Mesajul Patriarhului Daniel la 100 de ani de la înființarea Seminarului Teologic din Dorohoi

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţare şi a 30 de ani de la reînfiinţare a Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi.

Tradiţie şi continuitate: 100 de ani de la înființarea

Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi

În anul 2023, se împlinesc 100 de ani de la înființare și 30 de ani de la reînființare a Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi.

Această școală și-a deschis porțile în anul 1923, ca instituție de cultură şi spiritualitate pentru trei provincii româneşti – Moldova, Basarabia şi Bucovina, sub conducerea preotului Dumitru Furtună, personalitate marcantă a primei jumătăți a veacului trecut. La scurt timp de la înfiinţare, şi-a căpătat supranumele de „şcoala de la răscruci”, şcolarizând copii orfani de război şi copii din Basarabia şi Bucovina, prin burse înfiinţate de părintele Furtună.

În anul 1993, se redeschidea această instituție de învățământ, desființată printr-un act de nedreptate în anul 1931. Reînființarea acestui seminar teologic oferea o soluţie practică pentru multe parohii de sat, rămase vacante de multă vreme, contribuind la dezvoltarea culturală și spirituală a unei zone profund defavorizate economic.

Primii ani după redeschiderea acestei școli au fost marcați de numeroase dificultăți, în special materiale. Din anul 1996, Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Dorohoi îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, născut pe plaiurile dorohoiene, la Crăiniceni.

În prezent, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi continuă să promoveze valorile spiritualităţii creştine româneşti, prin formarea teologică a 178 de elevi seminarişti și prin organizarea activității a două grădiniţe pentru 154 de copii preşcolari, arătând că tradiția este o realitate dinamică, care preia ceea ce e valoros de la generațiile anterioare, dar caută și noi forme de exprimare, pentru ca mesajul Evangheliei să fie perceput mai ușor.

Într-o societate tehnicizată și secularizată, în care valorile spirituale sunt neglijate, este necesară pregătirea temeinică a tinerilor teologi, pentru a mărturisi  valoarea eternă a persoanei umane și a promova demnitatea acesteia în familie și în societate.

Elevii care au ales învățământul vocațional teologic sunt chemați să cultive în viețile lor învățătura izvorâtă din Evanghelia iubirii smerite şi milostive a lui Hristos: „Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă” (I Timotei 4, 16). Totodată, Sfântul Apostol Pavel arată folosul statorniciei în învățătura creștină pentru cei tineri: Îndeamnă, de asemenea, pe cei tineri să fie cumpătaţi. Întru toate arată-te pe tine pildă de fapte bune, dovedind în învăţătură neschimbare, cuviinţă (Tit 2, 6-7).

La aniversarea centenarului înființării acestei școli teologice, îi felicităm şi binecuvântăm pe toți profesorii, elevii și ostenitorii Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi. Ne rugăm Preasfintei Treimi, Izvorul vieţii şi al iubirii veşnice, să lumineze şi să umple de pace şi bucurie sufletele lor, pentru a sluji cu vrednicie și mult folos misionar Biserica și poporul român, întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă preţuire şi părintească binecuvântare,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române