Ambasadorul Bulgariei la București, în vizită de prezentare la Patriarhia Română

Astăzi, 21 iulie 2023, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit, la Reședința Patriarhală, pe Excelența Sa domnul Radko Vlaykov, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Bulgaria în România.

Patriarhul României a exprimat bucuria de a-l avea ca oaspete, la Patriarhia Română, pe domnul ambasador și a subliniat importanța celor două Biserici Ortodoxe surori, Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Bulgară, în istoria și spiritualitatea celor două popoare vecine și prietene. Totodată, Preafericirea Sa i-a urat domnului ambasador să aibă o misiune diplomatică rodnică și frumoasă în țara noastră.

Excelența Sa domnul Radko Vlaykov a mulțumit pentru primire și a subliniat faptul că întâlnirea de astăzi cu Patriarhul României este o binecuvântare, amintind de întâlnirea precedentă, din anul 2022, cu prilejul proclamării canonizării Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, care reprezintă o punte de legătură dintre poporul român și cel bulgar.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a menționat importanța schimburilor de studenți teologi în consolidarea legăturilor fraterne dintre cele două Biserici Ortodoxe, precum și necesitatea organizării  unor pelerinaje la locuri sfinte din România și Bulgaria, în special, la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, care este foarte iubită de poporul bulgar, și la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, originar din localitatea Basarabov, Bulgaria. De asemenea, a fost abordată și tema prezenței comunității bulgare din România, care, folosind exemplul Comunității Ortodoxe Române din Sofia, face demersurile necesare pentru construirea unui lăcaș de cult propriu, în București.

În cadrul convorbirilor, Patriarhul României a reliefat importanța păstrării și promovării credinței creștine în contextul lumii de astăzi, marcată de noi ideologii care pun accent pe scopuri imanente materialiste, fără o perspectivă transcendentă a vieții.

Sectorul relații bisericești, interreligioase și comunități bisericești externe