Patriarhul Daniel despre Duminica Tuturor Sfinților: Rod al lucrării Duhului Sfânt în lume

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat duminică la Sfânta Liturghie, oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”  al Reședinței Patriarhale, care au fost motivele pentru care Biserica a stabilit pomenirea tuturor sfinților, cunoscuți și necunoscuți, în prima duminică după Rusalii.

„Duminica Tuturor Sfinților este un rod al lucrării Duhului Sfânt în lume. Ca atare, sfinții sunt rodiri ale lucrării Duhului Sfânt, prin cooperarea omului cu harul Preasfintei Treimi”.

Motivele instituirii Duminicii Tuturor Sfinților

Preafericirea Sa a afirmat că Duminica Tuturor Sfinților a fost instituită din patru motive:

În primul rând, a continuat Patriarhul României, a fost instituită „pentru a înțelege că rostul venirii Duhului Sfânt în lume a fost constituirea văzută a Bisericii lui Hristos și sfințirea oamenilor”.

„În al doilea rând, această sărbătoare ne arată că «toți sfinții» înseamnă sfinții cunoscuți și necunoscuți de către oameni”.

„În al treilea, pentru că toți sfinții au crezut într‑un singur Dumnezeu și au slujit lui Hristos. Iar al patrulea motiv al instituirii acestei duminici este constituit de faptul că toți sfinții se află în ceruri uniți prin harul Preasfintei Treimi, adică ei nu trăiesc în izolare, ci în comuniune sfântă”.

„Această duminică arată frumusețea comuniunii lor. Din neamuri diferite, din timpuri diferite, de ranguri, slujiri și stări sociale diferite, de vârste diferite, ei formează Biserica cea una, sfântă, sobornicească și apostolească a lui Hristos”.

Spre deosebire de comunitățile creștine occidentale, a reliefat Patirarhul României, „Biserica Ortodoxă serbează această Duminică a Tuturor Sfinților imediat după Rusalii, tocmai pentru a arăta că rostul Pogorârii Duhului Sfânt este sfințirea oamenilor. Ortodoxia a arătat, astfel, că nu se poate dobândi sfințenia fără lucrarea Duhului Sfânt, prin Biserică, în lume”, a subliniat Preafericirea Sa.

Sfinții constituie prezența lucrătoare a Preasfintei Treimi

Sfinții, a explicat Patriarhul României, „constituie prezența lucrătoare a iubirii Preasfintei Treimi în umanitate”, întrucât „trăiesc adevărul credinței în Iisus Hristos ca fiind adevărul vieții veșnice, iar viața veșnică nu este viața de după moarte, ci viața în unire cu Hristos, începând cu Sfântul Botez”.

„Forma cea mai intensă a extinderii vieții divino‑umane a lui Hristos în umanitate este împărtășirea credincioșilor cu Trupul și Sângele Domnului, care sunt pline de Duhul Sfânt, prin invocarea Sa asupra darurilor euharistice la epicleză. Nu ne împărtășim doar cu Trupul și Sângele lui Hristos izolate, ci pline de Duhul Sfânt”.

„Hristos Domnul ne arată o mare taină, anume că ne împărtășim cu Ceva, adică cu Trupul și Sângele Său sub formă de pâine și vin, dar ne unim cu Cineva. Este vorba despre o unire personală cu Hristos”.

„Nu primim un dar de la Hristos, ci ne unim cu Hristos Însuși. Această taină a prezenței lui Hristos, prin Duhul Sfânt, în cei care cred în El și Îl iubesc, împlinind voia Lui în viața lor, este taina Bisericii. Hristos a instituit Taina Sfintei Euharistii, dar ea nu s‑a săvârșit înainte de Pogorârea Duhului Sfânt, pentru că numai prin Pogorârea Duhului Sfânt viața cerească a lui Hristos se împărtășește oamenilor de pe pământ”.

Cinstirea se cuvine tuturor sfinților cunoscuți și necunoscuți

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat, totodată, faptul că cinstirea se cuvine tuturor sfinților, atât celor cunoscuți, cât și celor necunoscuți.

„Biserica Ortodoxă pomenește pe fiecare sfânt în parte, într‑una din zilele anului bisericesc, dar și deodată, la această mare și frumoasă sărbătoare a Tuturor Sfinților din toate timpurile, cunoscuți și necunoscuți. Este foarte important să reținem că doar o parte dintre sfinți sunt cunoscuți și canonizați de Biserică. De aceea, se spune că în această duminică pomenim pe sfinții cunoscuți și necunoscuți”.

„Modul în care Dumnezeu îi face cunoscuți pe sfinții necunoscuți depinde doar de voința Lui”, a subliniat Patriarhul Daniel.

Dimensiunea profetică a Duminicii Tuturor Sfinților

Duminica Tuturor Sfinților are și o dimensiune profetică, întrucât „are în vedere și sfinții care vor veni” pană la sfârșitul veacurilor.

„Pentru Dumnezeu există totdeauna mai mulți sfinți decât sunt cunoscuți de către oameni. Ca atare, Duminica Tuturor Sfinților are și o dimensiune profetică. Ea are în vedere și sfinții care vor veni, prin harul lui Dumnezeu, până la sfârșitul veacurilor. Această Duminica a Tuturor Sfinților cunoscuți și necunoscuți este o mare taină a Bisericii pentru că ea însăşi este văzută și nevăzută, cunoscută și necunoscută deplin”.

„Dar acești sfinți sunt în ceruri în comuniune desăvârșită pentru că sfințenia Duhului Sfânt îi ține uniți peste timp, dincolo de diferențele de ordin social, geografic, cronologic”, a adăugat la final Preafericirea Sa.