Cele 9 cete îngerești sunt reprezentate în turla centrală a Catedralei Naționale

Cele nouă cete îngerești, descrise de Sfântul Dionisie Areopagitul, sunt reprezentate în turla centrală a Catedralei Naționale, în plan inferior icoanei Hristos Pantocrator.

Conform Sfântului Dionisie Areopagitul, ierarhia îngerească este împărțită în trei grupe. În prima grupă se află Serafimii – cei cu câte șase aripi, Heruvimii – cei cu mulți ochi și Tronurile – cei care „odihnesc pe Dumnezeu gânditor”.

„Revelația Sfintelor Scripturi ne-a predat că Tronurile preasfinte și cetele cu ochi mulți și cu multe aripi, numite în limba evreiască Heruvimi și Serafimi, sunt așezate nemijlocit în cea mai înaltă apropiere în jurul lui Dumnezeu”, scria Sfântul Dionisie Areopagitul în lucrarea „Despre Ierarhia Cerească”[1].

În a doua grupă de îngeri se află Puterile, Stăpâniile și Domniile, urmate apoi de Începătorii, Arhangheli și Îngeri.

Sfântul Dionisie Areopagitul explică faptul că rațiunea fiecăreia dintre cete este de a fi descoperitoare și vestitoare ale cetelor de dinainte. În această virtute, cele mai înalte sunt descoperitoare și vestitoare ale lui Dumnezeu care le mișcă[2].

„Prin această ordine fiecare se face părtaș, după cât îi este îngăduit și cu putință, de curăția mai presus de curăție, de lumina mai presus de plinătate și de desăvârșire mai presus de desăvârșire. Căci nimic nu este desăvârșit prin sine sau lipsit în general de nevoia desăvârșirii, decât cel cu adevărat prin Sine desăvârșit și mai presus de desăvârșire”[3].

[1] Sfântul Dionisie Areopagitul, „Despre Ierarhia Cerească”, în Sfântul Dionisie Areopagitul: Opere complete și Scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, traducere introducere și note de Pr. Dumitru Stăniloae, ediție îngrijită de Constanța Costea, Editura Paideia, București, 1996.

[2] Sfântul Dionisie Areopagitul, „Despre Ierarhia Cerească”, în Sfântul Dionisie Areopagitul: Opere complete și Scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul.

[3] Sfântul Dionisie Areopagitul, „Despre Ierarhia Cerească”, în Sfântul Dionisie Areopagitul: Opere complete și Scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul.