Comunicat de presă privind știrea difuzată de postul de televiziune Kanal D

Comunicat de presă privind știrea difuzată de postul de televiziune Kanal D, intitulată:
Taxele de cununie religioasă și botez cresc. Românii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar: „Este absurd! Anormal!”

Cu privire la materialul jurnalistic referitor la taxele foarte mari solicitate de anumite parohii din București în schimbul săvârșirii serviciilor religioase, apărut în presă în urma investigației făcute de postul de televiziune Kanal D cu camera ascunsă, facem următoarele precizări:

La nivelul fiecărei unități parohiale, Consiliul Parohial, care reprezintă organismul executiv al acestei instituții, stabilește anumite contribuții benevole pentru serviciile bisericești, având drept criteriu principal cerințele impuse de buna întreținere a lăcașului de cult pe care îl administrează, mai precis, de acoperirea cheltuielilor lunare obligatorii (curent electric, încălzire, remunerarea angajaților aflați în subordine etc.). În schimbul acestor servicii, conform uzanțelor contabile în vigoare, preoții parohi au datoria de a elibera chitanțe în acord cu sumele încasate și de a vira aceste sume în fondul destinat întreținerii parohiei sau pentru activitățile filantropice, desfășurate în cadrul fiecărei parohii.

În ceea ce privește diferențele de contribuții dintre parohii, dorim să facem cunoscut faptul că există, într-adevăr, situații în care, la unele parohii, se percep taxe mai mari pentru oficierea ceremoniilor religioase. O motivație a acestui fapt este aceea că fiecare sfânt lăcaș are anumite particularități și, implicit, necesită, după caz, cheltuieli de întreținere diferite, direct proporționale cu specificul acestuia. O altă motivație este aceea legată de oficierea sfintelor slujbe cu participarea unui grup coral sau cu un sobor mare de preoți, la solicitarea expresă a mirilor sau a părinților pruncului, în cazul Tainei Botezului, pentru a oferi un caracter mai fastuos slujbei, fapt care, de asemenea, reprezintă un factor important în stabilirea contribuțiilor pentru serviciile religioase și o cauză reală a apariției diferențelor de la o parohie la alta.â

În contextul crizei financiare din țara noastră, nu este justificată mărirea contribuțiilor pentru serviciile religioase, Biserica Ortodoxă Română fiind, la ora actuală, cel mai mare filantrop din punct de vedere al contribuției în lucrarea socială, sprijinindu-i mereu pe cei aflați în nevoi: copii cu probleme, persoane cu dizabilități, oameni în vârstă etc.

Îndemnăm, pe această cale, toate persoanele care beneficiază de anumite servicii religioase să solicite, la finalul acestora, o chitanță care să confirme exact suma plătită. Dacă nu primesc o astfel de chitanță, cazurile sesizate vor fi cercetate de către Corpul de inspecție bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar preotul paroh va fi sancționat pentru indisciplină financiară.


Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Bucureștilor