Patriarhul Daniel despre Sfinții Trei Ierarhi: Au avut sănătate fragilă dar suflete puternice

Prezentând viețile Sfinților Trei Ierarhi, marți după Sfânta Liturghie, Patriarhul Daniel a notat faptul că ei au avut în comun o sănătate fragilă dar suflete puternice, pline de Duhul Sfânt.

În predica rostită la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a pus accent pe asemănările dintre ierarhii sărbătoriți, Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.

Ce au avut în comun Sfinții Trei Ierarhi

„Deși erau temperamente diferite, au avut multe asemănări și au trăit cam în aceeași perioadă, în secolul 4”, a spus Preafericirea Sa precizând că doar Sfântul Ioan a trăit câțiva ani în secolul 5.

Toți trei, a subliniat Părintele Patriarh, „s-au născut în familii creștine evlavioase din părinți evlavioși și au avut o bogată cultură teologică și profană”.

De asemenea, Sfinții Trei Ierarhi „au trăit o viață duhovnicească și ascetică intensă, erau postitori, rugători și nevoitori”.

„Uneori, atât de postitori că s-au îmbolnăvit de stomac – cum a fost cazul Sfântului Vasile, dar și al Sfântului Ioan Gură de Aur”.

„Au fost tâlcuitori ai Sfintei Scripturi și apărători ai credinței și ai unității Bisericii în fața ereziilor și a schismelor din timpul lor”, a mai spus Preafericirea Sa.

Totodată, Sfinții Trei Ierarhi „au chemat pe oameni la pocăință, la viață sfântă și la milostenie”.

„Au fost considerați ca normativi sau izvoare de referință pentru credința ortodoxă, încât, cine nu era în acord cu ei însemna că se afla pe o cale rătăcită. Acești trei mari dascăli ai lumii și ierarhi au format nucleul Ortodoxiei”.

Patriarhul Daniel a mai precizat că în 1936 Congresul Școlilor de Teologie Ortodoxă din toată lumea i-a declarat pe Sfinții Trei Ierarhi ca fiind ocrotitorii spirituali ai tuturor școlilor de teologie ortodoxă.

Sănătate fragilă dar suflete puternice

„Ei mai aveau în comun și faptul că sănătatea lor era fragilă, dar sufletul lor era puternic, plin de Duhul Sfânt după cum mărturisește și Sfântul Apostol Pavel, care a avut o experiență asemănătoare, zicând: ‹Purtăm comoara aceasta a Duhului Sfânt în vase de lut ca să se învedereze că puterea nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu›”.

„Erau fragili, cu sănătate fizică șubredă dar cu un suflet foarte puternic în mărturisirea credinței și în urmarea lui Hristos și a sfinților Lui”.

Mari dascăli și ierarhi, dar mai ales rugători

„Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur au rămas, sunt și vor rămâne mari dascăli ai lumii și ierarhi, învățători ai noștri, dar mai ales rugători ai noștri în fața Preasfintei Treimi”, a adăugat Preafericirea Sa indicând că în troparul lor se spune că „aceștia Sfintei Treimi pururea se roagă pentru noi”.

„Deci, în primul rând, sunt rugători pentru noi”, a subliniat Patriarhul Daniel.

„Să ne ajute Dumnezeu să simțim rugăciunile lor pentru noi și să le urmăm exemplul. Să-i cinstim cu multă evlavie ca fiind mari învățători ai Ortodoxiei”.

La finalul cuvântului, Patriarhul Daniel a transmis urări de bine celor care poartă numele sfinților Vasile, Grigorie sau Ioan.