25 de citate ale Patriarhului României despre vindecare și suferință

Cu ocazia Anului omagial 2024 al pastorației și îngrijirii bolnavilor, Basilica.ro propune o selecție de 25 de citate despre suferință și vindecare, ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.


 1. „ Dumnezeu dorește să vindece omul în integralitatea ființei sale, primirea învățăturii fiind ea însăși condiție pentru vindecare, iar din Sfânta Scriptură înțelegem limpede că vindecarea trupului este semnul unei vindecări mult mai profunde care este iertarea păcatelor (cf. Marcu 2, 10-12)”. » (01.01.2024)

   


   

 2. Domnul Iisus Hristos, Maica Sa și Sfinții tămăduitori fără de arginți sunt adevărații vindecători ai bolnavilor, de multe ori, inspirând lucrarea medicului, care tratează”. » (01.01.2024)
 3. „Iisus cunoaște suferința fiecărui om, boala fiecărui om, și hotărăște El când este cel mai potrivit moment pentru a arăta milostivirea Sa. Uneori, la stăruința celui bolnav sau a celor din jurul lui, dar alteori din propria inițiativă arată iubire milostivă și vindecătoare, cum a fost cazul femeii din Evanghelia de astăzi”. » (10.12.2023)
 4. „Iisus nu consideră boala omului o fatalitate sau o stare firească, deși unii s-au obișnuit cu ea, ci El este sensibil la starea de suferință sau de neîmplinire și nefericire a omului”. » (03.12.2023)
 5. „Evanghelia ne arată că Mântuitorul Hristos este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, uneori El vindecă prin consolare, prin ajutorare. Alteori, El îngăduie ca oamenii să treacă prin unele pagube, suferințe tocmai ca să nu se mai lipească de lucrurile limitate, materiale și trecătoare într-un mod idolatru”. » (29.10.2023)
 6. „În vindecarea bolnavilor, contează foarte mult și credința comunității, a obștii, a celor din jur”. » (13.08.2023)
 7. „Mântuitorul Iisus Hristos cunoaşte suferinţa fiecărui om şi în acelaşi timp doreşte să-i elibereze pe oameni de stăpânirea diavolului”. » (09.07.2023)
 8. „Mântuitorul Iisus Hristos este Cuvântul dătător de sănătate și de viață”. » (02.07.2023)
 9. „Nu trebuie să judecăm repede pe oamenii bolnavi, zicând că sunt pedepsiți de Dumnezeu, pentru că adesea boala este o chemare tainică la multă smerenie și această chemare tainică la smerenie înseamnă deodată și o chemare la dobândirea mântuirii”. » (12.03.2023)
 10. „Dumnezeu Care face minuni este Dumnezeu Care face surprize. El stabilește când răspunde la rugăciunile credincioșilor și modul în care răspunde”. » (12.2022)
 11. „El (Hristos) este sensibil, simțitor, compătimitor în fața bolii și a suferinței, de aceea este numit «Mântuitor», termen care în limba Noului Testament înseamnă vindecător, eliberator și izbăvitor de situații dificile, de boală, de suferință și de moarte”. » (06.11.2022)
 12. „Iertarea nu este doar un aspect juridic, ci unul de vindecare a sufletului rănit. Porunca iertării și a iubirii față de vrăjmași nu este doar o atitudinde morală pozitivă ci este și o stare de sănătate”. » (02.10.2022)
 13. „Iisus nu iubește această atitudine de om pasiv la suferința altora, ci dorește ca cei sănătoși să fie solidari cu cei bolnavi și să nu fie spectatori, ci rugători pentru vindecarea celor bolnavi”. » (21.08.2022)
 14. „El (Mântuitorul) apără, salvează și înalță demnitatea persoanei care trece prin suferință și ajunge la pocăință şi prin pocăinţă se întăreşte în credinţă”. » (07.2022)
 15. „Boala este adesea un prilej ca Dumnezeu să arate iubirea Lui milostivă, puterea Lui vindecătoare şi să scoată în evidenţă faptul că unii oameni care sunt bolnavi, dar primesc vindecare, devin mărturisitori ai lui Hristos şi ai dumnezeirii Lui mai mult decât cei sănătoşi”. » (29.05.2022)
 16. „Iubirea Lui milostivă și jertfelnică se vede în faptul că, după Învierea Sa din morți, semnele cuielor au rămas în Trupul Său înviat și preaslăvit ca iubire milostivă, compătimitoare, vindecătoare și iertătoare”. » (29.04.2022)
 17. „Iisus Hristos însă nu consideră boala o fatalitate, nu o consideră ca ceva firesc, ci El dorește ca omul să fie sănătos și bucuros”. » (23.01.2022)
 18. „Chiar dacă boala trupească nu se vindecă, iubirea milostivă a lui Dumnezeu dăruieşte vindecare sufletului prin unirea sufletului smerit cu Dumnezeu, cel preaslăvit. Şi aşa cel care nu dobândeşte vindecarea trupului, totuşi, prin credinţă dobândeşte vindecarea sufletului, adică mântuirea şi viaţa veşnică”. » (07.11.2021)
 19. „Mântuitorul Iisus Hristos, prin vindecarea sau eliberarea oamenilor de duhurile rele, restabilește pe om în demnitatea sa de ființă creată după chipul lui Dumnezeu și chemată la asemănarea cu Dumnezeu, adică la sfințenie”. » (25.07.2021)
 20. „În mod deosebit cei care suferă și doresc vindecare și doresc eliberarea din situații grele văd duhovnicește mai bine ajutorul lui Dumnezeu, adică simt prezența Lui”. » (06.06.2021)
 21. „Să-i vizităm pe cei bolnavi chiar dacă nu putem să-i vindecăm, dar prezenţa noastră alături de ei le dă o încurajare pentru că, în general, oamenii bolnavi suferă şi de singurătate, de faptul că nu se pot deplasa şi atunci imobilitatea şi singurătatea accentuează suferinţa bolii”. » (05.07.2020)
 22. „Şi astăzi Iisus plânge când o mulţime de oameni suferă, când mulţi oameni au decedat. Dar aşa cum a transformat în bucurie lacrimile surorilor Marta şi Maria, aşa ne va ajuta şi pe noi (…) să biruim această mare încercare a pandemiei actuale”. » (12.04.2020)
 23. „Să ne rugăm Maicii Domnului să întărească pe toți cei care se află în boală, să dăruiască tuturor celor care nu se află în boală înțelepciune ca să se ferească de boală, să ajute pe toți medicii și tot personalul medical care îngrijește de cei bolnavi, să ajute pe toți cei care săvârșesc fapte de milostenie ajutând pe cei bătrâni, pe cei săraci, pe cei singuri și să-i ajute și pe cei care îi încurajează pe alții”. »(25.03.2020)
 24. „Fiecare om poate deveni mâinile iubirii milostive a lui Dumnezeu prin care lucrează în lume ca să ridice și să vindece pe cei răniți trupește și sufletește”. » (10.11.2019)
 25. Iisus păstrează discreția. El este un vindecător discret, nu spectaculos”. » (19.05.2019)