Unde vom vedea icoana Sfinților Români de la Catedrala Națională

Icoana Sfinților Români este o piesă emblematică a iconografiei ortodoxe românești, simbolizând unitatea și comuniunea sfinților autohtoni în slava cerească.

În planul iconografic al Catedralei Naționale, icoana Duminicii Sfinților români va fi amplasată pe pereții verticali ai cafasului, în registrul nordic, în zona superioară, în timp ce Icoana Tuturor Sfinților va fi realizată în zona de sud din același spațiu.

„Această icoană, reprezentând mulțimea sfinților români cunoscuți și necunoscuți din toate veacurile, adunați în jurul tronului împărătesc al lui Dumnezeu, este un memento vizual al sfințeniei și al chemării fiecărei ființe umane către sfințenie”, transmit responsabilii cu comunicarea ai Catedralei Naționale.

Unicitatea icoanei derivă din complexitatea și armonia compoziției, unde fiecare sfânt român va fi pictat cu atenție la detalii, într-o paletă de culori vibrante, care reflectă lumina dumnezeiască.

Universalitatea sfințeniei și diversitatea vocațiilor

În centrul icoanei, tronul lui Dumnezeu va domina scena, înconjurat de îngeri și sfinți români din toate timpurile care au viețuit și s-au nevoit în străvechiul spațiu românesc. Aceștia vor ilustra universalitatea sfințeniei, dar și diversitatea vocațiilor și darurilor care compun trupul mistic al Bisericii Ortodoxe Române, oferind credincioșilor imaginea unei spiritualități vii și dinamice.

„Fiecare figură, fie că este un apostol, un martir, un cuvios părinte sau un om din lume, sub cugetul pictorului, este o mărturie a vieții în Hristos și a iubirii divine care transcende timpul și spațiul”, mai transmite echipa de comunicare de la Catedrala Națională.

Icoana va fi și un instrument de cateheză autohtonă și universală, inspirând pe cei care o privesc să aspire la virtuțile sfinților și să trăiască în lumina harului divin. În acest sens, icoana Sfinților Români rămâne un simbol al nădejdii și al împlinirii țelului suprem al vieții creștine.

Proiectul iconografic al Catedralei Naționale cuprinde cel mai mare număr de sfinți români dintr-un lăcaș de cult românesc: vor fi reprezentați atât martirii daco-romani, cât și sfinții canonizați de-a lungul timpului de Biserica Ortodoxă Română, din 1955 și până în prezent, la care se vor adăuga sfinții contemporani care vor fi canonizați în perioada 2024-2025, marcând astfel Centenarul Patriarhiei Române.

Biserica Ortodoxă Română serbează Duminica Sfinților Români în Duminica a doua după Rusalii. A fost instituită de Sfântul Sinod în 1992, când au fost înscrise 41 de noi pomeniri în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Acestea au implicat canonizarea sau generalizarea cinstirii în întreaga Patriarhie Română a 63 de sfinți români și stră-români.