A apărut un nou număr al revistei Studii Teologice

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut recent un nou număr al Revistei Studii teologice, publicaţia facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, informează Agenţia de ştiri Basilica.

Numărul 1 din ianuarie-martie 2015 cuprinde în rubrica Studii mai multe articole, între care amintim:

Elemente de gnoseologie biblică vechi-testamentară, realizat de Cristinel Iatan;

Program iconografic și funcționalitate liturgică în ctitoriile moldovenești medievale, al Pr. Mihai C. Coman;

Completări la istoria Mănăstirii Radu Vodă din București. Referatul Pr. Niculae Șerbănescu, adresat Patriarhului Justinian Marina, în legătură cu săpăturile arheologice din interiorul bisericii, al Oanei Mădălina Popescu.

În secțiunea Sfinții Părinți se află Omiliile I, a II-a și a VIII-a la Evanghelia după Luca, ale Sfântului Grigorie cel Mare.

Numărul 1 din 2015 mai cuprinde trei recenzii de carte și articolul în limba engleză The Christology of the Apostolic Preaching Recorded in the Book of Acts al lui Ciprian Flavius Terinte.

Revista Studii teologice poate fi consultată la bibliotecile şcolilor de Teologie din țară, dar poate fi achiziţionată şi de la magazinele de carte bisericească.