PS Paisie Sinaitul: Întâlnirea cu Hristos i-a schimbat viața lui Zaheu

„Întâlnirea cu Hristos îi schimbă viața lui Zaheu, așa cum Hristos poate schimba viaţa fiecăruia dintre noi dacă îl primim în casa sufletului nostru”, a explicat Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul în predica rostită duminică la Mănăstirea ilfoveană Pasărea.

Preasfințitul Părinte Paisie l-a portretizat pe Zaheu ca fiind „un om bogat, un colaborator, un părtaș al romanilor care ocupaseră Ţara Sfântă şi care erau detestați de popor. Zaheu era un exploatator al poporului său, unul care se îmbogățise datorită funcției sale prin care strângea taxele impuse de romani poporului iudeu, dar și pentru că era necinstit și lua mită”.

„Acest șef al vameşilor era evitat de oamenii din cetate, nu invita pe nimeni acasă la el şi nu era invitat de alţii. Deși era bogat, oamenii îl evitau pentru a nu se pângări, pentru că deţinea o bogăţie dobândită prin mijloace necinstite”, a adăugat Preasfinția Sa.

Momentul de cotitură din viața lui Zaheu l-a reprezentat întâlnirea cu Mântuitorul Hristos care a venit special în Ierihon pentru el.

„Zaheu nu voia neapărat să se întâlnească personal cu Iisus, ci căuta doar să-L vadă, să ştie cine este, cum arată Cel despre care auzise atâtea. Însă căutarea lui Zaheu era mai mult decât o simplă curiozitate. Era poate insatisfacția pe care nu o putea potoli nici averea strânsă, nici traiul bun, era suferinţa lăuntrică, nemulțumirea că toate eforturile și banii strânși nu-i aduceau fericirea pe care o căuta”, a precizat Preasfinția Sa.

„Nu-L cunoştea pe Iisus şi nu ştia că venise să-i caute pe păcătoşi şi nu pe cei care credeau despre sine că sunt drepţi. Prin urmare, nu Zaheu Îl caută pe Iisus, ci Iisus îl caută pe Zaheu. Hristos Domnul este în căutarea oii pierdute. Şi când Domnul caută, ştie să găsească”.

„Iisus l-a căutat cu privirea și l-a văzut mai întâi pe Zaheu şi nu invers. Cu această privire milostivă a Domnului începe minunea convertirii păcătosului din Ierihon”.

„Nu convertirea lui a determinat simpatia lui Iisus, ci simpatia lui Iisus a trezit convertirea lui Zaheu. Întâlnirea lui Dumnezeu este mereu şi deopotrivă un dar şi împlinirea unei căutări, a unei dorințe”, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie.

Evanghelia nu menționează ce anume i-a vorbit Hristos Domnul lui Zaheu, după ce a intrat în casa sa.

„Cu toată probabilitatea Zaheu l-a invitat pe Iisus la masă. În acea atmosferă Domnul a putut intra la inima şi în viaţa lui Zaheu. Nu ştim modul cum s-a petrecut schimbarea, dar rezultatul este evident”.

„Hristos Domnul, cunoscătorul inimilor și a sufletelor, Care l-a copleșit cu iubirea și bunătatea Sa, l-a curățit de păcatul lăcomiei și al zgârceniei, făcându-l dintr-un avar un om generos, capabil să împartă cu alții și să facă din bani, din bogățiile materiale, un semn de solidaritate și de comuniune”.

Modelul convertirii

„În încheiere, Hristos arată rostul întrupării Sale: ‹Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut› (Luca 19, 10). Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Fiul Omului ca să ne elibereze pe noi, cei încătușați de patimile şi păcatele noastre”.

Preasfințitul Părinte Paisie a explicat că „pentru o astfel de eliberare, trebuie să urcăm şi noi, precum Zaheu, în sicomorul pocăinţei, ca să-L putem întâmpina, întocmai ca Zaheu pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos”.

„Zaheu rămâne modelul biblic prin excelenţă al convertirii, al schimbării în bine, pe care Iisus ni-l propune și nouă spre urmare. Să nu-l ignorăm!”

La finalul predicii, Episcopul vicar patriarhal a îndemnat: „Să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să ne ajute să ne schimbăm şi noi viaţa, să devenim mai buni, mai darnici şi să auzim și noi cuvintele lui Hristos: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, adică sufletelor noastre”.