Pr Adresă: Sat Buștenari, Com. Telega, jud. Prahova, telefon: 0729.445.668, email: alex.chiroboceaatgmail.com
25 Parohia Bușteni Nașterea Maicii Domnului Pr. Virgil Grigore Adresă: Str.Libertății, Nr. 95, Bușteni, jud. Prahova, telefon: 0722.613.43 , email: grigorevirgilatgmail.com
26 Parohia Călinești Adormirea Maicii Domnului Pr. Nicolae Hălăngescu Adresă: Sat Călinești, Com. Florești, jud. Prahova, telefon: 0764.132.588, email: prenicuatyahoo.com
27 Parohia Cocorăștii Caplii Sf.Dimitrie și Sf.Nicolae Pr. A.Gheorghe Radu Adresă: Sat Cocorăștii Caplii, Com. Măgureni, jud. Prahova, telefon: 0723.502.973, email: radu_carmen100atyahoo.com
28 Parohia Comarnic Sf.Nicolae Pr. Gabriel Cârciu Adresă: Str. Secăriei, Nr.72, Comarnic, jud. Prahova, telefon: 0788.627.047, email: preotcarciugabrielatgmail.com
29 Parohia Cornu de Jos Sf. Cuvioasa Parascheva Pr. Popa George Leescu Adresă: Str. Carol I, Nr. 463, Com.Cornu, jud. Prahova, telefon: 0722.383.288, email: george_leescuatyahoo.com
30 Parohia Cornu de Sus Înălțarea Domnului Pr. Alexandru Zamfir Adresă: Str. Mihai Viteazul, Nr. 109, Com. Cornu, jud. Prahova, telefon: 0726.112.499, email: Legaladv2007atyahoo.com
31 Parohia Dâmbu Sf.Voievozi Pr. Ștefan Daniel Ghidu Adresă: Str. Dumbrava Roșie, Sat.Dâmbu, Băicoi, jud. Prahova, telefon: 0745.044.750, email: adelamagneaatyahoo.com,
32 Parohia Dițești Sf.Nicolae Pr. Valentin Cârstea Adresă: Sat Ditesti, Com. Filipeștii De Pădure, jud. Prahova, telefon: 0723.604.252, email: coddy_valyatyahoo.com
33 Parohia Dragăneasa Sf.Ioan Botezătorul Pr. Constantin Silivestru Adresă: Sat Drăgăneasa, Com. Provița De Jos, jud. Prahova, telefon: 0720.932.626, email: cosminsilivestruatyahoo.com
34 Parohia Filipeștii de Tîrg Adormirea Maicii Domnului Pr. Gabriel Botescu Adresă: Com. Filipeștii De Târg, jud. Prahova, telefon: 0723.298.500, email: anasiioanaatyahoo.com
35 Parohia Filipeștii de Pădure Sf.Trei Ierarhi Pr. Adrian Alexe Adresă: Str. Mocani, Nr.562, Com. Filipeștii De Pădure, jud. Prahova, telefon: 0722.221.410, email: preotadrianstefanatyahoo.com
36 Parohia Florești Sf.Treime și Nașterea Maicii Domnului Pr. Gabriel Brezeanu Adresă: Str. 23 August, Nr.304, Com. Florești, jud. Prahova, telefon: 0740.128.202, email: gabriel.brezeanu92atgmail.com
37 Parohia Ghioșești Nașterea Maicii Domnului Pr. Ilie Caloianu Adresă: Str. Ghioșești, Nr. 271, Comarnic, jud. Prahova, telefon: 0766.564.556, email: parintele_ilieatyahoo.com,
38 Parohia Izvorul Sf. Ap.Andrei Pr. Daniel Șovăială Adresă: Sat Izvorul, Com. Provița De Sus, jud. Prahova, telefon: 0765.320.337, email: sovaialadanielatgmail.com
39 Parohia Liliești Sf. Treime și Sf. Nicolae Pr. Valeriu Manea Adresă: Str. Independentei, Nr.6 A, Cart. Liliești, Băicoi, jud. Prahova, telefon: 0731.837.962, email: prvaleriumaneaatyahoo.com
40 Parohia Lunca Mare Sf.Pantelimon Pr. Gheorghe Șopaltă Adresă: Sat Lunca Mare, Com. Șotrile, jud. Prahova, telefon: 0740.403.605, email: parohialuncamareatyahoo.com
41 Parohia Lunca Prahovei Sf. Mare Mc. Gheorghe Pr. Cătălin Dumitru Adresă: Sat Lunca Prahovei, Com. Măgureni, jud. Prahova, telefon: 0723.191.762, email: caty189atyahoo.com
42 Parohia Măgureni I Sf.Treime Pr. Alexandru Șchiopu Adresă: Com. Măgureni, jud. Prahova, telefon: 0745.767.209, email: schiopu.alexandruatyahoo.com
43 Parohia Măgureni II Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul Pr. Florin Alecse Adresă: Satul Banului, Nr.540, Com. Măgureni, jud. Prahova, telefon: 0726.346.619, email: florin2486atyahoo.com,
44 Parohia Mărgineni Adormirea Maicii Domnului Pr. Vasile Preda Adresă: Sat Mărgineni, Com. Filipeștii De Târg, jud. Prahova, telefon: 0744.673.144, email: preda355atyahoo.com
45 Parohia Melicești Sf.Voievozi 0 Adresă: Sat. Melicești, Com. Telega, jud. Prahova
46 Parohia Mislea Sf. Mare Mc.Gheorghe Pr. Marius Marin Adresă: Sat Mislea, Com. Scorțeni, jud. Prahova, telefon: 0745.082.470, email: mihay_puyaatyahoo.com,
47 Parohia Nistorești Sf.Prooroc Ilie Pr. Marius Dârstaru Adresă: Cartier Nistorești, Breaza, jud. Prahova, telefon: 0788.288.457, email: parohianistorestiatyahoo.com
48 Parohia Ocina Adormirea Maicii Domnului Pr. Ion Bădilă Adresă: Com. Adunați, jud. Prahova, telefon: 0724.842.700, email: parohiaocinaatgmail.com
49 Parohia Pietriceaua Sf.Treime Pr. Valentin Dima Adresă: Sat Pietriceaua, Com. Brebu, jud. Prahova, telefon: 0726.189.073, email: dyvaleeatyahoo.com
50 Parohia Podul Cheii Sf.Mc.Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pr. Ionuț Necula Adresă: Sat Podul Cheii, Com. Brebu, jud. Prahova, telefon: 0737.915.540, email: parohiapodulcheiiatyahoo.com
51 Parohia Podul Vadului Nașterea Maicii Domnului Pr. Laurențiu Vereș Adresă: Str. Liniștei, Nr.6, Breaza, jud. Prahova, telefon: 0722.300.962, email: veress_laurentiuatyahoo.com
52 Parohia Poiana Câmpina Adormirea Maicii Domnului Pr. Dinu Nicu Adresă: Str. Bisericii, Nr. 236, Poiana Câmpina, jud. Prahova, telefon: 0741.979.462, email: nicudinu10atgmail.com
53 Parohia Poiana Comarnic Sf. Mare Mc.Gheorghe Pr. Florin Cătălin Mosgoreanu Adresă: Cartier Poiana Comarnic, Nr. 183, Comarnic, jud. Prahova, telefon: 0788.288.451, email: catalinmosgoreanuatyahoo.com
54 Parohia Poiana Țapului Sf.Împ.Constantin și Elena Pr. Ion Grosu Adresă: B-Dul Independenței, Nr. 68, Cart. Poiana Țapului, Bușteni, jud. Prahova, telefon: 0722.514.627, email: oanagrosu86atyahoo.com
55 Parohia Provița de Jos Sf.Nicolae Pr. Cristian Dumitru Adresă: Com. Provița De Jos, jud. Prahova, telefon: 0767.609.978, email: valentin.dumitru23atyahoo.com
56 Parohia Provița de Sus Adormirea Maicii Domnului Pr. Constantin Ciubuciu Adresă: Com. Provița De Sus, jud. Prahova, telefon: 0727.302.918, email: gabrielciubuciuatyahoo.com
57 Parohia Schit Lespezi Sf.Treime Pr. Vasile Enoae Adresă: Cart. Podul Neag, Nr. 3, Comarnic, jud. Prahova, telefon: 0720.603.926, email: enoaegatyahoo.com
58 Parohia Scorțeni Sf.Nicolae Pr. Toni Rîndașu Adresă: Str. Valea Scortii, Nr. 1, Com.Scorțeni, jud. Prahova, telefon: 0244.355.121, email: robert.randasuatlive.com,
59 Parohia Secăria Buna Vestire Pr. Ștefan Mihai Georgescu Adresă: Com. Secăria, jud. Prahova, telefon: 0745.052.886, email: stefangeorgescu05atyahoo.com
60 Parohia Seciuri Paltinul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Albu Cornel Pr Adresă: Com. Șotrile, jud. Prahova, telefon: 0723.224.865, email: veroo_albuatyahoo.com
61 Parohia Sat Minieri Sf. Varvara Pr. Marian Anghel Adresă: Sat Minieri, Com. Filipeștii De Padure, jud. Prahova, telefon: 0721.993.538, email: pr.anghelmarianatyahoo.com
62 Parohia Sinaia I Sf.Prooroc Ilie Pr. Daniel Coțoapă Adresă: B-Dul Republicii, Nr.48, Sinaia, jud. Prahova, telefon: 0765.652.517, email: tatinico75atyahoo.com
63 Parohia Sinaia II Sf.Apostol Andrei Pr. Florin Vasile Rotar Adresă: Str. Calea București, Nr. 46-48, Sinaia, jud. Prahova, telefon: 0732.136.413, email: florin.rotaratyahoo.com
64 Parohia Sinaia III Nașterea Maicii Domnului, Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș Pr. Benone Tănase Adresă: Sinaia, jud. Prahova, telefon: 0744.855.046, email: tanase_benoneatyahoo.com
65 Parohia Șotrile Sf. Nicolae Pr. Avram Adrian Dima Adresă: Com. Șotrile, jud. Prahova, telefon: 0722.592.775, email: avramadriandimaatyahoo.com
66 Parohia Talea Sf.Nicolae Pr. Constantin Toma Adresă: Com. Talea, jud. Prahova, telefon: 0757.477.893, email: cosimpaatyahoo.com
67 Parohia Telega I Sf. Voievozi Pr. Marian Ștefan Adresă: Str. Principală, Com. Telega, jud. Prahova, telefon: 0728.932.152, email: parohia_telega1atyahoo.com
68 Parohia Telega II Sf. Treime Pr. Bogdan Pascu Adresă: Com. Telega, jud. Prahova, telefon: 0769.509.128, email: bogdandorin27atyahoo.com
69 Parohia Telega Vale Sf. Nicolae Pr. Mihail Calcea Adresă: Com. Telega, jud. Prahova, telefon: 0244.368.478, email: robert.randasuatlive.com,
70 Parohia Teșila I Adormirea Maicii Domnului Pr. Mircea Tăleanu Adresă: Sat Teșila, Com. Valea Doftanei, jud. Prahova, telefon: 0727.744.741, email: tmircea23atyahoo.com,
71 Parohia Teșila II Sf.Împ.Constantin și Elena Pr. Teodor Lamba Adresă: Sat Teșila, Com. Valea Doftanei, jud. Prahova, telefon: 0727.878.077, email: parohiatesila2atyahoo.com
72 Parohia Țintea Duminica Tuturor Sfinților Pr. David Gugu Adresă: Str. Albăstrelelor, Nr. 10, Cart. Țintea, Băicoi, jud. Prahova, telefon: 0741.042.831, email: gugudavid2012atyahoo.com
73 Parohia Traisteni Sf.Voievozi Pr. Ion Florin Moise Adresă: Sat Trăisteni, Com.Valea Doftanei, jud. Prahova, telefon: 0729.963.052, email: parohia.traisteniatyahoo.com
74 Parohia Tufeni I Nașterea Maicii Domnului Pr. Constantin Albu Adresă: Str. Primăverii, Cart. Tufeni, Băicoi, jud. Prahova, telefon: 0741.198.232, email: albuconstantin32atyahoo.com
75 Parohia Tufeni II Nașterea Maicii Domnului Pr. Dragoș Ion Șușu Adresă: Dn 1, Km. 86, Băicoi, jud. Prahova, telefon: 0721.289.230, email: yon_dragosatyahoo.com
76 Parohia Urleta Sf.Voievozi Pr. Mihăiță Iordăchescu Adresă: Str. Principală, Nr. 160, Sat Urleta, Com. Bănești, jud. Prahova, telefon: 0723.067.507, email: oana.iordachescuatyahoo.com
77 Parohia Valea Târsei Sfântul Mare Mucenic Mina Pr. Marius Ștefănel Clinci Adresă: Str. Ocina, Nr. 174 D, Breaza, jud. Prahova, telefon: 0726.216.565, email: mariusstefanelclinciatyahoo.com
78 Parohia Zamora Sf. Mare Mc. Gheorghe Pr. Iulian Barbu Adresă: Cart. Zamora, Bușteni, jud. Prahova, telefon: 0740.020.533, email: iulian_barbu67atyahoo.com,
Protoieria Vălenii de Munte
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Filip - Văleni Intrarea in Biserica a Maicii Domnului Pr. Vergil Drăghici Adresă: Str. Libertății, Nr. 1, Vălenii de Munte, județul Prahova, telefon: 0724582340, e-mail:  parohiafilipatgmail.com
2 Parohia Mânăstirea - Văleni Adormirea Maicii Domnului Pr. George Cocoșilă Adresă: Str. Berevoiești, nr. 6, Vălenii de Munte, județul Prahova, telefon: 0721560308, e-mail: parohiamanastireavaleniatyahoo.com
3 Parohia Sf. Ioan - Văleni Sf. Ioan Botezatorul Pr. Tiberiu Laurențiu Anton Adresă: Blv. Nicolae Iorga, nr. 114, Vălenii de Munte, județul Prahova, telefon: 0724520645, e-mail: parohiasfantulioanvaleniatyahoo.com
4 Parohia Sf. Nicolae Tabaci - Văleni Sf. Ier. Nicolae Pr. Gheorghe Boriceanu Adresă: Str. Aleea Bisericii, nr. 9, Vălenii de Munte, județul Prahova, telefon: 0745774878, e-mail: parohiasfnicolaetabaciatgmail.com
5 Parohia Sf. Spiridon - Văleni Sf. Ier. Spiridon Pr. Valentin Toader Adresă: Str. Berevoiești, nr. 50, Vălenii de Munte, județul Prahova, telefon: 0765289571, e-mail: sfantulspiridonvaleniidemunteatyahoo.com
6 Parohia Groșani - Slănic Sf. Ioan Botezatorul Pr. Ion Ivan Adresă: Str. Viitor, nr. 2, Slănic Prahova, județul Prahova, telefon: 0721194445, e-mail: parohia.grosaniatyahoo.com
7 Parohia Nașterea Maicii Domnului - Slănic Nașterea Maicii Domnului Pr. Florin-Romeo Bolovan Adresă: Str. Bisericii, nr. 5, Slănic Prahova, județul Prahova, telefon: 0744895431, e-mail: nastereamaiciidomnuluislanicatyahoo.com
8 Parohia Prăjani - Slănic Sf. Ioan Botezatorul Pr. Iulian Costache Adresă: Str. Brâncoveanu, nr. 111, Slănic, jud. Prahova, telefon: 0786031080, e-mail: parohiaprajanislanicphatgmail.com
9 Parohia Sfinții Trei Ierarhi Slănic Sf. Trei Ierarhi Pr. Ion Sînpetreanu Adresă: Str. 23 August, nr.17, Slănic Prahova, județul Prahova, telefon: 0720065160, e-mail: parohiasfintiitreiierarhiatyahoo.ro
10 Parohia Aluniș I Sf. Trei Ierarhi Pr. Daniel Mihăilescu Adresă: Str. Poștei, nr. 840, sat Aluniș, comuna Aluniș, județul Prahova, telefon: 0741115066, e-mail: parohiaalunis1atgmail.com
11 Parohia Aluniș II Sf. Cuv. Parascheva Pr. Cornel Șuchea Adresă: Str. Principală, nr. 520A, sat Aluniș, comuna Aluniș, județul Prahova, telefon: 0742992428, e-mail: parohiaalunis2atgmail.com
12 Parohia Aricestii Zeletin Sf. Ier. Nicolae Pr. Cristian-Roberto Petre Adresă: sat Ariceștii Zeletin, comuna Ariceștii Zeletin, județul Prahova, telefon: 0764936088, e-mail: aricestizeletin10023atyahoo.com
13 Parohia Bălțești Nasterea Maicii Domnului, Sf. Dimitrie Pr. Petrică Tănase Adresă: Sat Bălțești, Nr. 24, comuna Bălțești, județul Prahova, telefon: 0724432906, e-mail: parohiabaltestiatyahoo.com
14 Parohia Bătrâni Sf. Ier. Nicolae Pr. Aurelian Oprescu Adresă: str Principală, nr. 222, sat Bătrâni, comuna Bătrâni, județul Prahova, telefon: 0723509202, e-mail: parohiabatraniatyahoo.com
15 Parohia Bertea I Sf. Ap. Petru și Pavel Pr. Niculai Pană Adresă: Str.Principală, Nr.581; Comuna Bertea, județul Prahova ;tel: 0747332328; email: parohiabertea1atgmail.com
16 Parohia Bertea II Sf. Cuv. Parascheva Pr. Mihai Rusu Adresă: sat Bertea, Nr. 167, Comuna Bertea, județul Prahova, telefon: 0761408358, email: parohiabertea2atgmail.com
17 Parohia Bughile Sf. Arh. Mihail și Gavriil, Sf. Gheorghe Pr. Ovidiu Mihail Coșerea Adresă: Str. Principală, nr. 45B, sat Bughea de Jos, com. Gura Vitioarei, jud. Prahova, telefon: 0723350444; e-mail: parohiabughileatyahoo.ro; sit: parohiabughile.blogspot.com
18 Parohia Cărbunești Sf. Nicolae Pr. Constantin Manea Adresă: Str. Principală, nr. 172, sat Cărbunești, comuna Cărbunești, județul Prahova, telefon: 0730313313, e-mail: parohiacarbunestiatgmail.com
19 Parohia Cerașu Sf. Nicolae Pr. Florin Boțîrcă Adresă: Str. Principală, Nr. 133, sat Cerașu, comuna Cerașu, județul Prahova, telefon: 0761660828, e-mail: parohiacerasuphatgmail.com
20 Parohia Coțofenești Sf. Dimitrie, Adormirea Maicii Domnului Pr. Daniel Nelu Ionescu Adresă: Str. Bisericii, nr. 63, sat Coțofenești, comuna Vărbilău, județul Prahova, telefon:  0728065815, e-mail: parohiacotofenestiatyahoo.com
21 Parohia Coada Malului Sf. Arhangheli Mihail si Gavril Pr. Cristian Ștefăniță Mihai Adresă: Str. Principală, nr. 1B, sat Coada Malului, comuna Măgurele, județul Prahova, telefon: 0748994316, e-mail: parohiacoadamaluluiatyahoo.com
22 Parohia Cuib Sf.Arhangheli Mihail si Gavril, Sf. Dimitrie Pr. Adelin-Costin-Sorin Matei Adresă: Str. Cocoș, nr. 64, sat Cuib, comuna Gornet, județul Prahova, telefon: 0722.281.009, e-mail: parohiacuibatgmail.com
23 Parohia Drajna De Jos Sf. Ier. Alexandru Pr. Alexandru Lucian Cursaru Adresă: Str. Radu Şerban Voevod, Nr. 23, sat Drajna de Jos, comuna Drajna, județul Prahova, telefon: 0726371932 , email: parohiadrajnadejosatgmail.com
24 Parohia Drajna De Sus Sf. Ioan Botezatorul Pr. Alexandru Bogdan Stoica Adresă: Str. Neagoe Basarab, nr. 56, sat Drajna de Sus, comuna Drajna, județul Prahova, telefon: 0761488672, e-mail: parohiadrajnadesusatyahoo.com
25 Parohia Dumbrăvești Sf.Arh. Mihail si Gavriil, Sf. Cuv. Parascheva Pr. Dragoș-Ionuț Simion Adresă: Localitatea Dumbrăvești, Nr.105B, județul Prahova, telefon: 0765063911, email: parohiadumbravesti1atgmail.com
26 Parohia Făgetu Sf. M. Mc. Dimitrie Pr. Daniel Presiceanu Adresă, sat Făgetu, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova: telefon: 0752.232.000, e-mail: fagetu1998atgmail.com, sit: parohiafagetu.ro
27 Parohia Fundeni Sfântul Ierarh Nicolae, Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Andrei-Ciprian Jora Adresă: Sat Fundeni, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova, telefon: 0767225323, e-mail: parohiafundeni1atgmail.com
28 Parohia Gheaba Soborul Sfântului Ioan Botezătorul Pr. Constantin-Daniel Simion Adresă: sat Gheaba, nr.636, comuna Măneciu, județul Prahova, telefon: 0756153351, email:parohiagheabaatyahoo.ro
29 Parohia Gornet Cuib Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Frâncu Nicolae Adresa: str. Bisericii, Nr. 568A, comuna Gornet, județul Prahova, telefon: 0762.656.217, email: parohiagornetatyahoo.com
30 Parohia Gura Vitioarei Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Marian-Vasile Duță Adresă: str. Principală, nr.199, sat Gura Vitioarei, Comuna Gura Vitioarei, Jud. Prahova, telefon: 0722298362, email: parohiaguravitioareiatyahoo.ro
31 Parohia Homorâciu Adormirea Maicii Domnului Pr. Tiberiu-Florin Cojanu Adresă: sat Homorâciu, nr 181, comuna Izvoarele, județul Prahova, telefon 0747925297, email: parohiahomoraciuatgmail.com
32 Parohia Iazu Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pr. Ionel-Cătălin Pană Adresă: str. Iazului, nr 75, sat Iazu, comuna Măgurele, județul Prahova, telefon: 0744127192, e-mail: parohiaiazu98atyahoo.com
33 Parohia Izvoarele Izvorul Tămăduirii Pr. Iulian-Alexandru Grigore Adresă: Str. Principală, Nr. 138A, sat Izvoarele, comuna Izvoarele, județul Prahova, telefon: 0729720200 , email: parohiaizvoareleatgmail.com
34 Parohia Lipănești Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Adrian Marin Adresa: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 463 A, sat Lipănești, comuna Lipănești; județul Prahova, telefon: 0746169135; e-mail: parohialipăneștiatgmx.com; site: parohialipănești.ro
35 Parohia Livadea Adormirea Maicii Domnului Pr. Radu-Vlăduț Sauciuc Adresă: sat Livadea, comuna Vărbilău, județul Prahova, telefon: 0724320675, e-mail: parohialivadeaatyahoo.com
36 Parohia Matița Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Pr. Victor-Georgian Cojocaru Adresă: sat Matița, nr.207, comuna Șoimari, județul Prahova, telefon: 0748531151, email:parohiasfantuldimitriematitaatgmail.com, site:https://www.facebook.com/parohiamatita
37 Parohia Măgura Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Gabriel Banu Adresă: Str. Principală, Nr.176A, sat Măgura, Com.Șoimari, județul Prahova, telefon: 0752 270 119, e-mail: parohiamagura1930atyahoo.com
38 Parohia Măgurele I Tăierea Capului Sf Ioan Botezătorul și Sfânta Treime Pr. Ion Chirobocea Adresă: Str.Principală, sat Măgurele, comuna Măgurele, județul Prahova, telefon: 0727850596, email: parohiamagurele1atyahoo.com
39 Parohia Magurele II Adormirea Maicii Domnului Pr. Ion Oprea Adresă: Str. Bisericii, Nr 715, Com. Măgurele, Județul Prahova, telefon: 0742270526, email: parohiamagurele2atyahoo.com, facebook: Parohiamagurele2.
40 Parohia Mălăiești Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Andrei Onofrei Adresă: Sat Mălăiești, Comuna Dumbrăvești, județul Prahova, telefon: 0724206222, e-mail: parohiamalaestiatyahoo.com
41 Parohia Măneciu Pământeni I Adormirea Maicii Domnului Pr. Constantin-Cătălin Tărlungeanu Adresă: Strada Podișor Nr. 25, sat Măneciu Pământeni, Comuna Măneciu, județul Prahova, telefon: 0761075852, e-mail: parohiamaneciupamanteni1atgmail.com
42 Parohia Măneciu Pământeni II Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Silviu-Mihail Albu Adresă: Str. Principală, sat Măneciu Pământeni, comuna Măneciu, județul Prahova, telefon: 0732262356, e-mail: bisericasfcuvioasamaneciu2atyahoo.com
43 Parohia Măneciu Ungureni Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Mihail Peneș Adresă: Str. Tabla Buții, Nr. 238, sat Măneciu Ungureni, comuna Măneciu, județul Prahova, telefon: 0746243694, email: parohiamaneciuungureniatgmail.com, sit: parohiamaneciuungureni.ro
44 Parohia Mehedința

Sfântul Ierarh Nicolae

Pr. Ștefănel Bădescu Adresă: Str. Principală, nr. 32, sat Mehedința, comuna Podenii Noi, județul Prahova, telefon: 0730498438, e-mail: parohiamehedintaatgmail.com
45 Parohia Nucșoara Naşterea Maicii Domnului, Sf. Treime Pr. Adrian Bondoc Adresă: Str. Arhimandrit Eufrosin Potecă , Nr. 107, sat Nucșoara de Jos, comuna Posești, județul Prahova, telefon: 0722420366 , email: parohianucsoaraatgmail.com
46 Parohia Ogretin Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pr. Ioan-Nicolae Poenaru Adresă: Str. Sfântul Dimitrie, nr. 1, sat Ogretin, comuna Drajna, județul Prahova, telefon: 0763671079, e-mail: parohiaogretinatyahoo.com
47 Parohia Ostrovu Duminica Tuturor Sfinților Pr. Paul Iov Adresă: Str. Principală, nr. 21, sat Ostrov, comuna Aluniș, județul Prahova, telefon: 0723342023, e-mail: parohia.ostrovuatgmail.com
48 Parohia Păcureţi Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Gheorghe Pr. Vasile Micu Adresă: Sat: Păcureți, Nr. 33, comuna Păcureți, județul Prahova; telefon: 0734633576; email: parohia.pacuretiatgmail.com
49 Parohia Pântești-Făget Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Gabriel Conțeanu Adresă: Str. Bisericii, Nr. 10, sat Drajna de Sus, comuna Drajna, județul Prahova, telefon: 0761940789, email: parohiapantestifagetatyahoo.com
50 Parohia Poiana Copăceni Acoperământul Maicii Domnului, Sfântul Grigorie Decapolitul, Sfântul Apostol Luca Pr. George Răzvan Olah Adresă: sat Poiana Copăceni, nr 322, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova, telefon: 0735530873, email: parohiacopaceniatyahoo.com, Facebook: Parohia Poiana Copăceni
51 Parohia Poiana Vărbilău Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pr. Alexandru-Vlad Popescu Adresă: Str Principială, Sat Poiana Varbilau, Com Varbilau, județul Prahova, telefon: 0726576688, email:parohiapoianavarbilau1864atgmail.com;Facebook Parohia Poiana Varbilau
52 Parohia Podenii Noi Adormirea Maicii Domnului și Sfânta Treime Pr. Traian Bădilă Adresă: Sat Sfăcăru, nr. 115, comuna Podenii Noi, județul Prahova, telefon: 0762682003, e-mail: parohiapodeniinoiatyahoo.com
53 Parohia Podenii Vechi Izvorul Tămăduirii Pr. Marius-Ciprian Ana Adresă: Str. Giurgești 256, sat Podenii Vechi, comuna Balțești, județul Prahova, telefon: 0730459079, email parohiapodeniivechiatyahoo.com, facebook Parohia Podenii Vechi
54 Parohia Popești II Sfântul Ierarh Nicolae /Sfântul Ioan Rusul Pr. Adrian Ionuț Gomoescu Adresă: sat Popești, Nr 39, comuna Podenii Noi, județul Prahova, telefon: 0767770514, email: parohia.popestiatyahoo.com
55 Parohia Posești Adormirea Maicii Domnului Pr. Alexandru-Petruț Enache Adresă: Str. Bisericii, sat Posești, comuna Posești, județul Prahova, telefon: 0720689375, e-mail: parohia.posestiatgmail.com
56 Parohia Predeal Sărari Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Nicolae Manache Adresă: Str. Bobicești, Nr. 50, comuna Predeal Sărari , județul Prahova, telefon: 0724243061, email: parohiapredealsarariatgmail.com
57 Parohia Schiulești Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Vlăduț-Cristian Achim Adresă: str. Schiulești, Nr 3, sat Schiulești, comuna Izvoarele, județul Prahova, telefon: 0769657266, e-mail: parohiaschiulestiatyahoo.com
58 Parohia Scurtești Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena Pr. Mircea-Gabriel Dragomir Adresă: sat Scurtești, nr. 142, comuna Ștefești, județul Prahova, telefon: 0752857254, e-mail: parohiascurtestiatyahoo.ro
59 Parohia Slon Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Florin-Adrian Popa Adresă: Str. Cuza Vodă Nr. 164, sat Slon, comuna Cerașu, județul Prahova; tel: 0740554569; email: parohiaslonatgmail.com
60 Parohia Starchiojd I Sfânta Treime, Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Marius Zbarcea Adresă: sat Starchiojd, nr. 718, comuna Starchiojd, județul Prahova, telefon: 0767024039, e-mail: parohiastarchiojd1atgmail.com
61 Parohia Starchiojd II Sfântul Nicolae, Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Georgian Iorga Adresă: str. Principală, sat Starchiojd, comuna Starchiojd, județul Prahova, telefon:  0787.880.935, email: parohia_starchiojd2atyahoo.com, sit: parohiastarchiojd2.wordpress.com
62 Parohia Surani Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pr. Marius Grigore Adresa: Com. Surani, Nr. 1X, Jud. Prahova, telefon: 0799060106 / 0732611839, email: parohiasuraniatoutlook.com
63 Parohia Șipotu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Pr. Ștefan Samoilă Adresă: sat Șipotu, nr. 438A, comuna Lipănești, județul Prahova, telefon: 0757012753, email: parohiasipotuatyahoo.com
64 Parohia Șoimari Sfinții Apostoli Petru și Pavel Pr. Vasile Alexandru Adresă: sat Șoimari, comuna Șoimari, județul Prahova, telefon: 0731399164, e-mail: parohiasoimariatyahoo.com
65 Parohia Ştefeşti Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pr. Marian-Marius Istudor Adresă: sat Ştefeşti, nr. 75, comuna Ştefeşti, Judeţul Prahova; Nr. telefon: 0745550291; Email: parohiastefestiatgmail.com
66 Parohia Teișani Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Mihail-Răzvan Ariciu Adresă, Str. Principală, nr. 156, sat Teișani, comuna Teișani, județul Prahova, telefon: 0745061442, e-mail: parohiateisaniatyahoo.com
67 Parohia Târlești Sfântul Ierarh Nicolae Pr. Nicolae-Cristian Ivănescu Adresă: Str. Aleea Bisericii , Nr. 3, Sat Târlești, Comuna Posești, județul Prahova, telefon: 0726247984, email: parohiatarlestiatyahoo.com
68 Parohia Valea Anei Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Pr. Emanuel-Dan Pufulete l Adresă: sat Valea Anei, nr. 39, comuna Starchiojd, județul Prahova, telefon: 0771286625, e-mail: parohiavaleaanei2021atgmail.com
69 Parohia Valea Dulce Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Marinescu Viorel Adresa: Sat Valea Dulce, Nr. 107, Comuna Podenii Noi, județul Prahova, telefon: 0745788811, email; parohiavaleadulceatyahoo.com
70 Parohia Valea Plopului Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Nicolae Tănase Adresă: Str. Bisericii, Nr. 4, sat Valea Plopului, comuna Posești, județul Prahova, telefon: 0746 014 605, email: parohiavaleaplopuluiphatgmail.com
71 Parohia Valea Stâlpului Sfântul Nicolae și Sfânta Parascheva Pr. Cosmin-Constantin Voicea Adresă: Sat Valea Stâlpului, Nr. 182A, comuna Teisani, județul Prahova, telefon:0720.053.724, email:parohiavaleastilpuluiatyahoo.com
72 Parohia Vărbilău I Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Apostol Filip Pr. Ionel Andrei-Boitan Adresă: Str.Bisericii F.N., sat Vărbilău, Comuna Vărbilău, Județul Prahova, telefon: 0766714666, email: varbilau1atyahoo.com
73 Parohia Vărbilău II Sfântul Ierarh Nicolae, Sfânta Treime și Acoperământul Maicii Domnului Pr. Gabriel Pitulice Adresă: Str. Calea Ploiești F.N., sat Vărbilău, comuna Vărbilău, județul Prahova, telefon: 0748148317, email: parohiavarbilau2atgmail.com.
74 Parohia Vitioara de Sus Nașterea Maicii Domnului Pr. Florin-Lucian Olteanu Adresă: sat Vitioara de Sus, nr. 166, comuna Predeal Sărari, județul Prahova,  telefon: 0731188091, e-mail: parohiavitioaradesusatgmail.com
75 Parohia Zamfira Sfânta Treime Pr. Constantin Rusu Adresă: Sat Zamfira, comuna Lipănești, județul Prahova, telefon 0727809225, e-mail: parohiazamfiraatyahoo.com, pagina de Facebook: Zamfira Parohia
Protoieria Urlați
Nr. crt. Parohia Hram Paroh Contact
1 Parohia Sf. Voievozi Urlati Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil Pr. Petroni Tănase Adresă: Str. Tudor Vladimirescu nr. 18, Urlați, jud. Prahova, telefon: 0721.811.496, email: tanase.petroniatgmail.com
2 Parohia Biserica Galbenă Sfântul Nicolae și Sfântul Dumitru Pr. Marian Coromelcea Adresă: Str. Nuferilor Nr. 28, Urlați, jud. Prahova, telefon: 0733.740.460, email: marianconstantin97atyahoo.com
3 Parohia Valea Crângului Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil Pr. Ionuț Voinea Adresă: Cart. Valea Crângului, Urlați, jud. Prahova, telefon: 0733.565.323, email: voineaionut83atyahoo.com
4 Parohia Valea Urloii Adormirea Maicii Domnului Pr. Ionel Crăciunescu Adresă: Cartier Valea Urloi, Urlați, jud. Prahova, telefon: 0732.051.957
5 Parohia Adormirea Maicii Domnului Mizil Adormirea Maicii Domnului Pr. Gheorghe Croitoru Adresă: Str Blajului Nr 3A, Mizil, jud. Prahova, telefon: 0764.123.320, email:croitoru_alecsandruatyahoo.com
6 Parohia Sfinții Ioachim și Ana Sfinții Ioachim și Ana și Sfântul Calinic de la Cernica Pr. Ionuț Negoiță Adresă: Str Erou Radu Nicolae Fn, Mizil, jud. Prahova, telefon: 0723.676.465
7 Parohia Sfântul Ioan Sfântul Ioan Botezâtorul Pr. Petru Tincu Adresă:Str. Leonida Condeescu, nr. 13A, județul Prahova, Mizil, tel. 0728.253.103, email: petru.tincuatgmail.com
8 Parohia Sf. Mc. Filofteia Sf.Muceniță Filofteia și Sfântul Dimitrie cel Nou Pr. Păun Cergău Adresă: Bulevardul Unirii, județul Prahova, Mizil,  tel. 0722.256.321, email: cergau_paunatyahoo.com
9 Parohia Fefelei Sfântul Nicolae și Izvorul Tămăduirii Pr. Viorel Cristian Paraschivescu Adresă:Str. Sublocotenent Erou Ionescu Gheorghe, nr.2, județul Prahova, Mizil, tel. 0768.091.187, email: pr.paraschivescuviorelatyahoo.com
10 Parohia Albești Muru Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. George Bușe Adresă: Sat Albești Muru ,Com. Albești Paleologu, jud. Prahova, telefon: 0722.726.354, email:busegeorge76atyahoo.com
11 Parohia Albești Paleologu Adormirea Maicii Domnului Pr. Vali Neagu Adresă: Com. Albești Paleologu, jud. Prahova, telefon: 0726.341.220, email: valineagu1964atyahoo.com
12 Parohia Apostolache Adormirea Maicii Domnului Pr. Adrian Enescu Adresă: Com. Apostolache, jud. Prahova, telefon: 0722.577.118, email: tudor.andrei2000atyahoo.com
13 Parohia Baba Ana Adormirea Maicii Domnului Pr. Petre Simion Adresă: Sat Baba Ana, Com. Baba Ana, jud. Prahova, telefon: 0733.675.993,  email: simion.brandusaatgmail.com
14 Parohia Bărăitaru Sfântul Ioan Botezâtorul și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Pr. Sorin Zidărescu Adresă: Sat Bărăitaru, Com. Drăgănești, jud. Prahova, telefon: 0727.439.447
15 Parohia Belciug Adormirea Maicii Domnului Pr. Mihai Buinoschi Adresă: Sat Belciug, Com. Drăgănești, jud. Prahova, telefon: 0725.762.102
16 Parohia Boldești Adormirea Maicii Domnului Pr. Ioan Doru Alecu Adresă: Sat Boldești, Com. Boldești Grădiște, jud. Prahova, telefon: 0723.268.104
17 Parohia Călugăreni Sfântul Nicolae Pr. Vasile Ion Adresă: Com. Călugăreni, jud. Prahova, telefon: 0726.169.267, email: irinelelenaionatgmail.com
18 Parohia Ceptura de Jos Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Pr. Ion Șendroiu Adresă: Com. Ceptura, jud. Prahova, telefon: 0733.914.434, email: victoriadanielatanaseatyahoo.ro
19 Parohia Ceptura de Sus Sfântul Dimitrie și Sfinșii Împărați Consrantin și Elena Pr. Nicolae Șendroiu Adresă: Com. Ceptura, jud. Prahova, telefon: 0735.846.944
20 Parohia Chiojdeanca Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Pr. Cătălin Manache Adresă: Com. Chiojdeanca, jud. Prahova, telefon: 0728.310.031, email: ionut_manacheatyahoo.com
21 Parohia Cioceni Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul Pr. Dumitru Lazăr Adresă: Sat Cioceni, Com Albești Paleologu, jud. Prahova, telefon: 0740.256.955, email: biserica_cioceniatyahoo.com
22 Parohia Ciorani de Jos I Adormirea Maicii Domnului Pr. Radu Matei Adresă: Com. Ciorani, jud. Prahova, telefon: 0723.529.385
23 Parohia Ciorani de Jos II Sfinții Apostoli Petru și Pavel Pr. Andrei Alexandrescu Adresă: Com. Ciorani, jud. Prahova, telefon: 0766.647.357, email: alex82andatyahoo.com
24 Parohia Ciorani de Sus Adormirea Maicii Domnului Pr. Constantin Daniel Dumitru Adresă: Com. Ciorani, jud. Prahova, telefon: 0721.937.427, email :prdanieldumitruatyahoo.ro
25 Parohia Cireșanu Sf. Nicolae și Adormirea Maicii Domnului Pr. Angel Tudorache Adresă: Sat Cireșanu, Com. Baba Ana, jud. Prahova, telefon: 0727.348.348, email: angeladriantudoracheatuahoo.com
26 Parohia Ciupelnița Adormirea Maicii Domnului Pr. Nicolae Bleotu Adresă: Sat Ciupelnița, Com. Dumbrava, jud. Prahova, telefon: 0756.247.804, email: bleotu_alexatyahoo.com
27 Parohia Colceag Sfântul Nicolae și Adormirea Maicii Domnului Pr. Ionuț Strechioiu Adresă: Com. Colceag, jud. Prahova, telefon:0736.063.400, email: ionut_strechioiuatyahoo.com
28 Parohia Conduratu Sfinții Împărați Constantin și Elena și Nașterea Maicii Domnului Pr. Augustin Zahiu Adresă: Sat Conduratu, Com. Baba Ana, jud. Prahova, telefon: 0731.605.858,  email: zahiuatyahoo.com
29 Parohia Cornurile de Jos Duminica Tuturor Sfinților Pr. Dănuț Georgescu Adresă: Sat Cornurile De Jos, Com. Drăgănești, jud. Prahova, telefon: 0721.820.016, email: dan_georgescu2006atyahoo.com
30 Parohia Drăgănești Sfântul Nicolae și Sfântul Ilie Pr. Dorinel Ioniță Adresă: Com. Drăgănești, jud. Prahova, telefon: 0720.634.675, email: parohia.draganestiatyahoo.com
31 Parohia Dumbrava Sfântul Nicolae și Sf. Arh.Mihail și Gavril Pr. Adrian Stere Adresă: Dumbrava, jud. Prahova, telefon: 0769.691.121, email: adi.stereatyahoo.com
32 Parohia Fântânele Adormirea Maicii Domnului Pr. Alexandru Dimulescu Adresă: Fântânele, jud. Prahova, telefon: 0751.872.652, email: alexandrudim79atyahoo.com
33 Parohia Fulga de Jos Sfântul Haralambie Pr. Constantin Iordache Adresă: Com. Fulga, Sat Fulga De Jos, jud. Prahova, telefon: 0734.464.344
34 Parohia Fulga de Sus Sf. Nicolae Pr. Visarion Iancu Adresă: Com. Fulga, Sat Fulga De Sus, jud. Prahova, telefon: 0722.222.530, email: visarioniancuatyahoo.com
35 Parohia Gornet Cricov Sf. Cuvioasă Parascheva Pr. Nicolae Mihalcea Adresă: Sat Gornet Cricov, Com. Gornet Cricov, jud. Prahova, telefon: 0727.988.270, email: mihalcea_nicolae58atyahoo.com
36 Parohia Grădiștea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Pr. Florin Mihalache Adresă: Sat Grădiștea, Com. Boldești, jud. Prahova, telefon: 0723.828.085,  email: valentin.mihalache87atgmaill.com
37 Parohia Gura Vadului Adormirea Maicii Domnului Pr. Marian Petre Adresă: Sat Gura Vadului, Com. Gura Vadului, jud. Prahova, telefon: 0722.542.983
38 Parohia Hătcărău Sf. Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva Pr. Octavian Zanfir Adresă: Sat Hătcărău, Com. Drăgănești, jud. Prahova, telefon:  0731.313.636, email: zanfir_mariaatyahoo.com
39 Parohia Inotești Sf.Prooroc Ilie Tesvideanul Pr. Marian Popescu Adresă: Sat Inotești, Com. Colceag, jud. Prahova, telefon: 0731.152.639,  email: constantinmarianpopescuatgmaill.com
40 Parohia Iordăcheanu Adormirea Maicii Domnului Pr. Marian Sârbu Adresă: Sat Iordăcheanu, Com. Iordăcheanu, jud. Prahova, telefon: 0733.914.003, email: marian_s87atyahoo.com
41 Parohia Jugureni Sf.Ierarh Nicolae Pr. Laurențiu Ionuț Petre Adresă: Sat Jugureni, Com. Jugureni, jud. Prahova, telefon: 0744.545.222, email: plaurentiu12atyahoo.com
42 Parohia Lapoș Adormirea Maicii Domnului Pr. Cristian Gabriel Busaga Adresă: Sat Lapoș, Com. Lapoș, jud. Prahova, telefon: 0721.600.822
43 Parohia Loloiasca Sf. Ier. Nicolae și Sfântul Mucenic Constantin Pr. Ion Radu Adresă: Sat Loloiasca, Com. Tomșani, jud. Prahova, telefon: 0765.647.178, email: sanduta_9atyahoo.com
44 Parohia Magula Adormirea Maicii Domnului și Sf. Impărați Constantin și Elena Pr. George Severin Adresă: Sat Magula, Com. Tomșani, jud. Prahova, telefon: 0723.399.745, email: severin_georgeatyahoo.com
45 Parohia Mărășeasca Buna Vestire Pr. Cristian Ghinoiu Adresă: Sat Mărășeasca, Com. Vadu Săpat, jud. Prahova, telefon: 0721.711.908, email: cristian_ghinoiuatyahoo.com
46 Parohia Meri Sf. Constantin și Elena și Sf. Nicolae Pr. Mariean Ciortan Adresă: Sat Meri, Com. Drăgănești, jud. Prahova, telefon: 0727.113.086, email: auroramaryanatyahoo.com
47 Parohia Mireș Sfântul Dumitru Pr. Florin Cornel Pîrvu Adresă: Sat Mireș, Com. Sângeru, jud. Prahova, telefon: 0766.718.619, email: prvcorneliuatyahoo.com
48 Parohia Parepa Schimbarea la Față și Sf.Mare Mucenic Dimitrie Pr. Mihai Negrea Adresă: Sat Parepa, Com. Colceag, jud. Prahova, telefon: 0766.589.910, email: mihainegrea1976atgmail.com
49 Parohia Perșunari Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Ion Purnichescu Adresă: Sat Perșunari, Com. Gura Vadului, jud. Prahova, telefon: 0727.733.039,  email: ioanpurnichescuatyahoo.com
50 Parohia Plavia Sfântul Nicolae, Adormirea Maicii Domnului Pr. Cristian Florin Facaș Adresă: Sat Plavia, Com. Iordăcheanu, jud. Prahova, telefon: 0723.253.092,  email: facascatyahoo.com
51 Parohia Podgoria Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Ghiorghiță Spătaru Adresă: Sat Podgoria, Com. Tătaru, jud. Prahova, telefon: 0737.326.859,  email: george.spataruatzoho.com
52 Parohia Rotari Adormirea Maicii Domnului și Sf. Dimitrie cel Nou Pr. Gabriel Anghelines Adresă: Sat Rotari, Com. Ceptura, jud. Prahova, telefon: 0735.455.864, email: bisericarotariatgmaill.com
53 Parohia Salcia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Andrei Ionel Boitan Adresă: Sat Salcia, Com. Salcia, jud. Prahova, telefon: 0726.772.849, e-mail: ariciuconstantin75atyahoo.com
54 Parohia Sălciile Sf. .Constantin și Elena Pr. Constantin Oprea Adresă: Sat Sălciile, Com. Sălciile, jud. Prahova, telefon: 0722.566.849, email: costin_pratyahoo.com
55 Parohia Sângeru Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ap. Andrei Pr. Laurențiu Moșneanu Adresă: Sat Sângeru, Com. Sângeru, jud. Prahova, telefon: 0762.169.518, email: mosneanu_laurentiuatyahoo.com
56 Parohia Șoimești Sfântul Nicolae Pr. Ilie Dumitrel Adresă: Sat Soimești, Com. Ceptura, jud. Prahova, telefon: 0752.302.152, email: iliedumitrelatyahoo.com
57 Parohia Țârculești Sfântul Nicolae Pr. Răzvan Marinescu Adresă: Sat Țărculești, Com. Gornet Cricov, jud. Prahova, telefon: 0726.352.239, email: razvanmarinescu77atyahoo.com
58 Parohia Tătaru Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Pr. Valentin Humița Adresă: Sat Tătaru, Com. Tătaru, jud. Prahova, telefon:0723.671.375, email: valentin_humitaatyahoo.com
59 Parohia Tisa Sfântul Dumitru Pr. Constantin Merezeanu Adresă: Sat Tisa, Com. Sângeru, jud. Prahova, telefon: 0748.066.577, email: mere_cvatyahoo.com
60 Parohia Tomșani Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Pr. Nicolae Negoiță Adresă: Sat Tomșani, Com. Tomșani, jud. Prahova, telefon: 0729.151.293
61 Parohia Trenu Sf. Cuvioasă Parascheva Pr. Aurel Gaiță Adresă: Sat Trenu, Com. Chiojdeanca, jud. Prahova, telefon:  0761.686.864, email: danielgaita2004atgmail.com
62 Parohia Ungureni Adormirea Maicii Domnului Pr. Valentin Cruceru Adresă: Sat Ungureni, Com. Fântânele, jud. Prahova, telefon: 0766.242.904, email: cruceru_norocelatyahoo.com
63 Parohia Vadu Părului Sfântul Ilie și Sfântul Nicolae Pr. Eugen Cătescu Adresă: Sat Vadu Părului, Com. Albești Paleologu, jud. Prahova, telefon: 0722.434.718
64 Parohia Vadu Săpat Sfântul Mucenic Gheorghe Pr. Iulian Andrei Bucovanu Adresă: Sat Vadu Săpat, Com. Vadu Săpat, jud. Prahova, telefon: 0728.862.727, email: iulianbucovanuatyahoo.com
65 Parohia Valea Cricovului Sf. Cuvioasă Parascheva Pr. Iulian Micu Adresă: Sat Valea Cricovului, Com. Apostolache, jud. Prahova, telefon: 0723.327.290, email: iulian_mykuatyahoo.com
66 Parohia Vâlcelele Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sf. Nicolae Pr. Ionuț Strechioiu Adresă: Sat Vâlcelele, Com. Colceag, jud. Prahova, telefon: 0736.063.400
67 Parohia Verbila Adormirea Maicii Domnului Pr. Gheorghe Dițu Adresă: Sat Verbila, Com. Iordăcheanu, jud. Prahova, telefon: 0765.721.975
68 Parohia Zănoaga Sf. Impărați Constantin și Elena Pr. Florentin Ștefan Adresă: Sat Zănoaga, Com. Dumbrava, jud. Prahova, telefon: 0721.055.777, email: sfavvaatgmail.com