Oameni ridicați din țărănime
Miercuri, 31 Iulie 2019
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a fost reeditat volumul „Oameni ridicați din țărănime”, semnat de Ilariu Dobridor. Lucrarea inițială a apărut în cadrul colecției „Cartea Satului” din 1944 la Editura „Fundația Culturală Regală Regele Mihai I”. În contextul Anului 2019, An omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) Editura Basilica își propune să continue șirul manifestărilor dedicate anului omagial, publicând lucrarea „Oameni ridicați din țărănime” a lui Ilariu Dobridor care pune în lumină unul dintre elementele
Vocația pascală a Creației: înviere și transfigurare: studii teologice
Vineri, 12 Iulie 2019
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut volumul de conferințe „Vocația pascală a Creației: înviere și transfigurare: studii teologice”. Cartea reprezintă o culegere de 15 studii ale Părintelui Profesor Constantin Galeriu (1918-2003). Majoritatea studiilor au fost elaborate de Părintele Profesor cu scopul de a le susține în cadrul unor conferințe internaționale organizate în străinătate. Acest fapt a determinat publicarea lor în franceză, engleză, italiană sau greacă. Unele dintre ele au apărut de-a lungul anilor și în România în reviste
Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul semnează un florilegiu patristic despre comuniunea de credință
Joi, 11 Iulie 2019
Florilegiul patristic „Comuniunea de credință, mărturie a vieții în Hristos și însușire fundamentală a Bisericii” semnat de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul a apărut la Editura Basilica a Patriarhiei Române. Volumul este structurat în zece capitole care surprind cugetări patristice despre unitatea de credință ale unor mari Sfinți Părinți ca Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sf. Grigorie de Nazianz, Sfântul Ioan Damaschin etc. Pe parcursul celor peste 300 de pagini pot fi regăsite subiecte
Valori ale Ortodoxiei românești: Mănăstirea Căldărușani
Joi, 4 Iulie 2019
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut recent al II-lea volum al lucrării „Valori ale Ortodoxiei românești: Mănăstirea Căldărușani”. Cartea constituie o lucrare document ce cuprinde unele aspecte din istoria lăcașului de cult. În cele peste 600 de pagini ale lucrării semnate de Pr. Florin Șerbănescu, se regăsesc 103 documente privind istoria Mănăstirii Căldărușani. De asemenea sunt prezentate manuscrise din colecția mănăstirii, catagrafii (fragmente) din secolele XVIII și XIX, lista stareților începând din 1637 până în prezent, precum și
Adevăr și demonstrație: de la incompletitudinea lui Godel la vederea mai presus de orice înțelegere a Sfântului Grigore Palama
Joi, 4 Iulie 2019
Volumul „Adevăr și demonstrație: de la incompletitudinea lui Godel la vederea mai presus de orice înțelegere a Sfântului Grigore Palama” este semnat de Adrian Lemeni, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Lucrarea apărută la Editura Basilica abordează o temă de mare actualitate și cu impact major nu doar în domeniul cunoașterii, ci și în ceea ce presupune atitudinea asumată în experiența personală și comunitară din societatea de astăzi: realitatea adevărului. În nota editorială se subliniază că „Perspectiva de
Satul românesc: Factor de coeziune și unitate națională – apariție recentă la Editura Basilica
Joi, 27 Iunie 2019
Volumul „Satul românesc: factor de coeziune și unitate națională – incursiune literară” a apărut la Editura Basilica a Patriarhiei Române. Cartea reprezintă un album foto care surprinde case bătrânești, porturi populare, biserici de lemn, momente reprezentative și activități din viața satului. Fotografiile sunt însoțite de poezii aparținând marilor poeți români care evocă satul românesc. Operele lirice aparțin unor autori precum Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Marin Sorescu, Octavian Goga, Vasile Alecsandri, George Coșbuc ș.a. În prefața cărții Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
„Patriarhul Iustin Moisescu: un stâlp neclintit în vremuri potrivnice”, un nou volum la Editura Basilica
Miercuri, 19 Iunie 2019
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut volumul „Patriarhul Iustin Moisescu: un stâlp neclintit în vremuri potrivnice”. În paginile sale, este conturat chipul plin de lumină al vrednicului de pomenire Patriarhul Iustin şi este prezentată activitatea sa în special din timpul cât a păstorit Biserica Ortodoxă Română. Patriarhul Iustin este omagiat anul acesta, întrucât Anul 2019 este Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu în Patriarhia Română. Părintele Patriarh Daniel a spus în Cuvântul înainte că predecesorul
Ed. Basilica: Broșura Satul românesc, creator și păstrător de artă creștină populară
Joi, 13 Iunie 2019
Broșura Satul românesc, creator și păstrător de artă creștină populară a apărut la Editura Basilica a Patriarhiei Române. Lucrarea conține două cuvântări ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel despre „Satul românesc” și despre „Rostul icoanelor în Ortodoxie”. Prima alocuțiune a fost rostită în cadrul sesiunii de deschidere a Conferinței Naționale „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească” din data de 10 iunie 2019. Satul românesc, afirmă Preafericirea Sa „este spațiul în care s-au format și păstrat de-a lungul timpului, cele
Apariție recentă la Editura Basilica dedicată Patriarhului Nicodim – „un mărturisitor al Luminii în vremuri întunecate”
Miercuri, 12 Iunie 2019
Un volum apărut recent la Editura Basilica îl evocă pe Patriarhul Nicodim Munteanu drept „un mărturisitor al Luminii în vremuri întunecate”. Lucrarea cuprinde articole diverse referitoare la personalitatea și lucrarea celui de-al doilea patriarh al României, precum și o colecție de materiale fotografice mare parte puse la dispoziție de Biblioteca Sfântului Sinod. Cartea este titrată după un text semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, articol utilizat drept Cuvânt înainte al volumului. Textul „Patriarhul Nicodim Munteanu: un mărturisitor al Luminii în
La Editura Basilica a apărut un nou manual de Istorie Bisericească Universală
Vineri, 7 Iunie 2019
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut lucrarea „Istoria bisericească universală: manual pentru facultățile de teologie din Patriarhia Română – Vol. 1”, coordonată de Pr. Prof. Viorel Ioniță. Manualul face parte din Colecția „Cursuri, manuale și tratate de teologie ortodoxă” și cuprinde informații „de la întemeierea Bisericii până la anul 1054”. „Recomandăm acest prim volum al manualului de Istorie Bisericească Universală tuturor studenților, masteranzilor și doctoranzilor în Teologie, precum și tuturor celor interesați de istoria Bisericii lui Hristos pe