Patriarhul Daniel: Viața veșnică se dobândește prin milostenie

Schimbarea noastră duhovnicească în bine înseamnă o luptă cu noi înșine. Să dărâmăm idolii lăcomiei și mândriei ascunși în sufletul nostru și să lăsăm în locul lor să vină iubirea și lumina lui Hristos cel milostiv, a spus Părintele Patriarh Daniel în omilia rostită în Duminica a douăsprezecea după Rusalii.

  

În paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, duminică, 27 august 2017, Patriarhul României a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesul duhovnicesc al pericopei Evanghelice citite la Sfânta Liturghie în care se vorbește despre tânărul cel bogat.

Preafericirea Sa a explicat faptul că textul acestei pericope evanghelice se poate rezuma la această învățătură: Viața veșnică se dobândește prin milostenie, informează basilica.ro.

Evanghelia de la Matei 19, 16-26 vorbește despre un tânăr bogat care dorea să moștenească Împărăția Cerurilor. Acesta, potrivit Preafericirii Sale, îl reprezintă pe omul care deși are o situație materială bună și este corect din punct de vedere religios și moral, caută totuși ceva mai mult decât poate să îi ofere avuția materială.

Tânărul bogat era un om credincios și moral, dar zgârcit.  El era prea înrobit de avuție și prea puțin darnic. Domnul Iisus Hristos i-a spus tânărului bogat că va fi desăvârșit numai dacă va fi și milostiv. Din Evanghelie se constată dificultatea omului bogat de a se dezlipi sufletește de avuțiile sale trecătoare pentru a dobândi daruri cerești netrecătoare.

Părintele Patriarh a subliniat că omul este creat de Dumnezeu pentru veșnicie, iar ceea ce adună acesta pe pământ nu poate să suplinească și să substituie acest gol al dorinței după veșnicie.

Sufletul omului nu se poate mulțumi numai cu bunurile pământești. Bunurile materiale limitate și trecătoare nu pot da omului sentimentul împlinirii și al desăvârșirii sale și nici arvuna vieții veșnice. Sufletul omului, creat după Chipul lui Dumnezeu cel Veșnic și nelimitat, este  atât de dornic de iubire eternă încât nimic din lumea aceasta materială nu îl poate mulțumi pe deplin. Nu poate răspunde dorinței lui de viață veșnică, a evidențiat Patriarhul României.

Continuând cuvântul său, Patriarhul Daniel a oferit exemplul tinerilor care au ca prioritate dobândirea Împărăției Cerurilor. Aceștia constituie un exemplul pentru cei care sunt preocupați de cele materiale în detrimentul vieții veșnice.

Tinerii care caută Împărăția Cerurilor știut că atunci când au acest scop toate celelalte necesare omului se vor adăuga prin milostenia și ajutorul lui Dumnezeu.

O mulțime de tineri sunt preocupați astăzi de cum să își facă o carieră, cum să își asigure o situație materială bună însă puțin sunt tinerii care își pun întrebarea Ce să fac ca să moștenesc Împărăția Cerurilor? Acești puțini tineri sunt cei credincioși care știu că mai întâi trebuie să caute Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga lor, a specificat Părintele Patriarh Daniel.

Expunând mai departe omilia, Părintele Patriarh a evidențiat faptul că pericopa evanghelică citită astăzi mai prezintă un aspect extrem de important: prezența efectivă a omului în lucrarea mântuirii personale. Nu poți fi un adevărat creștin dacă îți păstrezi doar statutul de om care îndeplinește poruncile.

Statutul de creștin nu se rezumă doar la respectarea celor spune de Domnul Hristos, ci implică și aplicarea lor prin intermediul faptelor de milostenie și al prezenței sale în societate.

Evanghelia de astăzi ne mai arată un adevăr. Nu este suficient să fii corect în comportamentul tău moral față de oameni. Mai precis, nu este suficient doar să nu săvârșești răul, ci trebuie să facem mult bine ca să fi desăvârșiți. Iar cel mai mare bine pe care îl putea săvârși este era ajutorarea săracilor, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Hristos Domnul ne învață că nu ne putem mântui numai prin evlavie și conduită morală dacă nu suntem și milostivi.

În finalul predicii, Patriarhul Daniel a subliniat că toate sunt cu putință celui care caută viața veșnică și cere ajutorul lui Dumnezeu. Totodată, Părintele Patriarh a îndemnat la rugăciune către Domnul ca să ne ajute ca prin harul Său să devenim mai darnici.

© ZL