Despre monahism în gândirea Sfântului Vasile cel Mare

La Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut al IV-lea volum al colecției Florilegii Vasiliene: Sfântul Vasile cel Mare – despre monahism.

Primele trei volume cuprind...