Redirecţionează până la 3,5% din impozitul anual pentru Catedrala Naţională

Redirecționează până la 3,5% din impozitul tău pe venit, pe care l-ai plătit statului în anul 2020, la construirea Catedralei Naționale.

Structura de rezistență a Catedralei Naționale a fost finalizată, iar în prezent sunt în desfășurare lucrări la partea de finisaje, cu preponderență în acest sezon rece în interiorul lăcașului de cult.

Puteți sprijini proiectul național prin completarea Formularului 230 și direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea Catedralei Mântuirii Neamului.

Cine poate depune Formularul 230

Orice persoană fizică, care în anul 2020 a realizat venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, poate solicita organului fiscal central competent direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, prin depunerea Formularului 230 – „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, după cum urmează:

a) 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau

b) 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

c) 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Formularul 230 se depune și de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.

Formularul 230 se completează în două exemplare și se depune la organul fiscal central competent până la data de 25 mai 2021 inclusiv.

Descarcă Formularul 230 în format WORD sau PDF. Pentru completarea documentului, urmați INSTRUCȚIUNILE.

Foto credit: Basilica.ro / Iulian Dumitrașcu

Sursa: Basilica.ro