Înscrierile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București sunt deschise până în 19 iulie

Înscrierile la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” a Universității din București sunt deschise până în 19 iulie 2023, inclusiv, anunță conducerea instituției de învățământ.

Programe de studii

Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” din București, o instituție prestigioasă, cu o tradiție de peste 100 de ani, propune o bogată ofertă educațională candidaților care doresc să se înscrie la cursurile de Licență, Masterat și Doctorat.

Licență

În cadrul ciclului de Licență există patru programe de studii universitare: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență socială și Artă Sacră. Anul acesta, pentru Teologie Ortodoxă Pastorală sunt alocate 120 de locuri la buget și 50 de locuri cu taxă, pentru Asistență Socială 15 locuri și 10 locuri cu taxă, pentru Teologie Didactică 15 locuri și 10 locuri cu taxă și pentru Artă Sacră 20 de locuri și 15 locuri cu taxă.

Absolvenții acestor programe de studii au următoarele oportunități de carieră:

 • preoți sau specialiști în domenii precum: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență socială, Artă Sacră;
 • cei mai buni absolvenți pot ocupa, prin concurs, posturi de asistent în învățământul superior;
 • absolvenții specializării Teologie Ortodoxă Pastorală pot fi hirotoniți preoți pentru parohii sau pentru capele (în spitale, centre pentru persoane vârstnice, unități militare, penitenciare) sau se pot orienta spre cercetare academică;
 • absolvenții specializării Teologie Ortodoxă Didactică se pot angaja ca profesori de Religie în învățământul preuniversitar;
 • absolvenții specializării Teologie Ortodoxă Asistență Socială pot profesa ca asistenți sociali pe lângă parohii, centre eparhiale sau protopopiate, fundații, centre de ocrotire a minorilor ș.a., aflate sub patronajul Bisericii, precum și în alte instituții ale statului;
 • absolvenții specializării Artă Sacră pot deveni pictori bisericești, restauratori de pictură bisericească sau de icoane.

Master

În luna iulie 2023 sunt organizate sesiuni de admitere și la cele 10 programe de master: Artă sacră în contemporaneitate; Comunicare și comuniune în mediul eclezial; Doctrină și cultură creștină; Istorie și Tradiție creștină; Exegeză și Ermineutică biblică; Managementul economic și administrarea unităților bisericești; Pastorație și viață liturgică; Spiritualitate creștină și viață sănătoasă; Teologia și misiunea socială a Bisericii; Turism și patrimoniu religios, cu un total de 152 de locuri la buget și 100 locuri cu taxă.

Cele mai recente programe masterale oferă următoarele oportunități de carieră:

 • programul Spiritualitate creștină și viață sănătoasă dă posibilitatea personalului auxiliar medical, medicilor, psihologilor, dar și teologilor de a deprinde anumite competențe cu aplicabilitate în centrele socio-medicale, policlinici, dispensare, cabinete medicale, puncte farmaceutice ș.a.;
 • absolvenții Programului Managementul economic și administrarea unităților bisericești – program unic în învățământul universitar din România – vor deprinde noțiuni de economie în domeniul bisericesc și vor fi îndrumați cum să utilizeze concepte, tehnici, metode și instrumente de management performant în orice instituție publică sau organizație din țară ori din străinătate;
 • absolvenții Programului Teologia și misiunea socială a Bisericii sunt beneficiarii unei pregătiri multidisciplinare în teologie și științe socio-umane, în stagiile de practică fiind pregătiți pentru a aplica metode și tehnici moderne de asistență socială, cum ar fi: ancheta socială, metoda observației sociologice, interviul clinic, elemente de psihoterapie ortodoxă, asistența socială a toxicomanilor, asistența socială a grupurilor vulnerabile ș.a.;
 • absolvenții Programului Comunicare și comuniune în mediul eclesial au posibilitatea de a se specializa ca viitori jurnaliști, cei mai valoroși dintre ei putând fi angajați în cadrul Centrului de Presă ,,Basilica” (Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Ziarul Lumina sau Agenția de știri BASILICA);
 • absolvenții Programului Turism și patrimoniu religios pot obține calificarea de ghizi în pelerinajul intern sau extern al Patriarhiei Române și responsabili de muzeele bisericești din interiorul mănăstirilor sau de la centrele eparhiale din toată țara.

Doctorat

În ceea ce privește Școala Doctorală „Dumitru Stăniloae”, noutatea o constituie organizarea unei sesiuni de admitere în luna iulie, oferta educațională cuprinzând 16 locuri.

Programul actual de studii doctorale al Facultății de Teologie Ortodoxă are o durată de 3 ani și cuprinde două componente: programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate și programul de cercetare științifică finalizat prin teză de doctorat.

Cursurile și îndrumarea doctoranzilor sunt realizate de 14 profesori titulari. Specializările oferite de Școala Doctorală sunt în domeniul teologiei biblice, al teologiei istorice și al teologiei sistematice.

Candidații care doresc să se înscrie la unul dintre aceste programe de studii universitare au posibilitatea să o facă până la data de 19 iulie 2023, inclusiv.