Biblioteca Sfântului Sinod găzduiește o nouă conferință dedicată primelor tipărituri creștine în limba arabă

Biblioteca Sfântului Sinod găzduiește, în perioada 19-20 martie, a treia conferință din cadrul proiectului TYPARABIC, dedicat cercetării primelor tipărituri creștine în limba arabă.

La conferința internațională „Către o cultură a cărții tipărite în Europa răsăriteană și Levantul otoman” vor fi prezentate lucrări despre dezvoltarea culturală a creștinilor de limbă arabă în secolele XVI-XIX, tradițiile artistice și viața intelectuală în Orientul otoman și patronajul tiparnițelor din Țările Române de către domnii fanarioți și alți prinți ortodocși.

Proiectul european TYPARABIC se desfășoară pe parcursul a cinci ani și este finanțat cu 2,5 milioane de euro de European Research Council (ERC), primul Advanced Grant acordat unei instituții din România pentru domeniul Științe Sociale și Umaniste în cadrul programului Horizon 2020.

Coordonatoarea proiectului este dr. Ioana Feodorov, cercetător științific gradul I la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (ISSEE). Echipa, formată din 18 cercetători (9 români și 9 cetățeni EU și non-EU), studiază un corpus de 50 de cărți arabe creștine tipărite în secolul al XVIII-lea în Țările Române, Turcia, Siria și Liban.

Cercetarea vizează transferul tehnologiei tiparului din Țara Românească spre ținuturile răsăritene guvernate de Poarta Otomană, în beneficiul creștinilor de limbă arabă. Membrii echipei au publicat în 2022-2023 la editura germană De Gruyter două cărți care cuprind rezultate ale cercetării și zece articole și capitole în alte publicații academice (Open Access).

Proiectul TYPARABIC – Early Arabic printing for the Arab Christians. Cultural transfers between Eastern Europe and the Ottoman Near-East in the 18th century („Primele cărți tipărite în limba arabă pentru creștinii arabi. Transferuri culturale între Europa de Est și Orientul Apropiat otoman în secolul al XVIII-lea”) se va încheia în 2026.

Participarea la cea de a treia conferință din proiect este liberă. Biblioteca Sfântului Sinod se află la Mănăstirea Antim, pe Str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29 din Capitală.