A început conferința națională a teologilor doctoranzi, de la Mănăstirea Caraiman

În perioada 14-15 iunie, la Centrul social‑pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman se desfășoară conferința națională a doctoranzilor din domeniul Teologie Ortodoxă.

Evenimentul este organizat de Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din București și reprezintă o oportunitate pentru stundenți de a-și prezenta cercetările.

Sesiunile de comunicări științifice sunt moderate de cadre didactice de la Facultățile de Teologie din București, Iași, Sibiu, Craiova, Oradea, Cluj-Napoca și Alba Iulia.

„Încă de la începutul edițiilor am insistat asupra faptului că este nevoie de cât mai multă autenticitate, inclusiv în cercetarea teologică, și că cercetarea teologică reală poate să fie cu folos, poate să fie ziditoare în măsura în care este o expresie a unei experiențe de viață”, a declarat conf. Adrian Lemeni, directorul Școlii Doctorale „Dumitru Stăniloae” din București..

„Ne bucurăm că acest spirit de autenticitate, cred, a fost resimțit de către participanții de la această conferință”, a continuat conferențiarul.

„Doctoranzii care au prezentat în această primă sesiune, cred, au reușit să ilustreze prin prezentările lor articularea cercetării la propria viață și mai ales să fie niște mărturii vii pentru nevoile omului de astăzi”, a remarcat directorul școlii doctorale.

Referatele susținute vor fi publicate într-un volum Studia Doctoralia, editat de Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

„Am remarcat acest progres academic și spiritual al referatelor, al prezentărilor doctoranzilor și asta se datorează faptului că președintele și organizatorul principal al acestei conferințe, domnul profesor Adrian Lemeni, a insistat mereu pe această prezentare liberă, o prezentare în care doctoranzii să-și expună cercetarea și preocupările lor în cercetare”, a declarat pr. Nicolae Chifăr, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

Totodată, pr. Vasile Stanciu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a vorbit apreciativ despre nivelul participanților la această ediție și despre varietatea tematicilor.

„Am avut posibilitatea să-i ascultăm, să-i urmărim pe doctoranzii noștri, pe cei mai buni doctoranzi din învățământul teologic universitar, care au prezentat o serie întreagă de referate cu tematici diferite și ne-am putut da seama și am putut lua pulsul totodată al nivelului studiilor doctorale din Patriarhia Română”, a spus pr. Vasile Stanciu.

„Am mai observat că doctoranzii au abordat tematici preponderent duhovnicești, spirituale, în care au încercat să pună în valoare viața sfinților, nu doar a celor pe care deja îi avem trecuți în calendar, dar și a unor sfinți contemporani care pot reprezenta modele și exemple vii demne de urmat”, a adăugat clericul.

Prima conferință națională a doctoranzilor din domeniul teologie ortodoxă a fost organizată în anul 2018.